Tiesioginės užsienio investicijos Lietuvoje. Investicijų srautų statistika

Tiesioginės užsienio investicijos Lietuvoje. Investicijų srautų statistika

Tiesioginės užsienio investicijos Lietuvoje. Investicijų srautų statistika

Lietuvos statistikos departamentas ir Lietuvos bankas skelbia išankstinius 2019 m. IV ketvirčio tiesioginių užsienio investicijų duomenis.

Tiesioginių užsienio investicijų (TUI) srautas Lietuvoje 2019 m. ketvirtąjį ketvirtį buvo neigiamas ir sudarė –101,6 mln. EUR. Tai nulėmė neigiami nuosavybės priemonių (–216,5 mln. EUR) ir skolos priemonių (–241,4 mln. EUR) srautai, nors reinvesticijos išliko teigiamos ir sudarė 356,3 mln. EUR. 

Didžiausi investicijų srautai teko:

– Honkongo (155 mln. EUR), 

– Latvijos (74 mln. EUR) 

– Vokietijos (66,3 mln. EUR) investuotojams.

Didžiausi neigiami srautai fiksuoti:

Kanados (–265,1 mln. EUR),

– Jungtinės Karalystės (–166,3 mln. EUR) kapitalo įmonėse. 

Pagal ekonominės veiklos rūšis didžiausi srautai teko nekilnojamojo turto operacijų veiklos įmonėms (29,1 mln. EUR), o neigiami – finansinių ir draudimo veiklos įmonėms (–195,6 mln. EUR). 2019 m. 

TUI srautas Lietuvoje sudarė 871,1 mln. EUR (1 pav.), palyginti su 2018 m., sumažėjo 5,9 proc., o reinvesticijos augo 5,7 proc.

TUI pajamos, tenkančios nerezidentams, 2019 m. ketvirtąjį ketvirtį, palyginti su atitinkamu 2018 m. ketvirčiu, padidėjo 24,5 proc. ir sudarė 417,3 mln. EUR. Didžiausią TUI pajamų dalį sudarė reinvesticijų pajamos. 2019 m. Pajamos, palyginti su 2018 m., sumažėjo 5,2 proc., arba 98,8 mln. EUR, ir sudarė 1,8 mlrd. EUR (1 pav.).

2019 m. TUI Lietuvoje

Sukauptosios TUI Lietuvoje per metus padidėjo 1,1 mlrd. EUR, arba 6,7 proc., ir 2019 m. gruodžio 31 d. sudarė 18,2 mlrd. EUR, arba 37,6 proc. BVP. 

Didžiausios investuotojos išlieka:

– Švedija (3,1 mlrd. EUR), 

– Estija (2,9 mlrd. EUR) 

– Nyderlandai (2,5 mlrd. EUR) (2 pav.). 

Didžiausių tiesioginių užsienio investicijų Lietuvoje trauką išlaiko finansinės ir draudimo veiklos (4,8 mlrd. EUR) bei apdirbamosios gamybos (3 mlrd. EUR) įmonės.

Lietuvos tiesioginių investicijų srautas užsienyje 

Lietuvos tiesioginių investicijų (TI) srautas užsienyje 2019 m. ketvirtąjį ketvirtį buvo neigiamas ir sudarė –202,3 mln. EUR, tai nulėmė investicijų į nuosavybės priemones mažinimas Lenkijoje (–255,9 mln. EUR). Pagal ekonominės veiklos rūšis užfiksuotas tiesioginių investicijų mažėjimas apdirbamosios gamybos įmonėse (–260,8 mln. EUR).

TI pajamos, Lietuvos investuotojų uždirbtos užsienyje, 2019 m. ketvirtąjį ketvirtį sudarė 48,1 mln. EUR. 2019 m. pajamos užsienyje, palyginti su 2018 m., sumažėjo 41,3 mln. EUR, arba –16,3 proc., ir sudarė 212,9 mln. EUR.

Lietuvos sukauptosios TI užsienyje 2019 m. gruodžio 31 d. sudarė 4,2 mlrd. EUR, Lietuvos TI į ES valstybes nares – 89,1, į euro zonos šalis – 76,2 proc. visų Lietuvos TI užsienyje.

Statistikos departamento pranešimas

Populiariausi
komentarai (0)
Pateikti
komentarai (0)
Populiariausi