Pažeidimai, už kuriuos ES transporto inspekcijos jau negali bausti sunkvežimių vairuotojų
ITD nuotr.

Pažeidimai, už kuriuos ES transporto inspekcijos jau negali bausti sunkvežimių vairuotojų

Kai kurios inspektavimo tarnybos Europos Sąjungoje prarado galimybę skirti nuobaudas vairuotojams ir transporto įmonėms už tam tikrus už jų šalies ribų padarytus pažeidimus.

Vidutinis skaitymo laikas 2 minutės

Artūras Lysionok

Artūras Lysionok

Trans.INFO redaktorius

26.04.2022

Kai kurios inspektavimo tarnybos Europos Sąjungoje prarado galimybę skirti nuobaudas vairuotojams ir transporto įmonėms už tam tikrus už jų šalies ribų padarytus pažeidimus.

Pažeidimai, už kuriuos ES transporto inspekcijos jau negali bausti sunkvežimių vairuotojų
ITD nuotr.

Pasak Europos Sąjungos Teisingumo Teismo, nuostatos, draudžiančios skirti nuobaudas už užsienyje padarytus pažeidimus, taikomos tik pažeidimams pagal 2014 m. vasario 4 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. 165/2014 dėl transporto keliuose naudojamų tachografų. Tačiau nuobaudos vis dar leidžiamos nepriklausomai nuo pažeidimo vietos, kai tai susiję su vairuotojų darbo laiko taisyklėmis.

Todėl prieš taikydami kiekvieną nuobaudą pareigūnai turės nustatyti pažeidimo vietą. Tačiau tai neturėtų būti didelė problema, nes krovininių transporto priemonių vairuotojai darbo metu su kabinoje įrengtais tachografais privalo fiksuoti nuvažiuotą maršrutą ir kasdienę veiklą.

Pavyzdžiui vairuotojas, kuris kirto Prancūzijos sieną ir iš karto į tachografą neįvedė tos šalies simbolio, bus baudžiamas Prancūzijos inspektavimo tarnybos, o ne šalies, iš kurios įvažiavo į Prancūziją. 

Tačiau jei būdamas kitos valstybės narės teritorijoje vilkiko vairuotojas viršija maksimalų savaitės darbo laiką arba sutrumpina privalomą pertrauką, jis vis tiek turėtų atsižvelgti į galimybę, kad gaus nuobaudą iš tos šalies institucijos.

Reikia nepamiršti, kad klausimus, susijusius su vairuotojų darbo laiku ir tachografais, reglamentuoja ne tik ES reglamentai, bet ir AETR konvencija. Ji taikoma tarptautiniams pervežimams už ES ribų.

Tokiose situacijose vairuotojams, kuriems taikomos antrojo iš minėtų dokumentų nuostatos, ES apribojimai paprastai nebetaikomi. Tai reiškia, kad nacionalinės institucijos gali juos bausti tiek už užsienyje padarytus reguliavimo ir matavimo prietaisų bei darbo laiko taisyklių pažeidimus.

Bendradarbiavimas: Lukašas Medajus

Populiariausi
komentarai (0)
Pateikti
komentarai (0)
Populiariausi