KORONAWIRUS

Poinformuj nas o utrudnieniach

Każda z tych technologii sama w sobie stanowi przełom w sposobie myślenia o organizacji łańcuchów dostaw w przedsiębiorstwach oraz podejściu do klienta.

Aktualnie otoczeni jesteśmy przez koncepcję „share”, współdzielimy mieszkania podczas wakacji, współdzielimy samochody i rowery, współdzielimy biura. Dlaczego więc nie można współdzielić łańcuchów dostaw w ramach kooperacji firm o podobnych wymaganiach w tym zakresie. Nie chodzi tylko o wspólny zakup wózka widłowego, aby maksymalizować poziom jego wykorzystania, ale o całej infrastrukturze logistycznej: magazyny, kontenery, wózki widłowe, automatyka magazynowa, systemy informatyczne czy w końcu praca ludzka. W przyszłości dojdziemy do punktu, gdzie w celu poprawy efektywności, wypełnienia transportów, redukcji kosztów takie myślenie będzie powszechne. Firmy będą tworzyć wspólne systemy dostaw tak, aby maksymalnie wykorzystać ich potencjał i w ten sposób redukować koszty per wysyłka, dzień składowania itp.

Nasuwa się w związku z tym pytanie, czy to nie oznacza końca przewagi konkurencyjnej wynikającej ze sprawnego łańcucha dostaw? Obecnie poziom obsługi logistycznej w wielu branżach z punktu widzenia klienta jest bardzo zbliżony i nie odgrywa znaczącej roli przy wyborze produktu (czy często zdarza się, że w sklepie nie ma Coca Coli a jest Pepsi albo na odwrót?) Tutaj nie decyduje sprawność łańcuchów dostaw, ale preferencje klientów, marketing i polityka danej sieci handlowej. Dlatego idea wspólnego łańcucha dostaw może się okazać bardzo kusząca.  

Małe firmy również będą korzystać z „share logistics” w celu poprawy efektywności. Inwestycje w wspólny magazyn, wózek widłowy czy wspólny transport, przyczynią się do redukcji kosztów oraz poprawy wydajności operacji.

3D printing, czy to ma coś wspólnego z logistyką? 

Bezpośrednio technologia ta wiąże się z wytwarzaniem, jednak zmiany w systemach produkcyjnych mają kolosalny wpływa na oczekiwania wobec obsługi logistycznej. Skracanie dystansu do klienta, wysoki poziom customizacji produktów, produkcja pojedynczej sztuki wpłyną na kształt przyszłych łańcuchów dostaw. Technologia ta w pierwszej kolejności znajdzie zastosowanie w logistyce części zamiennych.  

Zamiast utrzymywać potężne i kosztowne zapasy części zamiennych, których rotacja jest trudna do przewidzenia, przedsiębiorstwa rozmieszczą w strategicznych lokalizacjach drukarki 3D, które w momencie wykrycia awarii wyprodukują uszkodzoną część, a firma transportowa dostarczy ją w możliwe najkrótszym czasie na miejsce awarii. Drukarki takie mogą również znajdować się u operatorów logistycznych, co znacząco skróci czas reakcji na awarię, a firmę uwolni od konieczności administrowania lokalizacjami rozmieszczonymi w różnych częściach globu.

Klienci oczekują od firm możliwości dostosowywania produktów do ich preferencji i gustów

Oznacza to coraz krótsze serie produkcyjne, które z punktu widzenia ekonomii produkcji są nieefektywne, jednak oczekiwane przez klientów. Jedna z zasad organizacji produkcji mówi aby customizacje przesunąć na jak najpóźniejszy etap wytwarzania. Zgodnie z tym etap dostosowywania do indywidualnych potrzeb powinien się odbywać u operatora logistycznego, który otrzymuje od producenta wyroby przygotowane do finalnej obróbki. Tutaj nanoszona jest ostatnia „warstwa” zgodna z projektem klienta. Drukarki odpowiednio personalizują produkt, który jest pakowany i wysyłany do klienta.

Internet of Things ( IoT) – technologia dynamicznie rozwijająca się w wielu obszarach życia

Wszystkie estymacje wskazują, że jest to jeden z najszybciej rozwijających się trendów technologicznych. Trudno się dziwić tej tendencji biorąc pod uwagę fakt, że jest to „serce” wielu innych rozwiązań technologicznych. Urządzenia podłączone do sieci są źródłem danych zasilających Big Data. Rozszerzona rzeczywistość również korzysta z informacji zgormadzonych w bazach danych, które są zasilane niekończącym się strumieniem megabajtów danych przesyłanych z innych urządzeń. Dlatego IoT stanowi rdzeń i jest prekursorem innych rozwiązań technologicznych logistyki 4.0

Wyobraźmy sobie palety, kartony i inne jednostki transportowe zaopatrzone w aktywne etykiety łączące się bezprzewodowo z siecią intranetu aktualizujące poziom i stan zapasu. Wózki widłowe przekazujące online informacje o aktualnych parametrach technicznych, w celu określenia optymalnego momentu przeglądu technicznego czy badania UDT. Samomonitorującą się automatykę magazynową, w której zamontowane czujniki określają poziom zużycia poszczególnych elementów, wskazują miejsce awarii oraz informują o konieczności przeglądu. Naczepy wyposażone w odpowiednie urządzenia monitorujące temperaturę przewożonych towarów, wstrząsy, gwałtowne hamowania. Wskaźniki określające poziom wykorzystania dostępnej powierzchni ładunkowej w całej sieci spedytora, monitorujące adresy i volumen dostaw i potencjalnych odbiorów w celu optymalnego wykorzystania zasobów transportowych.

W końcu również w zaciszu domowym urządzenia podłączone do sieci będą wpływać na sposób w jaki spędzamy czas. Lodówka skanująca zawartość, przygotowująca listę zakupów i wysyłająca do sklepu internetowego zamówienie. Samochód informujący nas o kończącym się ubezpieczeniu, zbliżającym się przeglądzie czy poziomie zużycia części oraz informujący wybrany serwis w celu zapewnienia dostępności na wypadek awarii (serwis nie będzie utrzymywał zapasu lecz zbierał informacje z zarejestrowanych pojazdów i na tej podstawie ustalał na zasadzie just in time dostawy części zamiennych – być może produkowanych „3D printing” u operatora logistycznego).

Potencjał IoT wydaje się nieograniczony, co potwierdzają prognozy rozwoju i sprzedaży tej technologii w najbliższych latach

Trendy technologiczne opisane w trzech kolejnych artykułach zmienią w najbliższych latach sposób podejścia do prowadzenia biznesu, a co za tym idzie również do logistyki. Każdy z osobna stanowi wielki potencjał, jednakże dopiero ich kombinacja zmieni sposób w jaki funkcjonują nasze firmy, a także jak sami funkcjonujemy na co dzień.

Autorem tekstu jest Dariusz Botkowski, Członek zarządu PSML.

Foto: pixabay.com

Komentarze

comments0 komentarzy
thumbnail
Aby ustawić powiadomienia o komentarzach - przejdź do swojego profilu