Švedijos teismas pritaria tam, kaip įgyvendinamos Mobilumo paketo nuostatos dėl nakvynės kabinose
Polisen.se nuotr.

Švedijos teismas pritaria tam, kaip įgyvendinamos Mobilumo paketo nuostatos dėl nakvynės kabinose

Švedijos tarnybos, nepaisydamos Europos Komisijos nurodymų dėl Mobilumo paketo nuostatų vykdymo, reikalauja įrodymų dėl kassavaitinio poilsio ne sunkvežimio kabinoje. Faluno administracinio teismo sprendimas lenkiškos transporto įmonės byloje pritaria Švedijos inspekcijai.

Švedijos tarnybos, nepaisydamos Europos Komisijos nurodymų dėl Mobilumo paketo nuostatų vykdymo, reikalauja įrodymų dėl kassavaitinio poilsio ne sunkvežimio kabinoje. Faluno administracinio teismo sprendimas lenkiškos transporto įmonės byloje pritaria Švedijos inspekcijai.

Švedijos teismas pritaria tam, kaip įgyvendinamos Mobilumo paketo nuostatos dėl nakvynės kabinose
Polisen.se nuotr.

EK neseniai paskelbė paaiškinimus dėl vairuotojų kassavaitinio poilsio kontrolės. Kai kuriose valstybėse narėse tarnybos pernelyg uoliai įgyvendiną draudimą atsiimti šį 45 valandų laikotarpį transporto priemonėje. Pavyzdžiui – Švedijos transporto inspekcija, kuri, priešingai Briuselio gairėms, patikrinimo metu reikalauja sąskaitos už viešbutį.

„Atrodo, kad Faluno administracinis teismas palaiko tokius tarnybų veiksmus. Tokią nuomonę jis išreiškė Lenkijos vežėjo byloje priimtame sprendime. Remiantis nuosprendžiu, Europos Komisijos gairės nėra privalomos, nes ES teisę aiškinti turi teisę tik ES Teisingumo Teismas“,  – teismo pagrindimą cituoja portalas trailer.se.

Verslininkas apskundė 2021 ir 2022 metų sandūroje skirtą baudą už vairuotojo nakvynę kabinoje. Apeliaciniame skunde administraciniam teismui transporto įmonė rėmėsi jau minėtomis EK gairėmis, pagal kurias byloje skiriamos baudos „sučiupus“ vairuotoją 45 valandų pertrauką atsiimant transporto priemonėje.

„Teismo teigimu, tyrimo metu nustatyta, kad nei policija, nei Transporto agentūra nepareikalavo jokių dokumentų, patvirtinančių, kad savaitės poilsis nebuvo praleistas transporto priemonėje, o bauda buvo skirta remiantis vairuotojo pateikta informacija. Apeliacija buvo atmesta“, – praneša trailer.se.

Administracinis teismas sprendime taip pat nurodė, kad Švedijos teisės aktuose laisvo įrodymų tyrimo principas taikomas tada, kai paprastai įrodymų vertės vertinimas priklauso teismui.

Pagal ES teisės aktus, turi būti gerbiama teisė į teisingą bylos nagrinėjimą, todėl teismas pažymi, kad tiek Švedijos transporto agentūros, tiek teismo svarstymo metu transporto įmonei buvo suteikta galimybė pakomentuoti įrodymus.

Neteisėti patikrinimai?

„Šių metų pradžioje į Švedijos transporto inspekcijos susidomėjo dar vienu Lenkijos sunkvežimiu. Sausio 2 d. Karlebyje sunkvežimio vairuotojas buvo „sučiuptas“ vykdant nelegalų kabotažą, neturėjo komandiruotės patvirtinimo ir negalėjo įrodyti, kad kassavaitinio poilsio nepraleido kabinoje“, – praneša Švedijos transporto portalas tidingenprofs.se. Sunkvežimio vairuotojas prisipažino, kad du iš paskutinių trijų kassavaitinių poilsių jis praleido transporto priemonėje.

Už šiuos pažeidimus inspektoriai iš viso skyrė 160 tūkst. Švedijos kronų (apie 14 tūkst. Eur) baudą. Darbdaviui atsiuntus patvirtinimą apie komandiravimą, tarnybos atšaukė 60 tūkst. kronų (apie 5,3 tūkst. Eur) baudą. Tačiau jos pareikalavo iš vežėjo ir kvitų už viešbutį, tačiau darbdavys jų neišsiuntė, remdamasis Reglamento Nr. 165/2014 34 ir 36 straipsniais ir žiniasklaidos pranešimais apie EK gaires.

Populiariausi
komentarai (0)
Pateikti
komentarai (0)
Populiariausi