Polski

Delegowanie pracowników do Holandii. Zobacz, jakie obowiązki mają przedsiębiorcy

Ten artykuł przeczytasz w 5 minut

Delegowanie pracowników do Holandii. Zobacz, jakie obowiązki mają przedsiębiorcy

Wraz z początkiem 2019 roku, polskie przedsiębiorstwo przed podjęciem wykonywania usługi w Holandii musi przekazać tamtejszej Inspekcji Spraw Socjalnych i Zatrudnienia informacje o zleceniu, osobach, które będą je wykonywać oraz miejscu i okresie realizacji usługi. Polskie firmy, które w ramach transgranicznego świadczenia usług delegują pracowników do pracy na terenie Holandii, muszą stosować się do postanowień holenderskich ustaw, m.in.:  o warunkach zatrudnienia pracowników delegowanych w Unii Europejskiej oraz o przeciwdziałaniu nieuczciwym konstrukcjom.

Jeżeli mówimy o transgranicznym świadczeniu usług, to mamy na myśli:

– transgraniczne wykonawstwo zlecenia, w którym nadzór i kierownictwo sprawowane są przez polskie przedsiębiorstwo (przykładowo: przedsiębiorstwo produkujące okna  wysyła pracowników do Holandii w celu ich montażu – sprawuje nadzór i kierownictwo nad wykonywaną pracą),

– transgraniczne delegowanie w ramach koncernu (przykładowo: delegowanie pracownika w ramach koncernu paliwowego),

– transgraniczne delegowanie pracownika tymczasowego (przykładowo: firma logistyczna wysyła pracownika do pracy w magazynie – pracownik zatrudniony jest do pracy w magazynie w Holandii).

Jeżeli chodzi o przewoźników – kierowcy wykonujący transgraniczny transport drogowy – nie są pracownikami delegowanymi w myśl przepisów powyższych ustaw.

Szkolenie Katowice 2019

Delegowanie pracowników do Holandii – obowiązki pracodawcy

Pracodawca, który deleguje swoich pracowników do Holandii musi się liczyć z szeregiem obowiązków. Najważniejszy to przestrzeganie i stosowanie minimalnych warunków zatrudnienia wprowadzonych przez prawo holenderskie lub zapisanych w powszechnie obowiązującym układzie zbiorowym pracy. Wszystkie obowiązujące minimalne warunki zatrudnienia są aktualizowane przez władze na oficjalnej stronie www.government.nl.

Od 1 lipca 2018 r. holenderska płaca minimalna wynosi ona 1594,20 euro brutto miesięcznie.

Co ważne, wynagrodzenie to musi być wypłacane w formie bezgotówkowej.

Przed rozpoczęciem delegowania, jak również w czasie jego trwania, delegujące przedsiębiorstwo musi dopełnić wielu zobowiązań administracyjnych, takich jak:

– wskazanie w miejscu pracy osoby do kontaktu na potrzeby komunikacji z Inspekcją Spraw Socjalnych i Zatrudnienia (SZW),

– w miejscu pracy w Holandii przez cały czas muszą być dostępne – w wersji papierowej lub elektronicznej – określone dokumenty, m.in. paski płac, zestawienia godzin pracy podwładnych, umowy o pracę z delegowanymi, potwierdzenia wypłaty wynagrodzeń.

Wyżej wskazane wymogi stanowią obowiązek informacyjny – na wniosek Inspekcji Spraw Socjalnych i Zatrudnienia delegujące przedsiębiorstwo musi udostępnić wszystkie dane i informacje, które pozwalają stwierdzić, że pracodawca z Polski nie łamie tamtejszego prawa.

Natomiast ostatni wymóg musi być spełniony przez pracodawcę zanim jeszcz pracownik rozpocznie wykonywanie usługi:

– przed rozpoczęciem wykonywania czynności w Holandii polskie przedsiębiorstwo będzie musiało przekazać Inspekcji SZW informacje o wykonywanym zleceniu, osobach, które będą je wykonywać oraz miejscu i okresie realizacji.

W przypadku niedopełnienia obowiązków: informacyjnego, prowadzenia administracji lub dokonania zgłoszenia, Inspekcja SZW może – w imieniu Ministra Spraw Socjalnych i Zatrudnienia – nałożyć grzywnę administracyjną do kwoty 20 500 euro.

Delegowanie dłuższe niż 4 miesiące – konieczny meldunek

Swobodny przepływ osób sprawia, że delegowani obywatele Unii Europejskiej mogą przebywać w Holandii bez konieczności spełniania wielu warunków.

Pracownicy, którzy mają tam przebywać dłużej niż cztery miesiące, powinni zameldować się w gminie, w której przebywają, w celu wpisania do Podstawowego Rejestru Osób (sami lub z pomocą pracodawcy).

Jeżeli pobyt jest krótszy niż cztery miesiące, delegowany obywatel UE jest zwolniony z tego obowiązku. Przebywając w Holandii musi wyłącznie posiadać ważny paszport lub dowód tożsamości.

Co do zasady, aby wysłać do pracy w Holandii pracownika spoza UE, pracodawca musi uzyskać dla niego pozwolenie na pracę. Nie jest to jednak konieczne, gdy pracownik z kraju trzeciego, zatrudniony w polskim przedsiębiorstwie w ramach transgranicznego świadczenia usług, tymczasowo wykonuje pracę w Holandii – czyli jest delegowany.

Podatki

Co do zasady, zarobki pracownika mającego miejsce zamieszkania w Polsce, jest opodatkowane tylko w Polsce, chyba że pracuje na terytorium Holandii. Wtedy dochód można opodatkować w Holandii i w Polsce, stosując metodę unikania podwójnego opodatkowania.

Wynagrodzenia polskich pracowników są opodatkowane tylko w Polsce, gdy:

– pracownik przebywa w Holandii do 183 dni podczas każdego 12-miesięcznego okresu rozpoczynającego lub kończącego się w roku podatkowym, i

wynagrodzenie wypłaca pracodawca lub w jego imieniu ten, kto nie ma miejsca zamieszkania ani siedziby w Holandii,

– kosztów wynagrodzeń nie ponosi zakład ani stała placówka, którą pracodawca ma w Holandii.

Ważne – aby wynagrodzenie było opodatkowane w Polsce, powyższe warunki muszą być spełnione łącznie.

Fot. Fotolia

Najpopularniejsze
Komentarze
0 Komentarzy
Użytkownik usunięty