Masz newsa? Powiedz nam o tym!

W usługach transportowych dość często przyczyną ryzyka, jest fatalny stan nawierzchni, jak i też niski poziom bezpieczeństwa polskich dróg. Wychodząc naprzeciw niebezpieczeństwom, firmy ubezpieczeniowe rzucają koło ratunkowe, które pozwoli na lepsza ochronę.

 
 

Większość firm ubezpieczając swoje pojazdy firmowe, zazwyczaj wybierają pakiet standardowy. Jednakże nie biorą pod uwagę możliwości modyfikacji, poprzez rozbudowane pakiety ubezpieczeniowe obejmujące gwarancją dodatkowe ryzyka.

Pakiet standardowy w głównej mierze obejmuje:

– ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej (OC)
– autocasco (AC)
– Assistance
– ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków (NWW)

OC jest obowiązkowe dla wszystkich użytkowników pojazdów mechanicznych. Wysokość sumy gwarancyjnej reguluje ustawa o działalności ubezpieczeniowej. Warunki ubezpieczenia są wiec takie same dla wszystkich towarzystw ubezpieczeniowych. W celu zwiększenia ochrony floty, przedsiębiorca może jednak skorzystać z tzw. nadwyżkowego (ponadlimitowego) OC. Dodatkowe ubezpieczenie obejmuje odpowiedzialność cywilną z tytułu posiadania pojazdów mechanicznych za szkody powstałe w związku z ruchem tych pojazdów. Limit odpowiedzialności ustalany jest indywidualnie w zależności od potrzeb floty (np. 1.000.000 euro ponad limity wynikające z ustawy). W przeciwieństwie do OC, ubezpieczenia dobrowolne mogą być kształtowane według indywidualnych potrzeb floty.

Modyfikacje AC mają bardzo szeroki zakres, począwszy od wysokości udziałów własnych i franszyz, poprzez indywidualne procedury likwidacji szkód, aż po zakres pokrycia, który może być definiowany za pomocą różnorodnych klauzul, na przykład klauzulę „brak dokumentu rejestracyjnego”. Wówczas T.U. wypłaci odszkodowanie, jeśli dokument rejestracyjny został skradziony razem z pojazdem. Inna klauzula dotyczy np. badań technicznych – w tym przypadku ubezpieczyciel wypłaci odszkodowanie, nawet jeśli w momencie powstania szkody pojazd nie posiadał ważnego badania technicznego – wyjaśnia Roman Czarnowski, prezes BIK Brokers.

W przypadku Assistance istnieje również możliwość swobodnego kształtowania relacji pomiędzy stronami umowy.

Ubezpieczenie może obejmować zarówno pomoc techniczną w przypadku awarii pojazdu lub szkody komunikacyjnej, jak również zapewnienie zastępczego środka transportu czy noclegu – dodaje Roman Czarnowski.

W celu zwiększenia ochrony, poza „zmodyfikowanymi” pakietami ubezpieczeniowymi, towarzystwa ubezpieczeniowe oferują operatorom flot ciężarowych produkty ograniczające następstwa dodatkowych ryzyk związanych z użytkowaniem pojazdów. Ciekawym rozwiązaniem są produkty typu GAP (guaranteed asset protection). Obejmują one gwarancją ryzyko z tytułu straty finansowej w następstwie szkody całkowitej (kradzieży, kasacji). Wysokość odszkodowania ustalana jest indywidualnie pomiędzy stronami umowy, proporcjonalnie do bieżącej rynkowej wartości samochodu. Podstawowy pakiet ubezpieczeniowy może być również wzbogacony o przedłużoną gwarancję.

– Jest to wygodne i praktyczne rozwiązanie, zwłaszcza w przypadku samochodów ciężarowych, których eksploatacja jest bardzo kosztowna. Zakres ochrony określany jest indywidualnie. Standardowo obejmuje on uszkodzenia silnika i skrzyni biegów. Okres świadczenia usług przeważnie wynosi 6 lub 12 miesięcy. Limity ubezpieczenia ustalane są w zależności od wieku i przebiegu pojazdu – mówi prezes Czarnowski.

Dodatkową ochroną mogą zostać objęci także właściciele i użytkownicy floty. Beneficjentami ubezpieczenia są przede wszystkim kierowcy, którzy ze względu na charakter pracy są szczególnie narażeni na duże obciążenia psychofizyczne.

– Managerowie zarządzający flota mogą wykupić m.in. pakiety zdrowotne, obejmujące przeważnie diagnostykę oraz koszty leczenia chorób i następstw nieszczęśliwych wypadków. Ubezpieczenie może pokrywać również koszty prowadzenia sporów prawnych związanych z posiadaniem i użytkowaniem auta, takiej jak koszty ochrony prawnej czy opłaty sądowe – tłumaczy Roman Czarnowski.

W przypadku dużych flot pojazdów, wprowadzenie dodatkowych pakietów ubezpieczeniowych nie generuje dużych obciążeń finansowych. W zamian firma zyskuje zadowolenie użytkowników, większą świadomość ryzyk, przekonanie, że firma dba o bezpieczeństwo pracowników i lepiej ochrania pojazdy. Ubezpieczeniem od dodatkowych ryzyk nie są objęte szkody powstałe w następstwie zaniedbań bądź z winy ubezpieczającego.
 

 

Autor: Paulina Pożarycka

Źródło: http://www.bikbrokers.pl/index.php/pl/bik_media_serwis

Komentarze

comments0 komentarzy
thumbnail
Aby ustawić powiadomienia o komentarzach - przejdź do swojego profilu