TransInfo

Subsidijos mažoms bendrovėms. Kas ir kaip gali jas gauti?

Vidutinis skaitymo laikas 3 minutės

Nuo COVID-19 pandemijos nukentėjusios Lietuvos transporto bendrovės gali pasinaudoti VMI priemonėmis mokesčių atidėjimui ir subsidijų gavimui.

Kovo mėnesį VMI paskelbė tiesiogiai nuo COVID-19 nukentėjusių verslininkų sąrašą. Nuo kovo 16 d. taikomas atleidimas nuo delspinigių, nuo šių įmonių nėra išieškomi mokesčiai, o po prašymo pateikimo, verslininkai gali supaprastinta tvarka sudaryti mokestinės paskolos sutartį be palūkanų ir gauti subsidiją. Asociacija “Linava” skelbia, kaip tai padaryti.

Norint gauti subsidiją, reikia būti įtrauktiems į šį sąrašą. Pasitikrinti, ar jie patenka į sąrašą, verslininkai gali VMI interneto svetainėje. “Linavos” pateikta informacija, jei įmonės nėra sąraše, verslininkas gali per paklausimų skiltį VMI svetainėje arba vmi@vmi.lt paštu pateikti pagalbos prašymo formą.Prašymus gali teikti visos įmonės, nepriklausomai nuo vykdomos veiklos rūšies.

Kaip gauti subsidiją?

Vyriausybės 2020 m. gegužės 11 d. nutarimu subsidijas gali gauti mažos įmonės, kurios atitinka šiuos kriterijus:

– sąrašo sudarymo pirmą mėnesio dieną įmonėje dirba ne mažiau kaip 1 ir ne daugiau kaip 9 darbuotojai (nepriklausomai nuo to ar jie, prastovose, nemokamose, kūdikio auginimo atostogose ir pan.);

– yra nukentėjusi  nuo koronaviruso (COVID-19) įmonė, kuri įtraukta į Valstybinės mokesčių inspekcijos (VMI) sudaromus mokesčių mokėtojų, nukentėjusių nuo koronaviruso (COVID-19), sąrašus (juridiniai asmenys, kuriems be pateikto prašymo VMI taikomos mokestinės pagalbos priemonės dėl koronaviruso (COVID-19), ir juridiniai asmenys, kuriems pagal pateiktą prašymą VMI taikomos mokestinės pagalbos priemonės dėl koronaviruso (COVID-19);

– 2019 metais yra sumokėjusi gyventojų pajamų mokesčio (GPM) sumą į valstybės ir savivaldybės biudžetus (nesvarbu, nuo kokių išmokų sumokėtas GPM)

– sąrašo sudarymo dieną nėra įgijusi bankrutuojančios, bankrutavusios, restruktūrizuojamos, reorganizuojamos, dalyvaujančios reorganizavime, pertvarkomos, dalyvaujančios atskyrime, likviduojamos įmonės statuso

Įmonės, kurios gali sumokėti mokesčius 

Bendrovės, kurios gali sumokėti mokesčius laiku ir mokestinės pagalbos priemonių jai nereikia, tačiau patyrė neigiamą pandemijos poveikį ir nori būti įtrauktos į VMI sąrašą bei gauti subsidiją, prašyme turi nurodyti, kokį neigiamą poveikį patyrė.

VMI ne rečiau kaip kas 7 kalendorines dienas atnaujina / papildo potencialių pareiškėjų, kurie atitinka aukščiau nurodytus kriterijus, sąrašą bei į sąrašą naujai įtrauktiems potencialiems subsidijų gavėjams siunčia kvietimus (naujausias sąrašas).

Linava, VMI/Trans.INFO nuotr.

Paantraštės