TransInfo

Svarbu! “Mobilumo paketo” užblokuoti nepavyko

Vidutinis skaitymo laikas 2 minutės

Šiandien įvyko neeilinis Europos Parlamento Transporto ir turizmo (TRAN) komiteto posėdis. EP nariai nusprendė tęsti darbą su nuostatomis, kurias patvirtino ankstesnės kadencijos Parlamentas. Mėginimai užkirsti kelią daug nepalankių nuostatų Lietuvos ir Vidurio Europos vežėjams turinčiam “Paketui” žlugo.

Šiandien įvyko neeilinis TRAN posėdis, kurio metu europarlamentarai nusprendė, kad su “Mobilumo paketu” susiję darbai nebus grąžinti Europos Komisijai ir nebus sustabdyti. “Mobilumo paketas” bus tikriausiai priimtas tokia forma, kaip dar balandžio mėn. pasiūlė ankstesnės kadencijos Europos Parlamentas.

Balandžio mėn. 24 d. transporto komitetas balsuos dėl derybų su Europos Sąjungos nariais atstovų.

“Mobilumo paketas” tai išsamios taisyklės, susijusios su trimis sritimis, vadinamomis ataskaitomis: kabotažu (vienos, trijų ar penkių dienų apribojimas), komandiravimu ir vairuotojų poilsiu. Sugriežtintos taisyklės turės neigiamą įtaką ne tik transporto sektoriui, bet ir visai Europos Sąjungos ekonomikai. 

Belgijos Kelių transporto ir logistikos institutas (ITLB) apskaičiavo, kad kiekviena sistemingo kabotažo apribojimo diena kainuotų Belgijos vežėjų 679 Eur. ITLB teigimu, vienos dienos kabotažo apribojimas kainuos šalies transporto sektoriaus apie 24 mln. Eur per metus, trijų dienų apribojimas – 72 mln. Eur, penkių – 120 mln. Eur.

Lieuvos sąjungų bandymai užkirsti kelią “Mobilumo paketui”

Rugsėjo mėn. pradžioje trys didžiausios Lietuvos vežėjų asociacijos – Linava, Tarptautinis transporto ir logistikos aljansas ir Lietuvos vežėjų sąjungas – parašė bendrą laišką Lietuvos atstovams Europos Parlamente, kuriame išdėstė numatomą “Mobilumo paketo” žalą Lietuvos transporto sektoriui, o kartu ir bendrai Lietuvos ekonomikai.

“Mobilumo paketo” pasiūlymai apribos ES transporto rinkos veikimą reikšmingai sumažindami Lietuvos vežėjų konkurencingumą ir priversdami dalį įmonių trauktis iš Lietuvos, siekiant stabilizuoti padidėjusias sąnaudas dėl planuojamų reikalavimų grąžinti vilkiką, kabotažo apribojimų, taip pat komandiravimo bei darbo ir poilsio taisyklių taikymo“, – parašė Lietuvos vežėjų atstovai savo laiške Europos Parlamento nariams.

Wikimedia nuotr.

Paantraštės