Masz newsa? Powiedz nam o tym!

Czy niezależni kierowcy powinni przestrzegać tych samych zasad co ci zatrudnieni w firmie? Czy Unia Europejska powinna ustalać limity czasu pracy, czy może samo-zatrudnienie jest równoznaczne z samoregulacją? Dyskusja na ten temat trwa już od roku, a parlament europejski podzielony jest na pół.

Centroprawica sprzeciwia się regulacji, zaś centrolewica popiera projekt. Dziś odbędzie się kolejne głosowanie w Komisji Zatrudnienia.

Kluczowym pytaniem jest to, czy ustalenie limitu czasu pracy samo-zatrudnionych kierowców, oznacza wprowadzenie ograniczenia dla ich działalności innej niż prowadzenie pojazdu.

W zeszłym roku Parlament Europejski głosował za włączeniem samo-zatrudnionych kierowców do dyrektywy 2002. Jednak, gdy we wrześniu decyzja trafiła na plenarne posiedzenie Komisji Zatrudnienia, została odrzucona jednym głosem. Słowacka członkini parlamentu Edit Bauer popiera decyzję Komisji – moim zdaniem, błędem byłoby włączanie samo-zatrudnionych kierowców do dyrektywy z 2002, co więcej trudne byłoby egzekwowanie takiego przepisu, a na pewno byłoby ono zbyt kosztowne.

Jednak są też odmienne głosy. Brytyjczyk Stephen Hughes powiedział – jeśli nie wprowadzimy takie regulacji, obowiązywał będzie podwójny system pracy, co może prowadzić do nieuczciwej konkurencji i rozprzestrzenienia się kierowców, którzy tylko fikcyjne pracują na własny rachunek, gdyż jest to korzystne dla sektora ze względu na dłuższe godziny pracy, niskie koszty i brak zobowiązań w kwestiach opieki społecznej. Hughens jest również zaniepokojony płynącymi z braku regulacji zagrożeniami – Wyłączenie z regulacji samo-zatrudnionych kierowców doprowadzi do spadku bezpieczeństwa na drogach i wprowadzi 86-godzinny tydzień pracy. Zmęczenie zabija bez względu na to czy kierowca jest samo-zatrudniony czy pracuje w przedsiębiorstwie.

W odpowiedzi, Edit Bauer proponuje rozwiązań problem fałszywego samo-zatrudnienia, wprowadzając jego bardziej dokładną definicję (np. Samo-zatrudniony kierowca pracuje dla wielu zleceniodawców). W ten sposób można będzie wyeliminować tych, którzy próbują oszukać system. Komisja Europejska musi znaleźć sposób, by kontrolować samo-zatrudnionych, nie tylko w transporcie drogowym, ponieważ może ono wywołać problemy na rynku pracy i zniekształcić konkurencję rynkową – powiedziała Bauer.

Głosowanie nad czasem pracy samo-zatrudnionych kierowców odbędzie się dziś o godzinie 11.

Autor: Marta Wiśniewska

Źródło: http://www.europarl.europa.eu/news/public/story_page/062-73455-116-04-18-910-20100426STO73407-2010-26-04-2010/default_en.htm

Komentarze

comments0 komentarzy
thumbnail
Aby ustawić powiadomienia o komentarzach - przejdź do swojego profilu