Žinote naujieną? Papasakokite mums apie tai!

Baltarusijos Valstybinis Pasienio Komitetas pradėjo aktyviai vykdyti įstatymą, pagal kurį dėl kai kurių pažeidimų, tarnybos gali uždrausti vairuotojams įvažiuoti į savo šalį. Uždraudimą galima gauti, pavyzdžiui, pasikeitus sustojimo vietą kontrolės punkte be tarnybų sutikimo. Pažiūrėkite, dėl ko dar gali būti uždrausta įvažiuoti.

Neįleidimą į Baltarusijos teritoriją apibrėžia 2010 m. sausio 4 d. įstatymo Nr. 105-Z „Dėl teisinio statuso užsieniečių ir asmenų be pilietybės Baltarusijos Respublikoje” 30 straipsnis. Muitinės tarnybos gali atsisakyti įleisti vairuotojus į šalies teritoriją, jei:

– užsienietis pažeidė sienos perėjimo punkte sienos kirtimo taisykles ar padarė nusižengimus, susijusius su muito įstatymu,

– užsienietis, būdamas Baltarusijos teritorijoje, per vienerius kalendorinius metus daug kartų (penkis ar daugiau kartų) buvo kaltinamas pagal administracinę teisę (įskaitant už eismo taisyklių pažeidimą);

– užsienietis, kuriam Baltarusijoje buvo paskirta bauda ir neapmokėjo jos per teisės aktuose nustatytą terminą.

Remiantis sprendimu atsisakyti įleisti į Baltarusijos teritoriją, vairuotojas gali būti įtrauktas į nepageidaujamų asmenų registrą. Draudimas gali trukti nuo šešių mėnesių iki penkerių metų.

Nusižengimai, dėl kurių vairuotojas nebus įleistas į Baltarusiją

Asmenų, esančių kontroliniame punkte, pareigos yra reglamentuojamos pagal 2008 m. birželio 21 d. Nr. 413-3 įstatymo „Valstybinėje Baltarusijos Respublikos sienoje” 43 straipsnį. Pagal įstatymą Baltarusijos pasienyje vairuotojų kontrolės punktuose draudžiama:

– fotografuoti ir filmuoti,

– vesti kontrolę trukdančius pokalbius per mobiliuosius įrenginius,

– palikti banknotus dokumentuose pateiktuose tikrinimo metu,

– perduoti pareigūnams bet kokius daiktus, turinčius materialinę vertę, įskaitant pasiūlymus, iš kurių pareigūnai gali gauti finansinę naudą,

– būti tarnybiniuose kambariuose, kur yra tikrinami dokumentai ir vaikščioti tarp patalpų be pareigūnų leidimo;

– keisti transporto priemonių stovėjimo vietą be pareigūnų leidimo,

– pasilikti ir palikti transporto priemones ir krovinius sienos perėjimo punktuose, praėjus patikrinimams be pareigūnų leidimo.

Nusižengimas iš anksčiau minėto sąrašo gali būti laikomas valstybės sienų kirtimo taisyklių pažeidimu ir yra pagrindas priimti sprendimą uždrausti įvažiavimą į Baltarusijos teritoriją. Panašiai yra kitų nusižengimų atveju, nurodytų įstatymo „Dėl teisinio statuso užsieniečių ir asmenų be pilietybės Baltarusijos Respublikoje” 30 straipsnyje.

Todėl vežėjai turėtų organizuoti mokymus sunkvežimių vairuotojams apie būtinybę griežtai laikytis Baltarusijos įstatymų.

Ką daryti, jei Jums buvo uždrausta įvažiuoti į Baltarusiją?

Jei vairuotojui buvo uždrausta įvažiuoti į Baltarusiją, būtina iš muitinės pareigūno gauti tokio sprendimo pagrindimą, o vėliau – užginčyti šį draudimą oficialioje Valstybinio Pasienio Komiteto svetainėje (www.gpk.gov.by).

Skundų pateikimo tvarka yra tokia:

1. Elektroninio prašymo fiziniams ar juridiniams asmenims ir individualiems verslininkams teikimas.

– fizinių asmenų atveju paraiškoje būtina pateikti šiuos duomenis: vardas, pavardė, adresas ar gyvenamoji vieta, skundo aprašymas ir elektroninio pašto adresas;

– juridinių asmenų ir verslininkų paraiškoje būtina nurodyti: įmonės pavadinimą ir adresą, skundo aprašymą, paraišką pateikusio asmens vardą, pavardę ir el. pašto adresą;

2. Prie paraiškos turi būti pridėti šie dokumentai:

– dokumentai, leidžiantys atstovauti skundus pateikiančius asmenis,

– visi dokumentai, kurie bet kokiu būdu gali padėti priimti sprendimą atšaukti draudimą (ankstesnių skundų sprendimai, pareigūnų leidimai dėl tinkamo vairuotojų elgesio, mokėjimo įrodymai ir pan.). Dokumentai turi būti pridėti prie paraiškos viename iš formatų: PDF/A, DOCX, DOC, RTF, TXT, ODT, ZIP, RAR, PNG, TIFF, JPEG, JPG.

Dėmesio!

– Paraiška turi būti pateikta baltarusių ar rusų kalba.

– Pasienio komitetas atmes paraišką, jei joje bus neišsami ar neįskaitoma informacija.

– Paraiškoje draudžiama naudoti nepadorius ar įžeidžiančius žodžius.

Dėl įvažiavimo draudimo priežasčių išaiškinimo ir skundo pateikimo, Jūs taip pat galite kreiptis į Baltarusijos Respublikos Vidaus Reikalų Ministerijos Pilietybės ir Migracijos Departamentą. Paraiška turi būti siunčiama el. pašto adresu dcm@mia.by. Prie paraiškos būtina pridėti vairuotojo paso skeną ir informaciją apie tikslą bei įvažiavimo/išvykimo iš šalies datą, o taip pat dokumentą patvirtinantį uždraudimo gavimą. Norėdami gauti daugiau informacijos, kreipkitės į biurą numeriu +375 17 218 7236.

komentarai

comments0 komentarų
thumbnail
Tam, kad nustatyti pranešimus apie komentarus, pereikite prie savo paskyros