Krovinių siuntėjai daugiau nebemokės už gabenimą pagal mažesnius už savikainą tarifus. Revoliucinės permainos Vakaruose

Vidutinis skaitymo laikas 6 minutės

Ispanijos vyriausybė paskelbė dekretą, numatantį daugybę pakeitimų transporto pramonei, kuriuo nustato Transporto grandinės įstatymo pamatus. Jame patikslinamas, be kita ko, klausimas, susijęs su pakrovimo ir iškrovimo draudimu vairuotojams gabenant mažus krovinius. Dekrete taip pat laikoma, kad mažesnių, nei transporto įmonės išlaidos, tarifų už gabenimą mokėjimas yra rimtas nusižengimas.

Krovinių siuntėjai daugiau nebemokės už gabenimą pagal mažesnius už savikainą tarifus. Revoliucinės permainos Vakaruose
Trans.INFO nuotr.

Ispanijos Ministrų Taryba rugpjūčio 1 d. patvirtino Karališkąjį dekretą, kuriame numatyta nemažai transporto sektoriaus veiklos reguliavimo priemonių. Jo nuostatos įveda pakeitimus transporto sutarčių įstatyme, sausumos transporto valdymo įstatyme ir net kovo mėnesį patvirtintame nutarime dėl darnios transporto plėtros priemonių. Naujuoju dekretu, praneša Ispanijos transporto sąjungų federacija „Fenadismer“, siekiama įvesti būtinas taisykles, kad būtų apsaugota transporto grandinė. 

Jame numatyta, kad:

– visos sutartys, nuo 150 eurų, turi būti įformintos raštu važtaraštyje,

– važtaraštyje turi būti nurodyta transporto kaina, 

– bus taikomos sankcijos, jei nesilaikoma įsipareigojimo sudaryti sutartį raštu arba jei krovinių gabenimo kainos bus mažesnės už faktines vežėjo veiklos išlaidas.

Draudimas vairuotojams atlikti pakrovimo ir iškrovimo darbus

Be to, naujajame dekrete, atsižvelgiant į draudimą, kuris turi įsigalioti šių metų rugsėjo pradžioje, patikslinamas dalinio pakrovimo tarp paskirstymo centro ir pardavimo vietos (susijęs su mažų krovinių vežimu) klausimas. Tai nebuvo išspręsta su šiuo klausimu susijusiu dekretu, paskelbtu šių metų kovo mėnesį – praneša „Fenadismer“. 

Teisės akte pirmiausia paaiškinama, ką galime laikyti smulkių krovinių vežimu. Tai yra „gabenimas tarp paskirstymo centro ir pardavimo vietos, siuntinių paslaugų teikimas ir kitos panašios paslaugos, susijusios su krovinių siuntų, sudarytų iš nedidelio skaičiaus siuntinių, kurias gali lengvai tvarkyti vienas asmuo, surinkimu arba paskirstymu“. 

Smulkių krovinių gabenimas suprantamas kaip toks, kuriam reikalingas išankstinis aptarnavimas, grupavimas, klasifikavimas ar kitos panašios operacijos“, – rašoma toliau dekrete.

Pagal dokumentą, „vairuotojas gali dalyvauti iškraunant smulkių krovinių transportą tarp paskirstymo centro ir pardavimo vietos, jeigu ši veikla neturi įtakos jo paros poilsio laikui arba, atitinkamais atvejais, su sąlyga, kad tai atliekama jo darbo dienos metu ir su sąlyga, kad jis galės grįžti į savo darbo ar gyvenamąją vietą“.

Važtaraščio turinys 

Kiekvienas transportas (nes sutartis gali būti sudaryta dėl vieno gabenimo ar ilgalaikių santykių), kuriame yra daug siuntinių, turi būti įforminta raštu važtaraštyje (jei gabenimo kaina viršija 150 eurų). Nauji reglamentai suteikia galimybę naudoti elektroninius važtaraščius – praneša „Fenadismer“. 

