Certyfikat Kompetencji Zawodowych – warunki przystąpienia do egzaminu

Certyfikat Kompetencji Zawodowych – warunki przystąpienia do egzaminu

Certyfikat kompetencji zawodowych można otrzymać dzięki pozytywnemu zaliczeniu egzaminu organizowanego kilka razy w miesiącu w różnych miastach Polski przez Instytut Transportu Samochodowego.

Certyfikat kompetencji zawodowych przewoźnika w transporcie drogowym rzeczy jest wymogiem do uzyskania:

– licencji wspólnotowej zezwalającej na wykonywanie transportu międzynarodowego rzeczy,

– zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego,

– licencji w zakresie pośrednictwa przy przewozie rzeczy (licencja spedycyjna).

Aby przystąpić do egzaminu, należy złożyć do Instytutu Transportu Samochodowego w Warszawie następujące dokumenty:

– wypełniony wniosek o wydanie certyfikatu,

– kopię potwierdzenia wpłaty za egzamin i certyfikat (800 zł).

Egzamin – część testowa i zadaniowa

Egzamin na certyfikat kompetencji zawodowych przewoźnika w transporcie drogowym rzeczy (CKZ) składa się z dwóch części – testowej oraz praktycznej, polegającej na rozwiązaniu dwóch zadań. Jedno z zadań egzaminacyjnych zawsze jest związane z obliczaniem czasu pracy kierowcy. Poza tym pojawiają się zagadnienia związane z ustaleniem opłacalności inwestycji w przedsiębiorstwie transportowym lub rozliczenia pracowników. 

Test składa się z 64 pytań wielokrotnego wyboru z czterema możliwymi odpowiedziami obejmujących w każdym module po 8 losowo wybranych pytań – w zakresie transportu drogowego osób lub rzeczy. W trakcie testu od kandydata oczekuje się przede wszystkim znajomości przepisów prawa związanych z prowadzeniem przedsiębiorstwa transportowego (m. in. prawo cywilne, handlowe, podatkowe) oraz wiedzy w zakresie technicznych aspektów prowadzenia tego rodzaju działalności i bezpieczeństwa w transporcie.

Certyfikat kompetencji zawodowych przewoźnika

Zgodnie z regulaminem ITS, żeby zdać trzeba mieć minimum 50 proc. punktów z każdej części, łącznie nie mniej niż 60 proc. Czas rozwiązywania testu składającego się z 64 pytań wynosi 120 minut. Czas rozwiązywania zadania egzaminacyjnego wynosi 120 minut. Pomiędzy każdą z części egzaminu, przysługuje przerwa nie dłuższa niż 15 minut. Test oceniany jest według następujących kryteriów:

a) udzielenie pełnej odpowiedzi na pytanie – 1 punkt,

b) udzielenie odpowiedzi nieprawidłowej, niepełnej lub brak odpowiedzi – 0 punktów.

Maksymalna liczba możliwych do uzyskania punktów na teście wynosi 64. Za każdą udzieloną odpowiedź w zadaniu egzaminacyjnym można uzyskać od 0 do 4 punktów. W przypadku negatywnego wyniku egzaminu, kandydat ma prawo przystąpić powtórnie do egzaminu po wniesieniu ponownej opłaty za egzamin. Wniesiona opłata za certyfikat pozostaje ważna.

Zakres wymaganej wiedzy i szczegółowe informacje dotyczące warunków przystąpienia do egzaminu są dostępne na stronie Instytutu Transportu Samochodowego.

Najbliższe terminy egzaminów organizowanych przez Instytut Transportu Samochodowego

MiastoTermin składania wnioskówEgzamin
Katowice5 października19 października
Kraków5 października19 października
Nowy Sącz12 października26 października
Warszawa12 października26 października
Poznań26 października9 listopada
Bydgoszcz9 listopada23 listopada
Szczecin16 listopada30 listopada

 

W serii artykułów będziemy Państwu przekazywać praktyczne informacje mające na celu jak najlepiej przygotować do egzaminu. Zachęcamy także do zapisów na szkolenia organizowane przez Trans.INFO, więcej informacji można znaleźć na stronie szkoleń.

Fot. Pixabay/PublicDomainPictures

Najpopularniejsze
Komentarze
0 Komentarzy
Użytkownik usunięty