Susisiekimo ministerija įsteigė naują transporto valdymo struktūrą

Susisiekimo ministerija įsteigė naują transporto valdymo struktūrą

Vidutinis skaitymo laikas 2 minutės

Trans.INFO

Trans.INFO

19.12.2018

Trans.INFO

Trans.INFO

19.12.2018
Susisiekimo ministerija įsteigė naują transporto valdymo struktūrą

Susisiekimo ministerija įsteigė patariamąją darbo grupę – patariamąją tarybą. Jos tikslas – didinti Lietuvos transporto saugos administracijos (LTSA) veiklos efektyvumą ir užtikrinti skaidresnį jos valdymą. Tarybos nariai dalinsis savo patirtimi ir įžvalgomis dėl viešojo sektoriaus efektyvumo didinimo, verslo aplinkos gerinimo, administracinės naštos mažinimo bei visuomenės ir valstybės intereso užtikrinimo.

„Gerosios valdysenos principų perkėlimas į susisiekimo sektoriaus įmones leido pasiekti dešimtimis milijonų eurų didesnį pelną. Dabar žengiame kitą žingsnį, gerosios valdysenos principus perkeldami ir į biudžetines įstaigas. Nors jos ir nesiekia pelno, tačiau nuo jų veiklos efektyvumo priklauso valstybės patrauklumas investicijoms, naujų darbo vietų kūrimas bei papildomos įplaukos į biudžetą iš privataus sektoriaus ekonominės veiklos“, – sakė susisiekimo ministras Rokas Masiulis.

Pirmajame posėdyje tarybos nariams pristatyta įstaigos veikla, strategija ir naudojami LEAN metodai.

Iki kito patariamosios tarybos posėdžio sutarta supažindinti tarybos narius su įstaigos 2018 m. strateginio plano įgyvendinimo ataskaita ir pateikti pastaboms 2019 m. strateginio plano projektą.

Patariamosios tarybos pirmininku tapo nepriklausomas narys Giedrius Kadziauskas – inspekcijų reformų konsultantas, pastaruosius 5 metus kartu su Pasaulio banku konsultavęs inspekcijas ir vyriausybes Lenkijoje, Graikijoje, Ruandoje, Moldovoje, Mongolijoje, Kirgizstane ir kitur.

Šioje taryboje taip pat dalyvauja Susisiekimo ministerijos kanclerė Inga Černiuk, Susisiekimo ministerijos vyriausiasis patarėjas Darius Kuliešius, Ūkio ministerijos Įmonių teisės ir verslo aplinkos gerinimo departamento direktorė Milda Kaupelienė ir nepriklausomas narys bendrovės „Google Lietuva“ darbuotojas Tomas Gulbinas.

Populiariausi
komentarai (0)
Pateikti
komentarai (0)
Populiariausi