Pirmasis naujojo Transporto komiteto susitikimas. Išrinkta „naujoji-senoji“ pirmininkė

Pirmasis naujojo Transporto komiteto susitikimas. Išrinkta „naujoji-senoji“ pirmininkė

Vidutinis skaitymo laikas 4 minutės

Artūras Lysionok

Artūras Lysionok

Trans.INFO redaktorius

15.07.2019

Pirmasis naujojo Transporto komiteto susitikimas. Išrinkta „naujoji-senoji“ pirmininkė

EP narė iš Prancūzijos Karima Delli (nuotraukoje) buvo išrinkta Europos Parlamento Transporto ir Turizmo komiteto pirmininke. Kitų kandidatų nebuvo. Ankstesnės kadencijos metu ji ėjo tas pačias pareigas. „Prieš mus milžiniški iššūkiai, turime padaryti viską, kad per ateinančius dvejus metus būtų įgyvendintas „Mobilumo paketas“.“ – sakė ji.

„Aš niekada nepagalvočiau, kad vėl pradėsiu vadovauti šiam labai svarbiam komitetui. Suvokdama šią atsakomybę, sutinku atlikti šį darbą.“ – pripažino Delli per pirmąją kalbą prieš Transporto komitetą.

Kalbėdama apie EP narių laukiančius iššūkius, ji visų pirma pabrėžė būtinybę įdiegti ekologiškus sprendimus, nes, kaip pažymėjo, „transportas yra tikrai labai svarbus, nes jis generuoja 30 proc. emisijos (CO2 – redakcijos pastaba)“.

„Mes turime veikti, siekiant palengvinti prieigą prie transporto, padidinti judumą, užtikrinti visiems gerą darbo kokybę ir kovoti už tai, kad transporto paslaugos būtų aukščiausiame lygyje“ – tęsė ji, daugiau dėmesio skiriant tolesniems darbams su „Mobilumo paketu“.

Jos nuomone, svarbu, kad paketas būtų sukurtas per artimiausius 2 metus.

„Per pastaruosius dvejus metus derėjomės, tačiau šios derybos jau baigėsi.“ – pareiškė.

Tikino, kad ji padarys viską, kad „Komisijoje priimtos ambicingos pareigos” buvo teigiamai priimtos ir kitų ES institucijų.

„Mes diskutuosime su Europos Komisija ir Europos Sąjungos Taryba, per trišalius susitikimus. Ir tikiuosi, kad kiekviena grupė (politinė – red. pastaba) dinamiškai dalyvaus šiuose darbuose, kaip ir ankstesnėje kadencijoje.“ – pasakė.

Ji dar kartą pabrėžė, kad būtina įvesti „naujus socialinius reglamentus“ ir „panaikinti socialinį dempingą“.

Šalia Karimos Delli

Pirmojo naujo Transporto komiteto posėdžio metu buvo išrinkti keturi pirmininko pavaduotojai. Tai bus:

  • pirmasis pirmininko pavaduotojas: Johanas Danielsonas (Johan Danielson) – Švedijos politikas iš Europos Parlamento socialistų ir demokratų pažangiojo aljanso frakcijos,
  • antrasis pirmininko pavaduotojas: Svenas Šultze (Sven Schultze) – vokietis iš Europos liaudies partijos,
  • trečiasis pirmininko pavaduotojas: Istvanas Ujhelis (István Ujhelyi)- vengras iš Europos Parlamento socialistų ir demokratų pažangiojo aljanso frakcijos,
  • ketvirtasis pirmininko pavaduotojas: Janas-Kristofas Oetjenas (Jan-Christoph Oetjen) – vokietis iš politinės grupės „Renew Europe“.

Tokia sudėtis rodo, kad senosios Sąjungos šalys, įskaitant Vokietiją ir Prancūziją, kurios buvo stipriausios Lenkijos transporto pramonei nepalankių pokyčių šalininkės, turi pranašumą komiteto vadovybėje. Ir galbūt tai turės įtakos jo darbų režimui.

Lietuvos atstovai Transporto komitete

Lietuvą atstovaus vienas EP narys iš Lietuvos – Petras Auštrevičius iš „Atnaujinkime Europą“ frakcijos (pavaduojantis narys). Latviją atstovaus Andris Ameriksas (Andris Ameriks) ir Robertsas Zīle. Estija, deja, neturės savo atstovo, o Lenkija net penkis: Elžbietą Lukacijevską (Elżbieta Łukacijewska), Kosmą ZLotovskį (Kosma Złotowski), Magdaleną Adamovič (Magdalena Adamowicz), Boguslavą Liberadzkį (Bogusław Liberadzki), Tomašą Porembą (Tomasz Poręba) ir narių pavaduotoją – seimo narį Tomašą Frankovskį (Tomasz Frankowski).

Vokietija taip pat turi penkis, įskaitant Ismailą Ertugą (Ismail Ertuga). Tai jis ankstesnėje kadencijoje buvo vieno iš trijų įtrauktų į „Mobilumo paketą“ dokumentų autoriumi.

Vis dėlto, žiūrint į Europos Parlamento narių sąrašą Komitete, sunku atsispirti įspūdžiui, kad šioje struktūroje dominuoja taip vadinamos Senosios Sąjungos atstovai. Iš 49 nuolatinių narių atsirado tik 14 Lenkijos Respublikos, Vengrijos, Rumunijos, Latvijos, Lietuvos, Bulgarijos ir Čekijos Respublikos atstovų. Likusi dalis, be kita ko, tai paminėti vokiečiai ir prancūzai, olandai ir italai.

Europos parlamento nuotr.

Populiariausi
komentarai (0)
Pateikti
komentarai (0)