Štai opiausios sunkvežimių vairuotojų problemos. Ir tai nėra uždarbis
Trans.INFO nuotr.

Štai opiausios sunkvežimių vairuotojų problemos. Ir tai nėra uždarbis

Vėlavimas iškrovimuose, ilgas laukimas norint patekti į gamyklų teritorijas, problemos ieškant stovėjimo vietos ir sanitarinių patalpų – tai vienos didžiausių problemų, dėl kurių skundžiasi sunkvežimių vairuotojai. Nors jų darbo taisyklės aiškiai apibrėžtos nacionaliniuose ir ES teisės aktuose, nėra „reglamento, kuriame būtų išsamiai išdėstytos darbuotojų saugos ir sveikatos sandėliavimo patalpose taisyklės“. Ir šio trūkumo padariniai netrukus gali paveikti mus visus.

Vidutinis skaitymo laikas 8 minutės

Artūras Lysionok

Artūras Lysionok

Trans.INFO redaktorius

31.01.2023

Vėlavimas iškrovimuose, ilgas laukimas norint patekti į gamyklų teritorijas, problemos ieškant stovėjimo vietos ir sanitarinių patalpų – tai vienos didžiausių problemų, dėl kurių skundžiasi sunkvežimių vairuotojai. Nors jų darbo taisyklės aiškiai apibrėžtos nacionaliniuose ir ES teisės aktuose, nėra „reglamento, kuriame būtų išsamiai išdėstytos darbuotojų saugos ir sveikatos sandėliavimo patalpose taisyklės“. Ir šio trūkumo padariniai netrukus gali paveikti mus visus.

Štai opiausios sunkvežimių vairuotojų problemos. Ir tai nėra uždarbis
Trans.INFO nuotr.

Krovinių vežimo keliais ir jame dalyvaujančių vairuotojų svarba jau ne kartą buvo akcentuota, ypač pandemijos metu. Kelių transporto dalis transporto veikloje (išskyrus jūrų ir oro transportą) ES daugelį metų išlieka apie 70 proc.

Rimtą pavojų šio sektoriaus būklei kelia vairuotojų trūkumas, kuris ES jau siekia net 600 tūkst. (Lietuvoje 30 tūkst.). Šiandien šiose pareigose dirbančių žmonių amžiaus struktūra neleidžia formuluoti optimistinių ateities prognozių, o jaunimas ir moterys nelinkę sėsti prie didelių transporto priemonių vairo.

Didžiausi kaltinimai

Lenkijos fondas „Truckers Life“ nusprendė pasidomėti vairuotojų nuomone apie jų profesiją ir problemas, su kuriomis jie susiduria. Štai jų darbo rezultatas – ataskaita „Sanitarinių ir parkavimo sąlygų diagnostika logistikos bazėse Lenkijoje ir Europoje“.

Tyrimo metu vairuotojų buvo prašoma įvertinti pasirinktas logistikos bazes pagal svarbiausius poreikius ir trūkumus sanitarinių ir parkavimo sąlygų požiūriu. Sunkvežimių vairuotojai pasirinko objektus Lenkijoje, Vokietijoje, Nyderlanduose, Prancūzijoje ir Ispanijoje.

Transporto darbuotojų minimų problemų sąrašas labai ilgas. Tarp sunkiausių nurodė jie: pakrovimo/iškrovimo laiko tvarkos nesilaikymą, ilgą laukimo laiką netgi prie įvažiuojant į gamyklos teritoriją, vėlavimą avizuojant, ilgas automobilių stovėjimo vietos paieškas, sunkumus bendraujant su objekto personalu ir tinkamų sanitarinių patalpų trūkumus.

Pažvelkime į kai kuriuos skaičius: beveik 37 proc. apklaustųjų teigė, kad iškrovimo laukė daugiau nei 3 valandas. Tiek pat laiko pakrovimui laukė jau 42 proc. vairuotojai. Be to, apklausos dalyviai dažnai įrodinėjo, kad laukimo laikas logistikos centre siekia net keliasdešimt valandų.

Vairuotojai kritikavo ir prastą stovėjimo vietų prieinamumą – beveik pusė jų šiam pasirinkto logistikos centro veiklos aspektui skyrė žemiausius balus (1 ir 2). Daugiau nei pusė šios profesijos atstovų (56,5 proc.) neturi prieigos prie sanitarinių patalpų.

Paklausti ko jiems trūksta labiausiai, jie dažniausiai minėjo dušus (53,5 proc.), tualetus (41,3 proc.), šiukšliadėžes (19,6 proc.) ir parduotuves (15,9 proc.) bei greito maitinimo restoranus (13,1 proc.).

Verta pridurti, kad dėl saugumo taisyklių pakrovimo ir iškrovimo vietose atžvilgiu vairuotojai priekaištų neturėjo. Didžioji dauguma jų pastebėjo šalmų, šviesą atspindinčių liemenių ir tinkamos avalynės naudojimą, taip pat nepastebėjo greičio viršijimo ir judėjimo draudžiamose vietose.

Iš ataskaitos matyti, kad saugumo srityje vairuotojai dažniausiai nurodė, pvz.:

  •     neįskaitomi, neryškūs horizontalūs ženklai (linijos),
  •     nepakankamas įvažiavimo vartų ir leistinų parkavimo vietų žymėjimas įmonės transporto priemonių stovėjimo aikštelėse logistikos centre,
  •     aukščio ženklų trūkumas,
  •     sunkiai įskaitomi žemėlapiai,
  •     prastos kokybės ženklai (pvz., nešvarūs, ištrinti).

