KORONAWIRUS

Poinformuj nas o utrudnieniach

Transport jest jedną z najbardziej perspektywicznych dziedzin współpracy między Polską a całą Europą Środkowo-Wschodnią oraz Chinami – powiedziała wczoraj premier Beata Szydło podczas otwarcia II Spotkania Ministrów Transportu i Forum Biznesu 16+1 w Warszawie.

Spotkanie, które zostało poświęcone intermodalności, jako gwarancji efektywnego transportu dla gospodarki, zostało zorganizowane w ramach formatu współpracy 16+1, czyli państw Europy Środkowo-Wschodniej i Chin. W wydarzeniu bierze udział 17 ministrów ds. transportu m.in. z Polski, Czech, Litwy, Bułgarii, Rumunii, Albanii, Czarnogóry, Serbii.

– Nigdy w historii nasze kontakty z Chinami nie były tak intensywne, częste i wielowymiarowe jak dzisiaj – mówiła premier. – Chcemy rozwijać obopólnie korzystną współpracę dla dobra naszych państw i obywateli w dziedzinie rozwoju portów morskich i terenów przybrzeżnych oraz dróg wodnych całego naszego regionu – powiedziała.

Według premier Europa Środkowo-Wschodnia stanowi bramę Unii, przez którą wszystkie produkty transportowane są drogą lądową z Chin do Europy Zachodniej oraz w przeciwnym kierunku.

– Infrastruktura portowa w naszym regionie może być zatem interesującą alternatywą dla portów Europy Zachodniej – dodała Beata Szydło.

Transport ważny dla handlu z Chinami

Kluczową rolę w rozwoju handlu pomiędzy Chinami a Europą będzie odgrywać transport. – Powinniśmy więc rozwijać, umacniać i utrwalać współpracę w tym zakresie, zwłaszcza, że potencjał rozwojowy nadal nie jest w pełni wykorzystany. Nie ulega wątpliwości, że przyniesie to obopólne korzyści, zarówno Chinom, jak i państwom Europy Środkowo-Wschodniej – podkreślił Andrzej Adamczyk, minister infrastruktury i budownictwa.

Polska widzi ogromny potencjał w rozwijaniu współpracy między portami morskimi naszej części Europy i Chin. Chiny są największym globalnym odbiorcą i dostawcą ładunków dla transportu morskiego. Celem Polski jest kontynuowanie i zacieśnianie współpracy, by doprowadzić do intensyfikacji wymiany handlowej drogą morską.

Minister Andrzej Adamczyk podkreślił, że celem jego resortu jest poprawa dostępności portów w Gdańsku oraz w Gdyni.

– Polska jako kraj o optymalnej lokalizacji w samym sercu Europy, z szerokim dostępem do morza oraz systemem styku torów kolejowych o różnej szerokości, odgrywa kluczową rolę jako państwo tranzytowe na trasach między Europą, Azją Centralną i Dalekim Wschodem. Dlatego w naszym wspólnym interesie leży przyspieszenie procesu usuwania wąskich gardeł w transporcie, szczególnie w kontekście znaczenia połączeń euroazjatyckich dla procesu włączania państw Europy Wschodniej w system gospodarczy Unii Europejskiej. Wyrazem tego jest wsparcie Polski dla rozszerzenia Transeuropejskiej Sieci Transportowej TEN-T na państwa obszaru Partnerstwa Wschodniego. Port w Gdańsku posiada bezpośrednie połączenie z Chinami i obsługuje największe statki kontenerowe świata – zaznaczył minister Adamczyk.

Miliardy na kolej i porty morskie

Jednym z celów polskiego rządu jest rozwój transportu drogowego, kolejowego, lotniczego, morskiego i śródlądowego. Budowa Centralnego Portu Komunikacyjnego (CPK) stanowi koncepcję węzła komunikacyjnego, który zostanie włączony w sieć połączeń kolei dużej prędkości.

– CPK będzie m. in. odpowiedzią na dynamicznie rosnącą liczbę połączeń lotniczych między Europą i Azją – dodała premier. W jej opinii to jedna z wielkich inwestycji rozwojowych o przełomowym znaczeniu dla rozwoju naszego kraju.

Jeśli chodzi o transport kolejowy, to według Szydło, w przypadku Polski najważniejszą sprawą jest naprawa dotychczasowych zaniedbań w rozwoju korytarza transportowego północ-południe. Premier poinformowała, że rząd zamierza przeznaczyć do 2023 roku 16 miliardów euro na realizację programu rozwoju i modernizacji sieci kolejowej.

– Nasze spółki kolejowe z powodzeniem przewożą towary między Polską a Chinami. Istnieje regularne połączenie kolejowe Łódź-Chengdu, a liczba pociągów chińskich rocznie wjeżdżających na terytorium Polski sięga kilkuset. Współpracujemy z partnerami z Białorusi, Niemiec, Kazachstanu, Chin, Mongolii i Rosji w zakresie przewozów kontenerowych na trasie Chiny-Europa – wyliczała szefowa rządu.

Rząd podejmuje też działania, które mają pozytywnie wpłynąć na potencjał transportowy sektora morskiego. Polskie porty mają bardzo dobre wyniki w przeładunku importowanych i eksportowanych towarów.

– Tylko w Gdańsku w pierwszej połowie 2017 r. przeładowano 18,5 miliona ton towarów. W Szczecinie i Świnoujściu – 21,5 miliona ton, a w Gdyni – 10,3 miliona ton. Dalsze perspektywy są bardzo obiecujące. W związku ze wzrostem znaczenia gospodarki morskiej rząd podjął decyzję o budowie w Gdańsku portu centralnego z głębokowodnymi terminalami umożliwiającymi obsługę największych statków wchodzących na Morze Bałtyckie – dodała premier.

Foto: MiB

Komentarze

comments0 komentarzy
thumbnail
Aby ustawić powiadomienia o komentarzach - przejdź do swojego profilu