Vokietijos vinjetė lengviesiems automobiliams prieštarauja Europos Sąjungos teisei

Vokietijos vinjetė lengviesiems automobiliams prieštarauja Europos Sąjungos teisei

Vidutinis skaitymo laikas 2 minutės

Trans.INFO

Trans.INFO

18.06.2019

Trans.INFO

Trans.INFO

18.06.2019
Vokietijos vinjetė lengviesiems automobiliams prieštarauja Europos Sąjungos teisei

Vokietijos vinjetė lengviesiems automobiliams tai diskriminacija, nes jos ekonominė našta faktiškai tenka tik kitose valstybėse narėse registruotų transporto priemonių savininkams ir vairuotojams. Taip šiandien nutarė Europos Sąjungos Teisingumo Teismas.

Europos Sąjungos Teisingumo Teismas nutarė, kad “infrastruktūros naudojimo rinkliava lemia netiesioginę diskriminaciją dėl pilietybės ir laisvo prekių judėjimo bei paslaugų teikimo principų pažeidimą”.

Teismas pripažįno, kad valstybės narės gali pakeisti savo kelių infrastruktūros finansavimo sistemą, tačiau tokie pakeitimai turi būti taikomi laikantis Europos Sąjungos teisės ir, be kita ko, nediskriminavimo principo. Teismas pabrėžė, kad “šiuo atveju taip nebuvo”.

Vokiečiai norėjo pinigų tik iš užsienio vairuotojų

2015 m. Vokietija nutarė rinkti rinkliavą už naudojimąsi federaliniais keliais, įskaitant greitkelius. Mokėti turėjo lengvųjų automobilių vairuotojai. Šia rinkliava Vokietija nusprendė iš dalies pereiti nuo finansavimo mokesčiais sistemos prie finansavimo sistemos, grindžiamos principais „naudotojas moka“ ir „teršėjas moka“.

Visos gaunamos pajamos skiriamos finansuoti kelių infrastruktūrai, o jos dydis apskaičiuojamas atsižvelgiant į transporto priemonės variklio darbinį tūrį, variklio tipą ir emisijos klasę.

Visi Vokietijoje registruotų transporto priemonių savininkai turėjo mokėti 130 Eur dydžio rinkliavą metinės vinjetės forma. Vairuotojai galėjo įsigyti dešimties dienų (nuo 2,50 iki 25 Eur), dviejų mėnesių (nuo 7 iki 50 Eur) ar metinę vinjetę.

Tuo pačiu metu Vokietija numatė, kad nuo infrastruktūros naudojimo rinkliavos rinkimo pradžios Vokietijoje registruotų transporto priemonių savininkams mokestis sumažinamas suma, bent jau lygia infrastruktūros naudojimo rinkliavos, kurią jie turi sumokėti, sumai. Tai reiškia, kad mokėti turėjo tik užsienio vairuotojai.

Austrija, panašiai kaip ir ES, nusprendė, kad tai prieštarauja Europos Sąjungos teisei, visų pirma diskriminacijos dėl pilietybės draudimui. Austrija pareiškė Vokietijai ieškinį. Europos Sąjungos Teisingumo Teismas atkreipia dėmesį į tai, kad tai labai retas atvejis, kai valstybė narė pareiškia ieškinį dėl įsipareigojimų neįvykdymo prieš kitą valstybę narę. Tai septintasis atvejis Sąjungos istorijoje (šiuo metu nagrinėjamas aštuntasis skundas).

Šioje byloje Austriją palaikė Nyderlandai, o Vokietiją – Danija.

Wikimedia Commons nuotr.

Populiariausi
komentarai (0)
Pateikti
komentarai (0)
Populiariausi