[AKTUALIZACJA] Kolejne kraje rozluźniają czas pracy i odpoczynku kierowców i znoszą opłaty drogowe dla transportu pomocy humanitarnej
Fot. Trans.INFO

[AKTUALIZACJA] Kolejne kraje rozluźniają czas pracy i odpoczynku kierowców i znoszą opłaty drogowe dla transportu pomocy humanitarnej

Po Polsce, Czechach i Niemczech kolejne europejskie kraje wprowadziły szereg rozluźnień dla przewozów pomocy humanitarnej dla Ukrainy. 

Po Polsce, Czechach i Niemczech kolejne europejskie kraje wprowadziły szereg rozluźnień dla przewozów pomocy humanitarnej dla Ukrainy. 

[AKTUALIZACJA] Kolejne kraje rozluźniają czas pracy i odpoczynku kierowców i znoszą opłaty drogowe dla transportu pomocy humanitarnej
Fot. Trans.INFO

Aktualizacja 16 marca, godz. 13:17

Włochy

Pojazdy wykorzystywane do akcji pomocowych są zwolnione we Włoszech z przepisów dotyczących czasu pracy i odpoczynku kierowców – donosi aisoe.at. Co więcej, przewożące środki medyczne nie są objęte obowiązkiem posiadania zezwoleń dwustronnych.

Rumunia

Od wczoraj (15 marca) do 13 kwietnia br. w Rumunii obowiązywać będą tymczasowe odstępstwa od wymogów związanych z czasem pracy i odpoczynku kierowców, którzy kierują dostawczakami lub ciężarówkami.

W związku ze zmianami dzienny czas prowadzenia pojazdu może trwać do 11 godzin, tygodniowy – do 60 godzin, zaś w ciągu dwóch kolejnych tygodni – do 96 godzin. Przed przerwą kierowcy będą mogli kierować autem nawet przez 5,5 godziny.

Zezwolono ponadto na spędzanie 45-godzinnego odpoczynku w kabinie ciężarówki.

Każdorazowo odstępstwo musi być zaznaczone przez kierowcę na dokumentach związanych z czasem pracy, np. na wydruku z tachografu cyfrowego – podaje portal aisoe.at.

Bułgaria

Z uiszczania opłat drogowych zwolnione są pojazdy zarejestrowane na Ukrainie, które korzystają z infrastruktury drogowej w celu świadczenia pomocy humanitarnej. Kategoria pojazdu i parametry techniczne nie mają tutaj znaczenia. Bułgarskie Ministerstwo Rozwoju Regionalnego i Robót Publicznych podaje, że zwolnienie z opłat obowiązywać będzie “od 24 lutego 2022 r. do czasu ustania potrzeby niesienia pomocy humanitarnej i medycznej”.

Słowenia

Opłat za przejazdy drogami płatnymi nie muszą na Słowenii uiszczać m.in. wykonujący transport pomocy humanitarnej. Chęć skorzystania z tego zwolnienia trzeba jednak zgłosić zarządcy drogi, za pomocą strony internetowej służącej do zakupu e-winiet, albo wysyłając uzupełniony formularz na adres occn@dars.si lub faksem: +386 5 700 25 08.

Przewóz będzie zwolniony z opłat dopiero po uzyskaniu potwierdzenia ze strony Centrum Operacyjnego Kontroli Opłat (Operativni center cestninskega nadzora). Wówczas pojazd będzie zarejestrowany w systemie e-winietowym, ale nie będzie musiał uiszczać płatności. W momencie, gdy wniosek zostanie odrzucony lub nie wpłynie do Centrum przed rozpoczęciem przewozu, wówczas opłacenie e-winiety będzie obowiązkowe.

Austria

W całej Austrii transport towarów wyłącznie humanitarnych jest zwolniony z zakazu prowadzenia pojazdów w weekendy i święta państwowe. Inne austriackie zakazy prowadzenia pojazdów nie przewidują wyjątków dla transportu humanitarnego.

Ponadto Austria wprowadziła zwolnienie z opłat dla wszystkich przewozów pomocy na Ukrainę. 

W przypadku przyszłych przewozów potwierdzenie zwolnienia z opłat drogowych należy uzyskać przed rozpoczęciem podróży. O zwrot kosztów można ubiegać się za przejazdy, które już zostały zrealizowane, składając specjalny wniosek dla pojazdów mechanicznych powyżej 3,5 tony. 

Dania

Duńskie Ministerstwo Transportu wprowadziło w związku z wojną na Ukrainie pewne wyjątki dla pojazdów przewożących pomoc humanitarną na Ukrainę. Mowa o rozluźnieniach w czasie pracy i odpoczynku kierowców. Resort transportu wyjaśnia, że w Danii obowiązują te same rozluźnienia co w Polsce (m.in. wydłużenie czasu pracy z 9 do 11 godzin) . Wyjątki będą obowiązywać do 3 kwietnia 2022 r. włącznie.

Francja

Transporty humanitarne na Ukrainę i do krajów sąsiednich będą zwolnione z francuskich zakazów prowadzenia pojazdów w dniach 12 i 13 marca 2022 roku. Nie wiadomo jeszcze, czy Francja zastosuje te środki w kolejne weekendy. Należy pamiętać, że zakazy prowadzenia pojazdów będą nadal obowiązywać w przypadku wszystkich innych transportów.

Dodatkowo Francuzi, podobnie jak Polacy, Austriacy, Czesi i Niemcy zwolnili z opłat drogowych transport pomocy humanitarnej dla Ukrainy. Osoby organizujące tego typu przewozy powinni skontaktować się z ASFA (asfa@autoroutes.fr) mailowo i poprosić o przepustkę zwalniającą z francuskich opłat drogowych na planowanej trasie międzynarodowych przewozów.

Inna procedura ma zastosowanie, gdy transport humanitarny jest realizowany we Francji, na przykład, gdy towary są przewożone do centralnego punktu we Francji przed wysłaniem na Ukrainę. W takim przypadku ASFA zajmie się sprawą indywidualnie, po uprzednim  powiadomieniu mailowym ze strony organizatora przewozu.

Węgry

Również Węgry zdecydowały o zwolnieniu z opłat dla samochodów ciężarowych powyżej 3,5 tony. Można ubiegać się o nie bezpośrednio w odpowiednim urzędzie węgierskim. Zapytanie z opisem transportu należy wysłać bezpośrednio na adres e-mail: kozlekedesi.foosztaly@bm.gov.hu.

Współpraca: Dorota Ziemkowska

Najpopularniejsze
Komentarze (0)
Udostępnij artykuł
Komentarze (0)