Žinote naujieną? Papasakokite mums apie tai!

Nuo šiandien, rugsėjo 3 d., įsigalios reglamentai, kurie yra pokyčių kelių transporto įstatyme pasekme. Šiai sričiai tai, deja, reiškia didesnes baudas vežėjams už pažeidimus, pvz., už kelių transporto atlikimą be reikalaujamo leidimo. Atsiras visiškai naujos finansinės sankcijos.

2018 m. rugpjūčio 3 d. buvo paskelbtas Kelių transporto įstatymo ir kai kurių kitų įstatymų pakeitimo turinys. Kai kurios nuostatos jau įsigaliojo rugpjūčio 18 d., o didžioji dalis įsigalios nuo rugsėjo 3 d. Kelių transporto Įstatymo pakeitimo būtinybė atsirado dėl Europos Sąjungos įpareigojimų Lenkijai priskyrimo. Valstybė buvo įpareigota įgyvendinti ES teisės aktus, daugiausiai susijusius su sunkių pažeidimų, dėl kurių kelių vežėjas gali prarasti gerą reputaciją, klasifikacijos.

Didžiausi pokyčiai

Svarbiausia vežėjams tai tarifo pokyčiai.

– Tarifai bus pritaikyti prie ES reglamento nr. 403/2016, ten pažeidimai bus suskirstyti į rimtus (PN), labai sunkius (BPN) ir sunkiausius (NN) pažeidimus.

– Bus taikomos nuobaudos už pažeidimus, kuriems iki šiol Kelių transporto inspekcija Lenkijoje netaikė sankcijų. Pvz., už darbo pradžios/pabaigos šalies skaitmeniniame tachografe trūkumą, daugiau kaip 10 darbo valandų naktį.

– Bus patikslintos nuostatos, susijusios su vežėjo geros reputacijos įvertinimo procedūromis, kad, pavyzdžiui, vairuotojų sunkių pažeidimų, atliktų kitose šalyse, atveju būtų pradėtos procedūros.

Svarbūs pakeitimai taip pat bus intermodalinio transporto atveju

– Intermodalinio transporto operacijų atveju (krovinių vežimas naudojant daugiau nei vieną transporto rūšimi), siuntėjas privalės parengti ir pateikti vežėjui deklaraciją, kurioje bus tiksliai nurodyta konteinerio arba keičiamo kėbulo masė. Vežėjas, įgaliotos kontrolės įstaigos (pvz., Kelių transporto inspekcijos) prašymu turės pateikti tokią deklaraciją.

Byla dėl pažeidimų bus grindžiama administracinės procedūros nuostatomis.

– Iki šiol transporto valdytojui skirtos baudos nustatymo byla atliekama vadovaujantis baudžiamųjų nusižengimų kodekso nuostatomis. Pasak įstatymų leidėją, naujas sprendimas leis pasiekti veiksmingesnį prevencinį poveikį ir užkirsti kelią užsienio vežėjams pažeisti teisės normas, dėl ko pagerės konkurencija kelių transporte. Tuo pačiu metu bus užtikrintas vienodas požiūris į vietines ir užsienio įmones, kontroliuojant ir surenkant gautinas sumas iš užsienio subjektų. Pagal dabartinę teisinę situaciją yra reali Lenkijos subjektų diskriminacija, nes nusikaltimo baudimo procedūros neleidžia faktiškai nubausti užsienio subjektų.

Nuobaudų tarifų pakeitimas

– Kelių transportas be reikalaujamo leidimo atlikti vežėjo veiklą arba be reikalaujamos licencijos: iš 2330 į 2800 Eur. (iš 8 tūkst. PLN į 12 tūkst. PLN).

– Atsisakymas, kad kontrolė būtų atlikta ar trukdymas ją atlikti pilnai ar dalinai: iš 2330 į 2800 Eur. (iš 10 tūkst. PLN į 12 tūkst. PLN).

– Kabotažo vežimas, prieštaraujantis šiam vežimui nustatytoms sąlygoms: iš 2330 į 2800 Eur. (iš 10 tūkst. PLN į 12 tūkst. PLN).

– Kenksmingų atliekų transportas tranzitu per Lenkijos Respublikos teritoriją atliekamas be reikalaujamo leidimo: iš 1400 į 2800 Eur. (iš 6 tūkst. PLN į 12 tūkst. PLN).

Naujos nuobaudos vežėjams

„Taisyklių dėl transporto priemonių masės ir matmenų pažeidimas” – šiame skyriuje numatoma skirti baudas už leistino bendro svorio viršijimą, nuo 116,50 Eur. iki 2328 Eur. (nuo 500 iki 10 tūkst. PLN) ir už leistino ilgio ir pločio viršijimą, nuo 233 Eur. iki 1164 Eur. (nuo 1 tūkst. iki 5 tūkst. PLN).

Pakeitimai turi sumažinti nesąžiningą konkurenciją

Pakeitimai yra tokie, kad būtų galima lengviau keistis informacija tarp Lenkijos ir kitų Europos Sąjungos šalių dėl nustatytų pažeidimų ir galimų sankcijų, kurias nustatė atskiros ES valstybės narės. Įstatymų leidėjo tikslas – panaikinti nesąžiningą vežėjų konkurenciją ir užtikrinti didesnę vidaus rinkos apsaugą nuo nesąžiningos konkurencijos, kuri atsiranda dėl vežėjų nesančių Sąjungoje. Kai kurių baudų už kelių transporto pažeidimus padidėjimą lemia būtinybė apsaugoti vietinę kelių transporto rinką, o transporto valdytojo atsakomybės režimo (nuo nusikalstamos iki administracinės) pasikeitimas yra skirtas užtikrinti geresnę Lenkijos transporto paslaugų rinkos priežiūrą.

Transporto veiklos sąnaudos gali padidėti

Tačiau apibendrinant reikėtų atkreipti dėmesį į tai, kad po to, kai pakeistas įstatymas įsigalios, bus sunkiau išlaikyti gerą vežėjo reputaciją, nes automatizuojant pažeidimų kategorijas bus lengviau valdžios institucijoms kontroliuoti pažeidimus, kurie bus nedelsiant įtraukti į Nacionalinį Elektroninį Kelių Transporto Verslininkų Registrą. Taip gali būti pradėta geros reputacijos praradimo procedūra, dėl ko bus panaikintos transporto teisės arba laikinai prarasta dalis transporto licencijų. Be to, dėl padidėjusių sankcijų už pažeidimus įvedimo, transporto veiklos sąnaudos gali padidėti.

komentarai

comments0 komentarų
thumbnail
Tam, kad nustatyti pranešimus apie komentarus, pereikite prie savo paskyros