TransInfo

Wikimedia Commons nuotr.

Sekantis Norvegijos žingsnis derinant savo teisės aktus su Mobilumo paketu. Jis susijęs su vairuotojų komandiravimu

Norvegija Europos Sąjungos Mobilumo paketo nuostatas į savo teisę įveda palaipsniui. Šį mėnesį šalis pristatė tolesnius pakeitimus.

Vidutinis skaitymo laikas 4 minutės

Transporto ir komandiruotų vairuotojų registracija ES IMI sistemoje – svarbus Mobilumo paketo elementas – Norvegijoje buvo įdiegta lapkričio pradžioje.

Norvegijos vežėjų asociacijos NLF verslo patarėjas Jone’as Klingsheimas pabrėžė, kad tarptautinis krovinių vežimas į Norvegiją ir iš jos bei tranzitas neprivalo būti registruojamas IMI sistemoje.

“Paprastai tariant, jei kalbama apie tai, ką vadiname dvišaliu vežimu, t. y. kai paimate prekes Norvegijoje, gyvenate užsienyje ir pakraunate prekes užsienyje, kad jas parvežtumėte į Norvegiją – nebuvo jokių šiandien žinomų taisyklių pakeitimų” – sako Klingsheimas.

Kas privalo registruotis IMI sistemoje?

Norvegijos darbo inspekcija „Arbeidstilsynet“ nurodo, kad komandiravimo taisyklės Norvegijoje taikomos sekantiems krovinių vežimams, vykdomiems didesnės nei 3,5 t masės transporto priemonėmis:

 • kai prekės pakraunamos ir iškraunamos Norvegijoje (kabotažas),
 • kai pradinis arba paskutinis vežimas kelių transportu yra kombinuoto transporto dalis, nebent pats vežimas kelių transportu yra „dvišalis vežimas“,
 • kai vežama iš Norvegijos į kitą šalį (vežama iš trečiosios šalies), jei:
  • nė viena šalis nėra ta šalis, kurioje yra darbdavio buveinė,
  • transportas nėra vadinamoji papildoma veikla.

Valstybinė darbo inspekcija („Arbeidstilsynet“) aiškina, kad visi darbdaviai privalo registruoti vairuotojų komandiravimą į Norvegiją, net jei įmonė nėra registruota EEE šalyje.

Komandiruotė registruojama ne vėliau kaip komandiruotės laikotarpio pradžioje pateikiant deklaraciją apie komandiruotę.

Jei vežėjas registruotas Europos ekonominės erdvės šalyje arba Jungtinėje Karalystėje, apie komandiravimą reikia pranešti per IMI vidaus rinkos informacinę sistemą.

Ką vairuotojas privalo turėti?

„Arbeidstilsynet“ taip pat primena, kad vairuotojas sunkvežimyje privalo turėti atitinkamus dokumentus. Per patikrinimą kelyje Norvegijoje, remiantis šios šalies taisyklėmis, jis turi parodyti:

 • komandiravimo deklaracijos kopiją,
 • Norvegijoje vykdomų transporto užsakymų dokumentus, pvz., elektroninį važtaraštį arba atvykstančio tarptautinio transporto dokumentus ir visus vėlesnius kabotažo užsakymus,
 • tachografo spaudinį su informacija apie sienos kirtimą.

Pasibaigus komandiruotės Norvegijoje laikotarpiui, Norvegijos darbo inspekcija gali paprašyti vežėjo pateikti papildomus dokumentus susijusius su vairuotojo atlyginimu ir darbo sąlygomis. Vadovaujantis Darbo ir socialinės aprėpties ministerijos reglamentu dėl komandiruotų darbuotojų, verslininkas turi pateikti:

 • dokumentus, vykdomų transporto užsakymų dokumentus, pvz., elektroninį važtaraštį arba atvykstančio tarptautinio transporto dokumentus ir visus vėlesnius kabotažo užsakymus,
 • tachografo spaudinį su informacija apie sienos kirtimą,
 • dokumentus, susijusius su vairuotojo atlyginimu, pvz., atlyginimo lapelį,
 • darbo sutartį arba lygiavertį dokumentą, priimtiną šalyje, kurioje įsteigta įmonė, ir atitinkantį Direktyvos 91/533/EEB reikalavimus,
 • vairuotojo darbo laiko apskaitos žiniaraščius,
 • patvirtinimą apie atlyginimo išmokėjimą.

zurnalas transporto vadovams

Paantraštės