TransInfo

Pokyčiai SENT sistemoje. Lenkijos vyriausybė nori įtraukti į sistemą daugiau prekių

Vidutinis skaitymo laikas 3 minutės

Visi mazuto gabenimai, o ne kaip iki šiol, kiekiai kurie viršija 500 litrų, turi būti registruoti SENT sistemoje – tai yra vienas iš pagrindinių Lenkijos vyriausybės priimto įstatymo pakeitimų.

Kaip nurodo Lenkijos finansų ministerija, pakeitimai turėtų susandarinti prekybos šiuo kuru sistemą ir padidinti valstybės biudžeto pajamas.

Šiuo metu Nacionalinė iždo administracija nagrinėja pažeidimus mazuto prekyboje. Pažymėtina, kad tik viena iš tokių bylų atskleidė pažeidimus, kurių vertė 20 mln. zlotų (4,6 mln. Eur). Turint omenyje, kad tokių bylų skaičius yra 10 per metus, šešėlinės ekonomikos dydis ir jos likvidavimas turėtų duoti 200 mln. zlotų (46,3 mln. Eur) pajamų per metus – skaitome pakeitimų poveikio vertinime.

Nesąžiningi verslininkai domisi mazutu dėl akcizo. Už mazutą reikia sumokėti 232 zlotų (53,79 Eur) akcizo už 1000 litrų, o už dyzeliną – 1196 zlotų (277,30 Eur) už 1000 litrų. Nenuostabu, kad „nesąžiningi pirkėjai – vietoj šildymo tikslų – naudoja jį ne pagal paskirtį, o pvz. kaip kurą automobiliams, traktoriams ir žemės ūkio mašinoms“, – nurodo ministerija.

Nenori „pernelyg didelio formalizmo“

Ir todėl kilo idėja prekybą mazutu įtraukti į SENT sistemą. Tačiau yra išimtis.

Prievolė užsiregistruoti elektroninėje sistemoje netaikoma pirkėjams, kurie įsigijo mazutą pakuotėse, kurių bendras svoris neviršija 30 kg, arba tūris neviršija 30 litrų, o bendras vienkartinis kiekis neviršija: 100 kg arba 100 litrų tūrio – skaitome projektą nagrinėjančios vyriausybės interneto svetainėje.

Tarnautojai pripažįsta, kad tokio įpareigojimo įvedimas turėtų būti vadinamas „pernelyg dideliu formalizmu“. Tačiau tai nereiškia, kad prekyba tokiais kiekiais nebus kontroliuojama.

Šiuo atveju, priežiūros reikmėms, pakaks registruoti parduodančius ūkio subjektus – skaitome.

Tai ne viskas.

Mazuto vartotojai (privatūs asmenys ir paskirstymo įmonės) turės užsiregistruoti (pvz., elektroniniu būdu) kompetentingoje mokesčių įstaigoje, o tai leis tiekti mazutą į vartotojo registre nurodytą adresą. Tai reiškia verslininkų pareigų įsipareigojimų mažinimą – paaiškina vyriausybė.

Tai bus vienkartinė pareiga.

Mažiau popierinių dokumentų

Su mazuto prekyba susiję dokumentai turi būti skaitmeninami. Ir tai reiškia, kad po taisyklių pakeitimų bus sukurta elektroninė, su šildymo naftos prekyba susijusių dokumentų apyvarta.

Tai bus e. valdžios įgyvendinimo dalis – nurodo vyriausybė.

Dabar projektas bus nukreiptas į Seimą. Jei nebus vėlavimų darbuose su juo, dauguma nuostatų įsigalios šių metų rugsėjo 1 d.

Pixabay/boldogsag/public domain nuotr.

Paantraštės