Neteisėtas Mobilumo Paketo įgyvendinimas Prancūzijoje – Europos Komisija atsakė į asociacijų laišką
Twitter/@Gendarmerie nuotr.

Neteisėtas Mobilumo Paketo įgyvendinimas Prancūzijoje – Europos Komisija atsakė į asociacijų laišką

2023 m. gegužės 30 d. kelios Europos transporto asociacijos ir organizacijos, įskaitant Lietuvos TTLA, inicijavo bendrą kreipimąsi į Transporto komisarę Adina Valean ir Europos darbo institucijos (ELA) vadovą Cosmin Boiangiu dėl neteisėto Mobilumo Paketo įgyvendinimo Prancūzijoje. Organizacijos ką tik gavo atsakymą.

Vidutinis skaitymo laikas 2 minutės

Artūras Lysionok

Artūras Lysionok

Trans.INFO redaktorius

26.07.2023

2023 m. gegužės 30 d. kelios Europos transporto asociacijos ir organizacijos, įskaitant Lietuvos TTLA, inicijavo bendrą kreipimąsi į Transporto komisarę Adina Valean ir Europos darbo institucijos (ELA) vadovą Cosmin Boiangiu dėl neteisėto Mobilumo Paketo įgyvendinimo Prancūzijoje. Organizacijos ką tik gavo atsakymą.

Neteisėtas Mobilumo Paketo įgyvendinimas Prancūzijoje – Europos Komisija atsakė į asociacijų laišką
Twitter/@Gendarmerie nuotr.

Laiškas buvo išsiųstas siekiant pasidalyti susirūpinimu dėl užsienio vežėjų patikrinimų keliuose Prancūzijos teritorijoje, susijusių su Reglamento (EB) Nr. 561/2006 8 straipsnio 8 dalies dėl teisės į tinkamą apgyvendinimą ir pareigos organizuoti vairuotojo grįžimą namo vykdymu.

“Jei vairuotojas taip nusprendžia, kasdienio poilsio ir sutrumpinto kassavaitinio poilsio laikotarpiais ne transporto priemonės nuolatinio laikymo vietoje galima pasinaudoti transporto priemonėje, jei joje kiekvienam vairuotojui yra įrengtos tinkamos miegojimo vietos, o transporto priemonė stovi vietoje”, – rašoma įstatyme.

Tarptautinio transporto ir logistikos aljansas kartu su partneriais Prancūzijoje “Move Expert” inicijavo bendrą Lietuvos, Lenkijos (PUT) ir Vengrijos (NiT) asociacijų kreipimąsi, kuriame reikalavo imtis visų būtinų priemonių, kad Prancūzijos kontrolės atitiktų ES teisę ir rekomendacijas.

“Žinome, kad Komisija jau ėmėsi kai kurių veiksmų (…) Deja, nepastebėjome jokių pokyčių, susijusių su tuo, kaip Prancūzijos valdžios institucijos atlieka patikrinimus. Todėl manome, kad reikalingos tolesnės Europos Komisijos ir Europos darbo institucijos iniciatyvos”, – rašoma organizacijų laiške.

Kol kas asociacijos gavo atsakymą, kuriame nurodoma, kad pareigūnai “neturi teisinio pagrindo reikalauti vairuotojų pateikti dokumentus, įrodančius, kur jie atliko reguliarų kassavaitinį poilsį”. Europos Komisija paaiškino, kad šių dokumentų gali būti reikalaujama tik kreipiantis tiesiogiai į įmonę.

TTLA “LinkedIn” paskelbtame pranešime išvardijo ir kitus Europos Komisijos akcentus:

  • Įmonės turi teisę kreiptis į Prancūzijos institucijas dėl baudų kompensavimo, jei jos yra nubaustos už tai, kad vairuotojas patikrinimo kelyje metu nepateikė reguliaraus poilsio vietą įrodančių dokumentų;
  • Transporto priemonės sulaikymas ilgiau nei 16 val. dėl tariamo vairuotojo nebendradarbiavimo yra neproporcinga kontrolės priemonė;
  • Vienodam taisyklių traktavimui ir taikymui reikalingas glaudesnis ES valstybių narių kontrolės institucijų bendradarbiavimas. Bendrų – skirtingų šalių kontrolierių – patikrų organizavimas yra vienas iš veiksmingiausių būdų siekiant vienodo taisyklių supratimo ir taikymo;
  • EK šiuo klausimu toliau bendradarbiaus su Prancūzijos institucijomis.

Skaitykite taip pat: Europos Komisijos laiškas.

Populiariausi
komentarai (0)
Pateikti
komentarai (0)
Populiariausi