Žinote naujieną? Papasakokite mums apie tai!

Lietuvos bankas ir Lietuvos statistikos departamentas praneša, kad paslaugų eksportas 2019 m. antrąjį ketvirtį sudarė 3,0 mlrd. Eur. ir per metus (palyginti su 2018 m. II ketv.) padidėjo 22,8 proc. Tuo tarpu paslaugų importas – atitinkamai 1,8 mlrd. Eur. ir 16,7 proc. Transporto paslaugų eksportas ir importas sudarė didžiausią paslaugų eksporto ir importo dalį – atitinkamai 58,4 ir 50,2 proc.

Sparčiausiai 2019 m. antrąjį ketvirtį, palyginti su praėjusių metų atitinkamu laikotarpiu, augo kitų verslo paslaugų eksportas (51,2 proc.) ir statybos paslaugų importas (96,3 proc.).

2019 m. antrojo ketvirčio paslaugų eksporto ir importo struktūra bei jų pokytis

Šalt. Lietuvos statistikos departamentas
Šalt. Lietuvos statistikos departamentas
-
+

Šalt. Lietuvos statistikos departamentas

Šalt. Lietuvos statistikos departamentas

Transporto paslaugų eksportas ir importas 2019 m. 

Didžiausią paslaugų eksporto ir importo dalį (atitinkamai 58,4 ir 50,2 proc.) sudarė transporto paslaugos. 2019 m. antrąjį ketvirtį didžiausias perviršis (666,1 mln. Eur.) buvo kelių transporto paslaugų balanso, o didžiausias deficitas (74,3 mln. Eur.) – jūrų transporto paslaugų balanso.

-
+

Paslaugų eksportas į ES valstybes sudarė 69,5 proc. viso paslaugų eksporto ir, palyginti su praėjusių metų atitinkamu ketvirčiu, padidėjo 25,1 proc. Paslaugų importas iš ES valstybių sudarė 66,4 proc. paslaugų importo ir per metus išaugo 19,6 proc.

Pagrindiniai Lietuvos eksporto ir importo partneriai

Pagrindinė Lietuvos paslaugų eksporto partnerė 2019 m. antrąjį ketvirtį buvo Vokietija. Eksportas į šią šalį per metus padidėjo 25,3 proc. (2 pav.). Didžiausią paslaugų eksporto į Vokietiją dalį sudarė transporto (70,3 proc.) ir kelionių (9,5 proc.) paslaugos.

-
+

Pagrindinė paslaugų importo partnerė buvo Lenkija (3 pav.). Importas iš šios šalies per metus padidėjo 24,5 proc. Didžiausią paslaugų importo iš Lenkijos dalį sudarė transporto ir kelionių paslaugos (atitinkamai 64,8 ir 24,0 proc.).

Šalt. Lietuvos statistikos departamentas

komentarai

comments0 komentarų
thumbnail
Tam, kad nustatyti pranešimus apie komentarus, pereikite prie savo paskyros