Vežėjo valdymo centro teisinio reguliavimo pokyčiai. Ką apie tai reikėtų žinoti?
AdobeStock/Countrypixel nuotr.

Vežėjo valdymo centro teisinio reguliavimo pokyčiai. Ką apie tai reikėtų žinoti?

2022 m. lapkričio 25 d. įsigaliojo naujos kelių transporto veiklos licencijavimo taisyklės, perkeliant Mobilumo paketo nuostatas į Lietuvos nacionalinę teisę. Be kita ko šiais nutarimo pakeitimais buvo pakeistas vežėjo valdymo centro apibrėžimas. Šie pokyčiai yra svarbūs, kadangi šiais pakeitimais buvo ne tik teisiškai sureguliuota vežėjo valdymo centro sąvoka, bet ir kiti aspektai susiję su šia vežėjo transporto veiklos valdymo vieta. Taigi kyla klausimas – ką iš esmės reikėtų žinoti visoms transporto bendrovėms apie transporto licencijavimo taisyklių pokyčius susijusius su vežėjo valdymo centru? 

2022 m. lapkričio 25 d. įsigaliojo naujos kelių transporto veiklos licencijavimo taisyklės, perkeliant Mobilumo paketo nuostatas į Lietuvos nacionalinę teisę. Be kita ko šiais nutarimo pakeitimais buvo pakeistas vežėjo valdymo centro apibrėžimas. Šie pokyčiai yra svarbūs, kadangi šiais pakeitimais buvo ne tik teisiškai sureguliuota vežėjo valdymo centro sąvoka, bet ir kiti aspektai susiję su šia vežėjo transporto veiklos valdymo vieta. Taigi kyla klausimas – ką iš esmės reikėtų žinoti visoms transporto bendrovėms apie transporto licencijavimo taisyklių pokyčius susijusius su vežėjo valdymo centru? 

Vežėjo valdymo centro teisinio reguliavimo pokyčiai. Ką apie tai reikėtų žinoti?
AdobeStock/Countrypixel nuotr.

Atsirado vežėjo valdymo centro sąvokos apibrėžimas

Prieš tai galiojusių kelių transporto veiklos licencijavimo taisyklių 29.2 dalyje vežėjo valdymo centras apibūdinamas kaip patalpa, kurios išplanavimas ir įranga būtų pritaikyti klientams aptarnauti ir dokumentams, susijusiems su keleivių ir (arba) krovinių vežimu, tvarkyti ir nustatytą laiką saugoti.

Tačiau naujose kelių transporto veiklos licencijavimo taisyklėse yra gan plačiau apibrėžiama kas yra vežėjo valdymo centras. Vežėjo valdymo centras – vežėjo transporto veiklos valdymo vieta, kurioje laikomi keleivių ir (arba) krovinių vežimo dokumentai, t. y. apskaitos, personalo dokumentai, dokumentai, kuriuose yra duomenų apie vairavimo ir poilsio laiką, taip pat kiti dokumentai, pagal kuriuos galima nustatyti, ar laikomasi Taisyklių ir Reglamento (EB) Nr. 1071/2009 reikalavimų.

Pastebėtina, jog prieš tai galiojusiame reglamentavime išsamios vežėjo valdymo centro sąvokos nebuvo. Šie teisinio reguliavimo pakeitimai lemia tai, jog vežėjo valdymo centras nebūtinai reiškia atskirą patalpą. Ši sąvoka yra apibrėžiama plačiau kaip vežėjo transporto veiklos valdymo vieta.

Atsirado papildomas terminas trūkumams šalinti

Naujose kelių transporto veiklos licencijavimo taisyklėse papildomai nustatyta, kad administracija, esant Lietuvos Respublikos kelių transporto kodekse nurodytiems pagrindams, ne vėliau kaip per 3 darbo dienas raštu įspėja vežėją apie galimą licencijos (licencijos kopijos) galiojimo sustabdymą ir suteikia vežėjui terminą trūkumams pašalinti. Terminas yra skaičiuojamas nuo įspėjimo gavimo dienos 2 mėnesius, per kuriuos turi būti ištaisyta padėtis dėl reikalavimo turėti vežėjo buveinę ir (ar) valdymo centrą.

Taigi naujose kelių transporto veiklos taisyklėse yra nustatyta, kad nuo įspėjimo gavimo dienos 2 mėnesius, per kuriuos turi būti ištaisyta padėtis dėl reikalavimo turėti vežėjo buveinę ir (ar) valdymo centrą. Šis trūkumo šalinimo terminas senajame nutarime nebuvo sureguliuotas. Taigi tai galima vertinti, kaip teigiamą pokytį, kadangi įstatymų leidėjas konkrečiai sureguliavo galimybę pašalinti trūkumus bei išvengti galimo licencijos sustabdymo.

Atsirado trumpesnis pranešimo terminas

Dar vienas svarbus pakeitimas naujose kelių transporto veiklos licencijavimo taisyklėse konstatuoja, kad vežėjas, pakeitęs savo buveinės ir (ar) vežėjo valdymo centro, jeigu jis nesutampa su buveine, adresą, per 5 darbo dienas privalo pranešti apie tai Administracijai ir nurodyti naują buveinės ir (ar) vežėjo valdymo centro adresą. Jeigu vežėjo valdymo centras nesutampa su buveine, jeigu pasikeitė valdymo centro adresas, vežėjas privalo pateikti teisę į vežėjo valdymo centrą patvirtinančius dokumentus arba vežėjo patvirtintas jų kopijas, jeigu vežėjo valdymo centras nesutampa su buveine ar vežėjo gyvenamąja vieta, jeigu vežėjas yra fizinis asmuo.

Prieš tai galiojusiame nutarime teigiama, jog vežėjas, pakeitęs savo valdymo centro adresą, per 15 dienų privalo raštu informuoti licenciją išdavusią instituciją, nurodydamas naują vežėjo valdymo centro adresą ir pateikdamas teisę į vežėjo valdymo centrą patvirtinančius dokumentus ir vežėjo valdymo centro planą arba vežėjo patvirtintas jų kopijas.

Taigi transporto bendrovės turėtų žinoti, kad yra pasikeitęs terminas pranešti apie naują buveinės ir (ar) vežėjo valdymo centro adresą. Šis terminas naujose kelių transporto veiklos licencijavimo taisyklėse sutrumpėjo iki 5 darbo dienų.

Galiausiai bendrai įvertinant aptarto teisinio reguliavimo pasikeitimus, galima teigti, jog naujos kelių transporto veiklos licencijavimo taisyklės įneša daugiau aiškumo dėl pačio vežėjo valdymo centro supratimo. Tiek konkrečiai apibrėžiant pačią vežėjo valdymo centro sąvoką, tiek ir reglamentuojant kitus papildomus reikalavimus susijusius su aptartu teisiniu reguliavimu.

Šis straipsnis publikuotas Žurnalo transporto vadovams numeryje. Daugiau vertingų straipsnių rasite paspaudę žemiau esančią reklamjuostę.

Populiariausi
komentarai (0)
Pateikti
komentarai (0)