CMR dokumente turi būti:

  • siuntėjo ir ekspeditoriaus duomenys, jei jie skiriasi,
  • faktinio vežėjo duomenys (tas, kuris faktiškai veža prekes savo transporto priemonėmis ir už jas atsako);
  • vežėjo prekių atsiėmimo vieta ir data,
  • prekių pristatymo į paskirties vietą vieta ir numatoma data,
  • gavėjo duomenys,
  • prekių rūšis ir svoris,
  • transporto kaina ir būtinos bei susijusios išlaidos, būtent pakrovimo ir iškrovimo operacijų skaičius, jeigu jas vairuotojas atlieka situacijose, kai tai nėra aiškiai draudžiama, pvz., kai vežami pirmiau aprašyti nedideli kroviniai.

Vežimo kaina, pridėjus išlaidas, turi būti „lygi arba didesnė už atskirų faktinių išlaidų, kurias vežėjas patyrė arba prisiėmė už jo vykdymą, sumą“. Tai reiškia, kad kaina turi padengti bent šio konkretaus transporto išlaidas, – aiškina „Fenadismer“. 

Vienai iš šalių atsisakius įforminti vežimo sutartį raštu, užpildyti vadinamąjį važtaraštį, kita šalis gali atsisakyti sutarties ir kartu pareikalauti pervežimo kainos dydžio kompensacijos.

Sudarant vežimo tęstinumo sutartį taip pat buvo susitarta dėl įsipareigojimo ją įforminti raštu, be to, kiekvieno tokio vežimo atveju bus reikalingas raštiškas važtaraštis. 

Tęstinumo sutartyje turi būti nurodyta kaina (apibūdinama kaip tarifų ribinės vertės, kurios bus įtrauktos į kiekvieno vežimo važtaraščius) ir kitos krovinio gabenimo sąlygos.

Kaip nustatyti minimalią transporto kainą? 

Iš esmės kiekvienas vežėjas, laikydamasis verslo laisvės, padarytų investicijų, verslo struktūros ir t.t., pats nustato savo išlaidas ir įtraukia jas konflikto su siuntėju atveju į transporto kainą – aiškina Ispanijos transporto organizacija. Išlaidų stebėjimo centras, kurį kas ketvirtį rengia ir atnaujina Ispanijos transporto ministerija, taip pat gali būti atskaitos taškas.

Išlaidų stebėjimo centras nėra tobulas ir turi didelių trūkumų (…), tačiau jis yra svarbus atskaitos taškas visiems tiems, kuriems ypač sunku nustatyti išlaidų struktūrą“, – komentuoja „Fenadismer“.

Kilus konfliktui su siuntėju ir jei atliekamas (ar bandomas atlikti) mažesnės nei vežėjo patirtos išlaidos kainos mokėjimas, jis privalo įrodyti minimalias paslaugos išlaidas.

Tai gali atrodyti sudėtinga, bet taip nėra. O Išlaidų stebėjimo centras gali tarnauti kaip vadovas atliekant skaičiavimus“, – pataria organizacija.

Nauji nusižengimai 

Draudimas mokėti už transportą mažiau nei vežėjo išlaidos, ko gero, nebūtų vykdomas, jei naujosiose taisyklėse už šį pažeidimą taip pat nebūtų numatytos sankcijos. Pagal dekretą, labai sunkus nusižengimas yra tai, kad pagal vienkartinio vežimo sutartis (ne ilgalaikes ar tęstines) vežėjas gauna mažesnę kainą nei jo individualių išlaidų suma. Už šį nusižengimą numatomas baudos dydis yra nuo 2001 iki 4000 Eur.

Be to, dekrete numatyti nauji rimti nusižengimai, tokie kaip:

  • privalomų duomenų važtaraštyje trūkumas, už ką gresia bauda nuo 401 iki 600 eurų,
  • važtaraščio ar vežimo tęsimo sutarties neįforminimas raštu, kai tai yra privaloma. Už šį pažeidimą atsako sutartinis siuntėjas ir faktinis vežėjas, nebent jie įrodo kitaip. Baudos dydis  – 801-1000 eurų.
  • transporto kainos neįtraukimas į važtaraštį ar kitus sutartinius dokumentus, jei to reikalaujama. Už šį nusižengimą gresia bauda nuo 601 iki 800 eurų.

Dauguma nuostatų įsigaliojo dokumento paskelbimo dieną, tai yra šių metų rugpjūčio 2 dieną.

Populiariausi
komentarai
0 komentarai
Naudotojas pašalintas
Populiariausi