TransInfo

Užsienio prekyba prekėmis 2020 m. birželio mėn. Eksporto ir importo Statistiniai duomenys

Vidutinis skaitymo laikas 4 minutės
|

10.08.2020

2020 m. birželį prekių eksportuota už 2,20 mlrd. Eur, importuota – už 2,25 mlrd. Eur – praneša Statistikos departamentas. Užsienio prekybos deficitas sudarė 49,2 mln. Eur.

Birželį, palyginti su geguže, eksportas padidėjo 11,7 proc., importas – 14,5 proc. Eksporto padidėjimui įtakos turėjo padidėjęs baldų (38,1 proc.), mašinų ir mechaninių įrenginių; jų dalių (19,1 proc.), trąšų (54,3 proc.) eksportas. 

Importo padidėjimą lėmė išaugęs žalios naftos (39,7 proc.) (kiekis tonomis sumažėjo 14,7 proc.), antžeminio transporto priemonių (44,7 proc.), mašinų ir mechaninių įrenginių; jų dalių (20,1 proc.) importas. Prekių, išskyrus mineralinius produktus, eksportas ir importas padidėjo 12,9 proc. Lietuviškos kilmės prekių eksportas padidėjo 15,1 proc., be mineralinių produktų – 16,5 proc.

2020 m. eksporto ir importo statistika

Per metus (2020 m. birželį, palyginti su 2019 m. birželiu) eksportas sumažėjo 7,6 proc., importas – 10,4 proc. Eksporto sumažėjimui įtakos turėjo sumažėjęs naftos produktų (72,7 proc.) (kiekis tonomis sumažėjo 46,3 proc.), antžeminio transporto priemonių (14,8 proc.), javų (28 proc.) eksportas. 

Importo sumažėjimą lėmė sumažėjęs žalios naftos (44,5 proc.) (kiekis tonomis sumažėjo 12,7 proc.), antžeminio transporto priemonių (34,7 proc.), laivų, valčių ir plaukiojančių įrenginių (97,7 proc.) importas. Prekių, išskyrus mineralinius produktus, eksportas padidėjo 3,3 proc., importas – sumažėjo 2,9 proc. Lietuviškos kilmės prekių eksportas sumažėjo 11,7 proc., be mineralinių produktų – padidėjo 3,9 proc.

2020 m. sausio–birželio mėn., palyginti su 2019 m. tuo pačiu laikotarpiu, eksportas sumažėjo 8,4 proc., importas – 14,2 proc. Eksporto sumažėjimą lėmė kritęs naftos produktų (50,5 proc.) (kiekis tonomis sumažėjo 28,4 proc.), antžeminio transporto priemonių (20,6 proc.), baldų (7,4 proc.) eksportas. 

Importo sumažėjimui įtakos turėjo sumažėjęs žalios naftos (41,3 proc.) (kiekis tonomis sumažėjo 17,7 proc.), antžeminio transporto priemonių (36,1 proc.), organinių chemijos produktų (28,5 proc.) importas. Prekių, išskyrus mineralinius produktus, eksportas sumažėjo 2,4 proc., importas – 7,5 proc. Lietuviškos kilmės prekių eksportas sumažėjo 12,3 proc., be mineralinių produktų – 3,4 proc.

Lietuvos prekybos partneriai

2020 m. sausio–birželio mėn. Lietuva daugiausia eksportavo į:

– Rusiją (13,4 proc.), 

– Latviją (9,3 proc.), 

– Vokietiją (8,3 proc.), 

– Lenkiją (6,8 proc.).

Importavo iš:

– Lenkijos (12,6 proc.), 

– Vokietijos (12,1 proc.), 

– Rusijos (10,4 proc.), 

– Latvijos (7,6 proc.). 

Lietuviškos kilmės prekių daugiausia eksportuota į Vokietiją (10,6 proc.), Švediją (7,4 proc.), Lenkiją (7,4 proc.), Latviją (6,8 proc.) ir Nyderlandus (5,9 proc.).

Lietuvos importas ir eksportas – prekės

2020 m. sausio–birželio mėn. Lietuva daugiausia eksportavo mašinų ir mechaninių įrenginių, elektros įrangos (15,6 proc.), chemijos pramonės ir jai giminingų pramonės šakų produkcijos (12,9 proc.) bei paruoštų maisto produktų, nealkoholinių ir alkoholinių gėrimų, tabako ir perdirbtų tabako pakaitalų (9 proc.); 

Tuo tarpu daugiausia importavo mašinų ir mechaninių įrenginių, elektros įrangos (18,8 proc.), chemijos pramonės ir jai giminingų pramonės šakų produkcijos (14,2 proc.), mineralinių produktų (13,3 proc.). 

Iš lietuviškos kilmės prekių daugiausia eksportuota įvairių pramonės dirbinių (12,5 proc.), paruoštų maisto produktų, nealkoholinių ir alkoholinių gėrimų, tabako ir perdirbtų tabako pakaitalų (11,5 proc.), naftos produktų (10,1 proc.), chemijos pramonės ir jai giminingų pramonės šakų produkcijos (10,4 proc.).

Statistikos departamento pranešimas spaudai

Paantraštės