Dynamika PKB w Polsce na tle krajów Unii Europejskiej
Fot. Pixabay/Content License/Sidhick

Dynamika PKB w Polsce na tle krajów Unii Europejskiej

Pozycja geopolityczna Polski pomiędzy zachodnimi a wschodnimi gospodarkami Europy przyczynia się do zwiększenia przepływu inwestycji i tworzy korzystne warunki dla ekspansji handlu. Ponadto polscy pracownicy są coraz bardziej wydajni, co jest wynikiem inwestycji w zaawansowane technologie i szkolenia, zwłaszcza w sektorach przemysłu 4.0.

Ten artykuł przeczytasz w 3 minuty

Obserwator Finansowy

Obserwator Finansowy

15.08.2023

Pozycja geopolityczna Polski pomiędzy zachodnimi a wschodnimi gospodarkami Europy przyczynia się do zwiększenia przepływu inwestycji i tworzy korzystne warunki dla ekspansji handlu. Ponadto polscy pracownicy są coraz bardziej wydajni, co jest wynikiem inwestycji w zaawansowane technologie i szkolenia, zwłaszcza w sektorach przemysłu 4.0.

Dynamika PKB w Polsce na tle krajów Unii Europejskiej
Fot. Pixabay/Content License/Sidhick

Aby zachować tę tendencję potrzebne jest powiększanie kwalifikacji i kompetencji pracowników, poprzez rozwój systemu edukacji i ciągłe uczenie się. To jest kluczowym elementem poprawy wydajności pracy, który pomoże w utrzymaniu wzrostu gospodarczego Polski powyżej średniej unijnej.

W 2023 r. wzrost PKB wyraźnie spowolnił. Narodowy Bank Polski w lipcowej projekcji obniżył prognozę PKB w II kwartale z 0,8 do lekkiego spadku o 0,1 proc. Główną przyczyną jest głębszy spadek spożycia wśród gospodarstw domowych oraz wydatków publicznych względem poprzedniego roku. Analitycy jednocześnie podkreślają rosnący udział inwestycji w PKB. Główną przyczyną był tu napływ kapitału zagranicznego.

Tendencje widoczne w Polsce są podobne do pozostałych państw regionu. Prognozy wzrostu PKB dla kluczowych gospodarek także zostały obniżone, co stanowi odzwierciedlenie rosnących wyzwań – między innymi wysokich stóp procentowych w gospodarkach rozwiniętych oraz ciągłego kurczenia się przemysłu w Europie.

Pogłębiający się kryzys jest dodatkowo podkreślony przez indeks PMI dla przemysłu w Unii Europejskiej, który nieprzerwanie od lipca 2022 roku utrzymuje się poniżej progu 50 punktów, co sygnalizuje spadek aktywności w tym sektorze.

Pomimo to stopa wzrostu PKB Polski w najbliższych latach będzie wyższa niż średnio w UE. Oczekuje się, że utrzyma ona dynamikę powyżej średniej unijnej.

Dane Eurostatu wskazują, że Polska jest czwartą najbardziej rozwijającą się gospodarka w Unii Europejskiej oraz liderem w Europie Środkowo-Wschodniej, przyjmując za punkt odniesienia 2015 r. Kolejne lata prawdopodobnie przyniosą kontynuację tej tendencji.

Polska będzie czerpać korzyści z napływu kapitału zagranicznego oraz inwestycji w infrastrukturę i projekty rozwojowe. Już obecnie obserwujemy przenoszenie przedsiębiorstw zagranicznych do Polski, które może wesprzeć rozwój sektorów wysokich technologii, co przełoży się na zwiększoną konkurencyjność gospodarki na arenie międzynarodowej.

To nie tylko przyciąga nowe inwestycje, ale również pomaga w tworzeniu wysoko wykwalifikowanych miejsc pracy, co z kolei wpłynie na wzrost produktywności i potencjalnie może zniwelować negatywne skutki spowolnienia gospodarczego wspierając tym samym jego wzrost. Bogate kraje zachodniej Europy będą natomiast charakteryzować się zdecydowanie niższą stopą wzrostu gospodarczego ze względu na coraz słabszą produktywność pracy.

W 2032 roku Polska dogoni kolejne kraje zachodniej Europy pod względem PKB per capita.

Założenia przedstawione podczas konferencji Prezesa Narodowego Banku Polskiego sugerują dynamiczny rozwój polskiej gospodarki.

Biorąc pod uwagę tempo wzrostu gospodarczego Polski w ostatnich latach oraz wciąż dużą przestrzeń do konwergencji w sektorach takich jak technologie informacyjne, energia odnawialna i przemysł 4.0, przewidywania te wydają się być realistyczne. Stosując takie same założenia dla wybranych krajów Unii Europejskiej jak były zastosowane dla Polski można dojść do wniosku, że już w 2032 r. Polska mając PKB per capita (PSN) na poziomie 49,7 tys. dol. wyprzedzi Włochy (48,6) i Hiszpanię (45,9) oraz będzie na zbliżonym poziomie z Wielką Brytanią (51,7).

Najpopularniejsze
Komentarze (0)
Udostępnij artykuł
Komentarze (0)