Žinote naujieną? Papasakokite mums apie tai!

Nuo balandžio 1 d. Nyderlandų ILT inspekcija priskaičiuoja baudos taškus kelių transporto taisykles pažeidžiantiems vežėjams. Tai taikoma pažeidimams, susijusiems su vairuotojų vairavimo ir poilsio laiku, tachografais, darbo laiku, transporto priemonės svoriu (perkrova) ir matmenimis, vairuotojų profesine kompetencija ir kt. Visos nuobaudos bus įrašytos į nacionalinį elektroninį transporto įmonių registrą.

„Atsižvelgiant į sunkumą, o jis buvo nurodytas ES reglamente 2016/403, pažeidimai buvo skirstomi į: rimtus, labai rimtus ir sunkiausius. Todėl, jei vežėjas dėl pažeidimų viršija baudos taškų ribą, jis gali prarasti Bendrijos licenciją. Tas pats taikoma transportą įmonėje valdančiam asmeniui, kuris gali būti laikomas kaip negalinti vykdyti savo darbų“, – aiškina Nyderlandų Aplinkos apsaugos ir transporto inspekcija (ILT), kuri užsiima ir kelių transporto patikrinimais.

„Licencijos atšaukimas tai griežta bausmė, tačiau taip siekiama susidoroti su pastoviais nusikaltėliais kelių ir autobusų transporto srityje“, – pasakė Wim van Herk, ILT vyresnysis inspektorius.

Kas svarbu užsienio vežėjams, kurie vykdo veiklą Nyderlanduose ar važiuoja per tą šalį, olandų prisijungimas prie Europos kelių transporto įmonių registro (ERRU) reiškia, kad jie taip pat turi būti atsargūs. ILT inspektoriai taip pat registruos pažeidimus, kuriuos Nyderlanduose padarė užsienio transporto įmonės.

„Nyderlandų transporto ir autobusų bendrovės mano, kad jų kolegos iš užsienio gali pažeidinėti taisykles Nyderlanduose be pasekmių. Taip nėra, nes ILT nuobaudas gali skirti nuobaudas ir užsienio įmonėms darančioms nusižengimus. Registracijos sistema leidžia kitų ES valstybių narių tarnyboms sužiūrėti savo įmones, jei kyla pavojus jų patikimumui“, – priduria Wimas van Herkas.

Reikėtų pažymėti, kad kiekviena ES šalis gali pasirinkti jiems tinkančią savo vežėjų drausminimo metodą. Transporto licencijos atšaukimas ar praradimas arba geros reputacijos praradimas vežėjams gali būti taikomi atsižvelgiant į skirtingą pažeidimų skaičių, priklausomai nuo šalies. O ERRU sistemos dėka ES valstybės narės gali keistis informacija apie vežėjų pažeidimus.

ERRU sistema

Sistema veikia nuo 2013 m. ir apima Europos Sąjungos valstybes. Sujungia šalies sistemas. Todėl kelių inspekcijos atskirose šalyse turi prieigą prie duomenų apie vežėjo padarytus pažeidimus ne tik šalyje, bet ir užsienyje. Patys vežėjai sistemoje taip pat turi prieigą prie tam tikros informacijos.

Registre pateikiama informacija apie vežėją, turimas licencijas/leidimus, vadovaujantį asmenį arba išrašų (transporto priemonių) skaičių. Svarbu tai, kad atliekant patikrinimus kelyje visoje ES, o taip pat atliekant patikrinimus įmonėje, tikrinimo tarnybos privalo papildyti šį registrą, pvz., rimtų pažeidimų atveju.

ERRU sistemos pakeitimai

Netrukus ERRU sistemoje planuojami tam tikri su Mobilumo paketo nuostatomis susiję pakeitimai. Visų pirma, padidės sistemoje esančios informacijos kiekis. Antra, inspektoriai turės prieigą prie jų realiuoju laiku. O tai turės įtakos tikrinimų greičiui.

Informacija apie tai, ar vežėjas anksčiau buvo nubaustas ir, jei taip, už kokius rimtus pažeidimus, inspektoriui daugeliu atvejų padės priimti sprendimą dėl išsamios kontrolės ar pritaikytų atsakomųjų priemonių.

Pažeidimų klasifikacija taip pat bus pakeista. Bus naujų, visų pirma susijusių su kabotažu, delegacijomis ir vairuotojų grįžimo į šalį organizavimu. Šie pažeidimai šiuo metu nėra klasifikuojami ir neturi įtakos vežėjo reputacijai.

Bus sukurta taip pat nauja įmonės rizikos laipsnio apskaičiavimo formulė. Tačiau ji neturėtų būti painiojama su jau galiojančia, kuri leidžia nuspręsti, ką daryti su įmone, kuri padarė tam tikras aplaidumo klaidas (žr. žemiau pateiktą lentelę) ir kuri taip pat bus naudojama toliau.

Naujoji formulė bus pagrįsta duomenimis apie pažeidimų sunkumą, dažnumą ir skaičių, kontrolės rezultatus ir naudojamus tachografus.

Bendradarbiavimas: Bartošas Vavryšukas/Inspecteur Wegvervoer/Twitter nuotr.

komentarai

comments0 komentarų
thumbnail
Tam, kad nustatyti pranešimus apie komentarus, pereikite prie savo paskyros