Užsienio prekyba prekėmis 2019 m. birželio mėn. Eksportas sumažėjo 2,9 proc., importas – 17,5 proc.

Užsienio prekyba prekėmis 2019 m. birželio mėn. Eksportas sumažėjo 2,9 proc., importas – 17,5 proc.

Vidutinis skaitymo laikas 3 minutės

Trans.INFO

Trans.INFO

19.08.2019

Trans.INFO

Trans.INFO

19.08.2019
Užsienio prekyba prekėmis 2019 m. birželio mėn. Eksportas sumažėjo 2,9 proc., importas – 17,5 proc.

2019 m. birželį prekių eksportuota už 2,42 mlrd. Eur, importuota – už 2,45 mlrd. Eur. Lietuviškos kilmės prekių eksportuota už 1,47 mlrd. Eur. Užsienio prekybos deficitas sudarė 29,8 mln. Eur.

Per mėnesį (birželį, palyginti su geguže) eksportas sumažėjo 2,9 proc., importas – 17,5 proc. Eksporto sumažėjimui įtakos turėjo smukęs antžeminio transporto priemonių (15,3 proc.), baldų (8,6 proc.), farmacijos produktų (23 proc.) eksportas. 

Importo sumažėjimą lėmė sumažėjęs žalios naftos (46,4 proc.), elektros mašinų ir įrenginių bei jų dalių (16,3 proc.), antžeminio transporto priemonių (9,7 proc.) importas. Prekių, išskyrus mineralinius produktus, eksportas sumažėjo 7,2 proc., o importas – 12,6 proc. Lietuviškos kilmės prekių eksportas sumažėjo 4,1 proc., be mineralinių produktų – 8,6 proc.

2019 m. importo ir eksporto rodikliai

Per metus (2019 m. birželį, palyginti su 2018 m. birželiu) eksportas sumažėjo 2,3 proc., importas – 6,2 proc. Eksporto sumažėjimui įtakos turėjo sumažėjęs tabako ir perdirbtų tabako pakaitalų (23,9 proc.), mašinų ir mechaninių įrenginių bei jų dalių (6,4 proc.), įvairių chemijos produktų (25,1 proc.) eksportas. 

Importo sumažėjimą lėmė smukęs žalios naftos (12,5 proc.), mašinų ir mechaninių įrenginių bei jų dalių (9,5 proc.), geležies ir plieno (29,4 proc.) importas. Prekių, išskyrus mineralinius produktus, eksportas sumažėjo 3,9 proc., importas – 5,6 proc. Lietuviškos kilmės prekių eksportas sumažėjo 4 proc., be mineralinių produktų – 5,4 proc.

2019 m. sausio–birželio mėn. importo ir eksporto rodikliai

2019 m. sausio–birželio mėn., palyginti su 2018 m. tuo pačiu laikotarpiu, eksportas padidėjo 7,6 proc., importas – 5,4 proc. Eksporto padidėjimą lėmė išaugęs naftos produktų (8,4 proc.), javų (88,8 proc.), antžeminio transporto priemonių (19,2 proc.) eksportas. 

Importo padidėjimui įtakos turėjo padidėjęs žalios naftos (12,7 proc.), antžeminio transporto priemonių (6,5 proc.), organinių chemijos produktų (19,1 proc.) importas. Prekių, išskyrus mineralinius produktus, eksportas padidėjo 7,3 proc., importas – 4,5 proc. Lietuviškos kilmės prekių eksportas padidėjo 7,8 proc., be mineralinių produktų – taip pat 7,8 proc.

Lietuvos eksportas ir importas 2019 metais

2019 m. sausio–birželio mėn. Lietuva daugiausia eksportavo į Rusiją (13 proc.), Latviją (9,1 proc.), Lenkiją (8,5 proc.) ir Vokietiją (7,6 proc.), o importavo iš Rusijos (16,2 proc.), Lenkijos (11,7 proc.), Vokietijos (11,3 proc.), Latvijos (6,9 proc.). Lietuviškos kilmės prekių daugiausia eksportuota į Lenkiją (9,6 proc.), Vokietiją (9,5 proc.), Latviją (7,2 proc.), Švediją (6,9 proc.), Jungtinę Karalystę (5,4 proc.).

2019 m sausio–birželio mėn. Lietuva daugiausia eksportavo ir importavo mineralinių produktų (atitinkamai 13,8 ir 20,6 proc.), mašinų ir mechaninių įrenginių, elektros įrangos (14,7 ir 16,2 proc.) bei chemijos pramonės ir jai giminingų pramonės šakų produkcijos (11,2 ir 12,4 proc.). 

Iš lietuviškos kilmės prekių daugiausia eksportuota naftos produktų (18,4 proc.), įvairių pramonės dirbinių (11,7 proc.), paruoštų maisto produktų, nealkoholinių ir alkoholinių gėrimų, tabako ir perdirbtų tabako pakaitalų (8,9 proc.), chemijos pramonės ir jai giminingų pramonės šakų produkcijos (8,6 proc.).

Eksporto ir importo apimtis ir pokyčiai

Lietuvos statistikos departamentas

Populiariausi
komentarai (0)
Pateikti
komentarai (0)
Populiariausi