„Nežmoniškas elgesys“

Pranešimo išvados sutampa su nuomonėmis, kurias skelbia tarp kitko vairuotojų profesinių sąjungų atstovai, pavyzdžiui asociacija „Platforma Nacional Defensa Sector del Transporte“, kuri kovodama už darbo standartų kėlimą kadaise ragino vairuotojus boikotuoti Ispanijos Alchesiraso uostą dėl to, kad su šio sektoriaus atstovais čia „elgiamasi žmoniškai“.

Vokietijos federalinė prekių transportavimo, logistikos ir šalinimo asociacija (BGL) atkreipė dėmesį į „nežmonišką ir nepriimtiną“ elgesį su vairuotojais, kuris pastebimas logistikos centruose, kuriuose vyksta pakrovimas ir iškrovimas. Kritikuojama pvz. tai, kad sunkvežimių vairuotojams neleidžiama naudotis tualetais ir socialinėmis patalpomis. Todėl girdisi balsai dėl įstatymo pakeitimų, suteikiančių galimybę patekti į minėtas vietas ir išorės darbuotojams.

Pranešimo autoriai pažymi, kad vairuotojo profesijai taikoma prievolė laikytis nacionalinės ir ES teisės aktų nuostatų dėl darbo ir poilsio laiko bei veiklos registravimo.

Tuo tarpu, paradoksalu, „nė vienas iš minėtų teisės aktų nenumato nuostatų, skirtų apsaugoti ir užtikrinti saugias profesionalių vairuotojų darbo sąlygas krovinių pakrovimo ir iškrovimo vietose logistikos centruose“.

Didelės išlaidos

Pranešime raginama ne tik keisti įstatymus, bet ir parengti socialines patalpas bei tualetus vairuotojams. Taip pat buvo pristatyti keli projektai, kurie gali būti įkvėpimas logistikos centrų ir automobilių stovėjimo aikštelių valdytojams. Vienas iš jų – sanitarinių objektų statyba naudojant iš anksto paruoštus elementus.

Ši tendencija ypač pastebima modulinių tualetų, įrengtų viešosiose miestų erdvėse, ypač parkuose, aikštėse ar didžiųjų miestų centruose, sektoriuje“, – teigia pranešimo autoriai.

Funkcionalumu pastatai nesiskiria nuo visuotinai priimtų standartų. Jie atitinka visus saugos standartus, taip pat yra pritaikyti prie sveikatos apsaugos ir saugos bei priešgaisrinių taisyklių. Gautas pastatas išsiskiria aukštu atlikimo lygiu ir jame įrengta visa reikalinga įranga. Taip paruošti tualetai tinkami naudoti daugelį metų.

Moduliniai tualetai – modernus sprendimas, susijęs su taupymu. Elementai pasižymi aukštais parametrais ir jų gamyba galima kartoti. Be to, iš anksto paruoštų elementų pasirinkimas yra būdas sumažinti eksploatacines išlaidas“, – rašoma pranešime.

Žemiau pateiktose nuotraukose parodytas modulinis tualetas, kuris gali būti naudojamas logistikos centruose.

Hamster Polska Sp. z o.o/Truckers Life nuotr.

Hamster Polska Sp. z o.o/Truckers Life nuotr.

Problema su erdve

Esamose vietose sunku atskirti papildomą erdvę, kurioje būtų galima įrengti vairuotojams skirtą tualetą. Ataskaitos autoriai teigia, kad veiksmingas susidariusių kliūčių patekimo į sanitarines patalpas sprendimas yra perkelti naštą ieškant naudingojo ploto į kitas vietas, pvz., į ekonominėse zonose sukurtas automobilių stovėjimo aikšteles.

Ataskaitoje pateikiami keli gerai išvystytų vietų pavyzdžiai. Žemiau pateiktos nuotraukos iliustruoja saugomą automobilių stovėjimo aikštelę ir socialines patalpas.

Truckers Life nuotr.

Truckers Life nuotr.

Efektyviai įgyvendinto sprendimo dėl parkavimo vietų ruošimo pavyzdys – modernizuota automobilių stovėjimo aikštelė Vokietijos Frecheno mieste, kurios saugumą patvirtina antrasis TAPA sertifikato lygis. Aikštelė atnaujinta – joje buvo sukurtas sprendimas yra dviejų zonų automobilių stovėjimo aikštelė (laisvo privažiavimo zona ir saugi zona) sujungta su nauja degaline, kurioje yra paruošta vairuotojams skirta sanitarinė ir buitinė įranga. Įrengta šiuolaikinė technologija, įskaitant transporto priemonių identifikavimo prie įvažiavimo ir išvažiavimo sistemą pagrįstą kameromis, kurios fiksuoja valstybinius numerius.

Bosch/Truckers Life nuotr.

Rekomendacijos

Ataskaitoje buvo parengtos ir kelios rekomendacijos įmonėms bei vyriausybėms, kaip pagerinti vairuotojų sanitarines sąlygas. ES šalyse veikia vairuotojų profesinės sąjungos, kurios inicijuoja vairuotojų darbo kokybei gerinti skirtus veiksmus. Todėl pranešimo autoriai rekomenduoja užmegzti bendradarbiavimą su kitų šalių asociacijomis ir nevyriausybinėmis organizacijomis ir keistis patirtimi.

Be to, rekomenduotina siekti inicijuoti dialogą su šalies ir užsienio institucijomis, atsižvelgiant į galimybę keisti teisinį reglamentavimą ir rengti bendrus pasiūlymus, skatinti įgyvendinamus ir modernius sprendimus (modulinius tualetus, IT sprendimus, apjungiančius sandėlio procesus, parko valdymą ir krovinių sekimą).

Bendradarbiavimas: Dorota Zemkovska

Populiariausi
komentarai (0)
Pateikti
komentarai (0)