TransInfo

Sienos kirtimo registravimo tachografe gairės. Pasižiūrėkite, kur to negalima daryti

Europos Komisija parengė klausimus ir atsakymus, susijusius su valstybės simbolio įrašymu tachografuose, kertant sieną. Dokumente pabrėžiama taip pat, kad šalies kodą būtina įvesti pagal galimybes artimiausioje sustojimo vietoje. Tai turi būti saugi sustojimo vieta.

Vidutinis skaitymo laikas 4 minutės

EK paskelbė sienos kirtimo registravimo tachografe, kuris privalomas nuo š. m. vasario 2 d., gaires. Kai stovėjimo aikštelėje trūksta vietų ir vairuotojas negali joje saugiai įvesti šalies kodo, šią operaciją jis gali atlikti pagal galimybes kitoje sustojimo vietoje. Kontrolės tarnybos patikrinimo metu turi atsižvelgti į visas sąlygas kelyje ir ribojimus, susijusius su kelių eismo saugumu. 

Kelių eismo saugumas tai vienas pagrindinių reglamento (EB) Nr. 561/2006 tikslų, susijusių su transporto priemonės vairavimo laiku, pertraukomis ir poilsio laikotarpiu, o tachografas – tai pagrindinis įrankis tikrinti teisės aktų vykdymą.

Šiame kontekste reikalavimo rankiniu būdu registruoti sienos kirtimą paisymas jokiu būdu negali pakenkti reikalavimams, susijusiems su kelių eismo saugumu, numatytiems ES ir šalies teisės aktuose. Todėl įvertinant „artimiausią galimą sustojimo vietą“, būtina atsižvelgti į kelių eismo saugumo taisykles ir ribojimus tuo metu, kai vairuotojas nusprendžia, kurioje vietoje šiuo tikslu sustoti. 

„Ypač reikia įvertinti situaciją, kad pasienio zonoje gali nebūti laisvų sustojimo vietų, siekiant išvengti pavojingų spūsčių tokiuose regionuose“, – rašoma Briuselio paskelbtoje instrukcijoje. 

Komisija pateikia pavyzdžių:

1 pavyzdys: Pakelė ar avarinio sustojimo juosta negali būti traktuojama kaip „galima sustojimo vieta“ tik dėl to, kad būtų paisoma šio teisės akto, nes, tikėtina, tokiu būdu bus pažeidžiamos kelių eismo saugumo taisyklės, pavyzdžiui, vidaus kelių eismo nuostatos. 

2 pavyzdys: Kirtęs sieną, vairuotojas mato, kad juosta, vedanti ties artimiausia stovėjimo aikštele, uzblokuota ir (arba) stovėjimo aikštelė jau pilna. Tokiu atveju jis turi dvi išeitis:

  • prisijungti prie juostoje laukiančių transporto priemonių,
  • arba tęsti savo kelionę.

Jeigu pirmas sprendimas kelia pavojų kelių eismo saugumui, vadovaujantis reglamentu (ES) Nr. 65/2014, tokios perpildytos stovėjimo aikštelės negalima traktuoti kaip „galimos sustojimo vietos“.

Vairuotojas turėtų pasirinkti antrą variantą ir tęsti savo trasą iki kitos galimos sustojimo vietos. Galiausiai ta pati stovėjimo aikštelė gali būti „artimiausia galima sustojimo vieta“ vienam vairuotojui, bet kitam, kuris pravažiuoja šalia jo kitu laiku ir kitą dieną – jau ne.

Taigi Komisija tikisi, kad kontrolės tarnybos, kurios galiausiai užtikrins šių taisyklių vykdymą kelyje, taikys 34 str. 6 d. f) pastr. ir 34 str. 7 d. – atsižvelgdamos į abejones, susijusias su kelių eismo saugumu ir lankstumu, įvardintu kaip „artimiausia galima sustojimo vieta“.

Todėl tarnybos, tikrindamos reikalavimo registruoti tachografuose sienos kirtimo punktus vykdymą, turi atsižvelgti į visas judėjimo kelyje aplinkybes ir kelių eismo saugumo ribojimus.

Tikimasi taip pat, kad transporto įmonės atitinkamai apmokys savo vairuotojus, kokiu būdu jie gali laikytis teisės normų, susijusių su transporto priemonės vairavimo laiku ir poilsio laiku, kaip numatyta reglamente (EB) Nr. 561/2006(1) ir direktyvoje (ES) Nr. 2020/1057.

Ypatingi atvejai ir per maža atminties kortelės talpa

Komisijos gaires komentavo TLN Nyderlandų vežėjų organizacija. „Deja, jose nenumatyti konkretūs atvejai, kuomet šalies kodo neįmanoma įrašyti arba tai itin sudėtinga (kiekvienąkart). Čia turima omenyje, pavyzdžiui, specialiuosius transportus, imigrantų įsilaužimo į transporto priemones kai kuriose trasose riziką ar draudimą sustoti dėl didelės krovinio vertės. EK nemini taip pat transporto prie pasienio kontrolės punktų, kur siena dažnai kertama“, – apgailestauja organizacija. 

Be to, TLN organizacija atkreipia dėmesį į vairuotojo atminties korteles, kurioje galima užregistruoti iki 112 šalies kodų, talpą. Siekiant išvengti situacijos, kai nevedami šalies kodai duomenų analizei, svarbu tinkamu laiku perkelti įrašus iš vairuotojo kortelės. Minimalus įstatymų numatytas laikas vairuotojo kortelės nuskaitymui, tai 28 dienos, bet TLN siūlo savo nariams, kad jie tai darytų dažniau – kiekvieną savaitę. 

Paantraštės