Masz newsa? Powiedz nam o tym!

Resort transportu opublikował w Hiszpańskim Dzienniku Ustaw (BOE) w piątek, 22 listopada, rezolucję, która czasowo zwalnia kierowców ze stosowania się do przepisów o czasach pracy i odpoczynku w dniach protestów w Katalonii. Dotyczą one jednak konkretnych dni i odcinków dróg.

Hiszpański rząd korzysta z możliwości, jaką daje Rozporządzenie (WE) 561/2006 i ustanawia wyjątki od stosowania się do przepisów regulujących czas pracy i odpoczynku kierowców.

Mowa o artykule 14 Rozporządzenia 561/2006:

  1.   O ile nie zagraża to osiągnięciu celów określonych w art. 1, Państwa Członkowskie mogą, za zgodą Komisji, wprowadzić wyjątki od stosowania przepisów art. 6–9 w stosunku do działalności transportowej wykonywanej w wyjątkowych okolicznościach.
  2.   W przypadkach nagłych Państwa Członkowskie mogą zezwalać na tymczasowe odstępstwa na okres nieprzekraczający 30 dni, o czym niezwłocznie powiadamiają Komisję.
  3.   Komisja informuje pozostałe Państwa Członkowskie o wszystkich odstępstwach, na które zezwolono zgodnie z niniejszym artykułem.

Na podstawie informacji przekazanych przez dyżurującego w jednym z Wojewódzki Inspektoratów Ttransportu Drogowego wynika, że podobna procedura, jak ta w Katalonii, była już zastosowana z uwagi na sytuację w Calais. Organ francuski wystosował wtedy prośbę do wszystkich służb członkowskich, w tym do polskiego GITD o uszanowanie odstąpienia od Rozporządzenia. WITD zastosowały się do przekazanej informacji przez GITD – komentuje Mariusz Hendzel z Kancelarii Transportowej ITD-PIP.

Hiszpański resort odpowiedzialny za transport uznał, że wydarzenia, jakie miały miejsce w Katalonii w listopadzie, poważnie wpłynęły na swobodny przepływ towarów i płynność w ruchu oraz uniemożliwiły kierowcom przestrzeganie przepisów Rozporządzenia (WE) 561/2006 regulujących czas pracy. 

Organ kompetentny w sprawach transportu drogowego, Generalna Dyrekcja Transportu Lądowego (Dirección General de Transporte Terrestre) wydała 20 listopada 2019 r. akt prawny  ustanawiający tymczasowe wyjątki od stosowania przepisów art. 6-9 Rozporządzenia (WE) 561/2006. Dotyczy on przejazdów:

– na obszarze prowincji Barcelona i Girona w dniach 11, 12 i 13 listopada 2019 r.;

– na obszarze prowincji Gipuzkoa na trasach AP-7, N-121 i Gi-636 w kierunku Francji, w dniu 12 listopada 2019 r. w godzinach 18-23.

Wyżej wymieniony. akt prawny podlega notyfikacji do Komisji Europejskiej, która następnie powiadamia o jego wprowadzeniu kompetentne organy w innych krajach członkowskich, w tym GITD w Polsce” – tłumaczy Wojciech Jańczak, wicekonsul RP w Hiszpanii.

Jak wyjaśnia Mariusz Hendzel, mając na uwadze powyższe, odstępstwa powinny być respektowane przez wszystkie służby kontrolujące w państwach członkowskich na zasadzie art. 14 pkt 2 rozporządzenia 561/2006.

Warto jednak, aby kierowcy wozili ze sobą wydruk hiszpańskiego aktu prawnego – w załączeniu. Jest tam wskazana tabelka, która przewiduje tymczasowe odstępstwa” – radzi ekspert ITD-PIP. 

Jak informuje kancelaria, GITD nie otrzymał jeszcze powiadomienia z Komisji Europejskiej.

Fot. PXhere.com CC0 Public Domain

Komentarze

comments0 komentarzy
thumbnail
Aby ustawić powiadomienia o komentarzach - przejdź do swojego profilu