Masz newsa? Powiedz nam o tym!

Związek Międzynarodowych Przewoźników Drogowych poinformował niedawno o nowym wymogu dokumentacyjnym na Węgrzech, którego niedopełnienie przez kierowcę skutkuje dotkliwymi karami. O nowy obowiązek zapytaliśmy węgierską policję.

W odpowiedzi na pytanie redakcji Trans.INFO dotyczące nowego wymogu, biuro prasowe węgierskiej policji tłumaczy, że wynika on z wprowadzenia unijnych przepisów do węgierskiego prawa w rozporządzeniu 5/1990. (IV 12.) KöHÉM.

Chodzi o dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/47/UE w sprawie drogowej kontroli technicznej dotyczącej zdatności do ruchu drogowego pojazdów użytkowych poruszających się w Unii. Węgierska policja powołuje się na artykuł 7 wspomnianego aktu prawnego. Zgodnie z nim państwa członkowskie wymagają, by zaświadczenie o zdatności pojazdu do ruchu drogowego było przewożone przez kierowcę (uwierzytelniony lub oryginalny wydruk takiego zaświadczenia, protokół najbardziej aktualnej drogowej kontroli lub dokument w wersji elektronicznej). Ponadto art. 7 wymaga, by zarówno przedsiębiorcy, jak i kierowcy pojazdu zapewnili służbom dostęp do pojazdu, jego części i wszelkiej dokumentacji do celów kontroli.

Kar na razie nie będzie

Węgierskie rozporządzenie – 5/1990 (IV 12.) KöHÉM wprowadziło wymóg posiadania w pojeździe zaświadczenia o kontroli technicznej przechowywanego w pojeździe lub dostępnego elektronicznie. Powinno ono poświadczać wyniki ostatniej okresowej kontroli technicznej oraz, w stosownych przypadkach, sprawozdanie z badania technicznego. Do 21 stycznia br. mandat za brak wymaganego dokumentu wynosił aż 800 tys. forintów czyli prawie 11 tys. złotych (zgodnie z Dekretem rządowym nr 8, art. 19 rozporządzenia rządowego (CE) nr 156/2009 (VII 29.) w sprawie kar administracyjnych związanych z transportem pasażerskim i transportem drogowym).

21 stycznia 2019 r. węgierski ustawodawca uchylił ten przepis. Według informacji, jaką Trans.INFO otrzymało od węgierskiej policji, trwają prace nad nowymi przepisami. Wysokość kar, które będą groziły za niedopełnienie obowiązku posiadania wspomnianego zaświadczenia, nie jest na razie znana.

Fot. Pixabay/ivabalk Pixabay License

Komentarze

comments0 komentarzy
thumbnail
Aby ustawić powiadomienia o komentarzach - przejdź do swojego profilu