TransInfo

AdobeStock/krizanovskii nuotr.

Šį įsipareigojimą vežėjams Prancūzija pradėjo taikyti prieš dešimtmetį. Netrukus skirs baudas tiems, kas jo nevykdys

Prieš keliolika metų Prancūzijoje įsigaliojo reikalavimas informuoti klientus dėl išmetamų šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekio transporto metu. Iki šiol nebuvo numatyta jokių baudų dėl šio reikalavimo nevykdymo. Netrukus tai pasikeis, o numatyta piniginė bauda - keturių skaitmenų suma eurais.

Vidutinis skaitymo laikas 3 minutės

Nuo 2013 m. visos įmonės, teikiančios arba organizuojančios prekių ar paslaugų vežimo paslaugas, privalo pranešti savo klientams apie šiltnamio efektą sukeliančių dujų, išmetamų jų teikiamų paslaugų metu, kiekį (Transporto kodekso L. 1431-3 str.). Iš pradžių buvo privaloma pateikti informaciją tik apie anglies dioksido (CO2) kiekį, o nuo 2017 m. birželio 1 d. šis reikalavimas taikomas visoms šiltnamio efektą sukeliančioms dujoms. Šiais reikalavimais siekiama didinti verslininkų sąmoningumą dėl transporto priemonių pasirinkimo ir skatinti juos rinktis aplinkai draugiškus sprendimus.

Informacijos teikimo būdas – laisvas, svarbu, kad ji būtų tikra, aiški ir nekeltų abejonių. Apskaičiavimo metodas, parengtas pagal Europos standartą NF EN 16258 (šiuo metu tikrinama), pristatytas Prancūzijos transporto kodekso straipsniuose nuo D1431-6 iki D1431-19.

Atsižvelgiama į šiltnamio efektą sukeliančių dujų, tiek išmetamų transporto priemonių eksploatavimo metu, tiek ir upstream fazės metu, t. y. energijos šaltinių gamybos metu (rafinavimo, transporto, paskirstymo ir pan.). Tokiu būdu sąžiningai traktuojami ir kuru, ir elektros energija varomų transporto priemonių savininkai. Informacija dėl transporto priemonės išmetamų šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekio nustatoma kiekvienai maršruto atkarpai, kurioje naudojama ta pati transporto priemonė.

Tarptautinė kelių transporto sąjungą (IRU) išmetamų dujų kiekiui apskaičiuoti siūlo naudoti EVE platformą. Deja, ji prieinama tik prancūzų kalba.

Kam taikomas šis reikalavimas?

Pagal Prancūzijos teisė aktus, šis reikalavimas taikomas transporto paslaugoms, kurių teikimo pradžia arba paskirties vieta yra už šalies ribų.

Užsienio vežėjai turi vykdyti šį reikalavimą ir informuoti savo klientus“, – aiškina Prancūzijos ekologinės pertvarkos ir teritorinės sanglaudos ministerija. 

Taigi, šis reikalavimas netaikomas tranzitu vykstančioms transporto priemonėms.

Šis reikalavimas taikomas visoms transporto priemonių rūšims: geležinkelių (TER, TGV ir pan.), kelių (sunkvežimiai, autobusai ir pan.), oro, upių ir jūrų (keltai, prekybiniai laivai ir pan.). Pagal iš dalies pakeistą Prancūzijos transporto kodekso L. 1431-3 straipsnį, kuris įsigalios 2025 m. sausio 1 d., už šio reikalavimo nevykdymą gali būti skirta administracinė bauda. Maksimalus jos dydis, tai 3 tūkst. Eur.

https://premium.trans.info/naujaskeliumokestisvokietijoje

Paantraštės