Jak rozliczyć czas pracy kierowców w ramach pakietu mobilności?

Jak rozliczyć czas pracy kierowców w ramach pakietu mobilności?

Jak rozliczyć czas pracy kierowców w ramach pakietu mobilności?

Nowe regulacje dotyczące wynagradzania kierowców zawodowych obowiązują już miesiąc. Pakiet Mobilności zmienił zasady rozliczeń. Czy teraz zarabia się więcej czy mniej? Jak rozliczyć pracowników zgodnie z obowiązującymi przepisami?

Pakiet Mobilności to zbiór przepisów wprowadzonych na terenie Unii Europejskiej, które mają za zadanie wyrównać szanse rynkowe przewoźników na wspólnym rynku usług oraz poprawić warunki pracy kierowców. Nie bez znaczenia są także kwestie związane z bezpieczeństwem i ochroną środowiska naturalnego. Jak nowe regulacje wpłynęły na sytuację samych przewoźników? Czy możliwe jest uproszenie działań w gąszczu zawiłych przepisów? Najnowsza oferta Logisat to wyjście naprzeciw dzisiejszym potrzebom przewoźników drogowych.

Zmiany w wynagradzaniu kierowców zawodowych

Od 2 lutego br. Pakiet Mobilności wprowadził nowe zasady wynagradzania kierowców zawodowych. Pensja nie może się już składać z najniższej podstawy i dodatków w postaci np. diet – w to miejsce wchodzą stawki, które musza być adekwatne do minimalnego poziomu wynagrodzenia w danym kraju. Takie regulacje nie dotyczą jednak wszystkich rodzajów przewozów, a jedynie:

  • transportu kabotażowego (na terenie jednego kraju europejskiego, innego niż Polska),
  • przerzutów (przewozów na terenie kilku krajów UE bez Polski).

W sytuacji tranzytu, a więc przewozów z załadunkiem lub wyładunkiem w Polsce nowe przepisy odnoszą się do warunków krajowych. Takie rozgraniczenie ma za zadanie stworzenie jednakowych warunków pracy i płacy dla wszystkich zawodowych kierowców jeżących po europejskich drogach. Dla organizatorów takich przewozów oznacza to konieczność szczegółowego rozliczenia wykonanej pracy z zaznaczeniem charakterystycznych etapów z jej przebiegu.

Jakie informacje są potrzebne do rozliczeń według Pakietu Mobilności?

Ze względu na wprowadzone nowe przepisy związane z Pakietem mobilności przewoźnicy zobowiązani są do prowadzenia szczegółowej dokumentacji związanej z wykonywana działalnością. W pierwszej kolejności są to szczegółowe sprawozdania, w których określone są m.in.:

  •  miejsce i czas przekraczania granic poszczególnych państw,
  • całkowity przebieg trasy (ze wskazanymi miejscami przeładunków),
  • rodzaj wykonywanego transportu,
  • godziny pracy i odpoczynku kierowców.

Powyższe informacje stanowią niezbędną bazę do wyliczenia wynagrodzenia kierowców. Ze względu na wiele czynników zewnętrznych jest to proces czasochłonny i skomplikowany. Przygotowanie tabel wymaga wielu interakcji z kierowcą oraz dostępu do bieżących informacji dotyczących trwającego przewozu. W transporcie nie zawsze jest to możliwe, a nawet drobne błędy powodują spore komplikacje. Czy da się temu zapobiec? Jak usprawnić pracę firmy transportowej, aby rozliczyć wszystkich kierowców zgodnie z obowiązującymi przepisami?

Proces automatycznego pozyskiwania niezbędnych danych

Moment przekraczania granicy nie wymaga już wpisywania danych w tabelkę. Wystarczy kliknięcie na tachografie, aby niezbędne dane zostały zapamiętane. Analogicznie wprowadzane są statusy – praca, odpoczynek, załadunek, awaria. Na podstawie tak zabranych danych w urządzaniach znajdujących się w pojeździe systemy telematyczne przesyłają je do jednego oprogramowania, które odpowiada za ich przetwarzanie i analizę. Tak właśnie działa najnowsze, autorskie rozwiązanie Logisat, firmy słynącej dotychczas z narzędzi monitorujących aktualna pozycje pojazdów.

„Integracja rozwiązań powoduje, że w jednym pakiecie otrzymujemy wiele funkcjonalności niezbędnych w prawidłowym zarządzaniu firmą transportową. To już nie tylko bieżące śledzenie pojazdu, zabezpieczenie ładunku czy codzienna komunikacja z kierowcą, ale również analiza wszystkich danych niezbędnych do prawidłowego rozliczenia całego procesu przewozu” – mówi Piotr Siła-Nowicki, Dyrektor Handlowy w Logisat – „dzięki temu w każdej chwili mamy dostęp do banku wiedzy o działalności naszej firmy. Na podstawie wygenerowanych raportów i analiz możemy np. określić, ile spalają paliwa nasze auta, kto jeździ najefektywniej czy wreszcie – jak rozliczyć prace naszych szoferów”.

Piotr Siła-Nowicki, Logisat

Specjalistyczne raporty podstawą rozliczeń z kierowcami

Logisat w swojej ofercie ma specjalistyczne raporty, które były przygotowywane wspólnie z przewoźnikami. Propozycja ta jest więc bezpośrednim odzwierciedleniem potrzeb firm transportowych. Otrzymanie wszystkich danych jest bardzo intuicyjne i efektywne. W ten sposób można dowiedzieć się m.in. o:

  • przebiegach poszczególnych pojazdów,
  • zużyciu paliwa,
  • wykorzystaniu czasu pracy,
  • sposobie jazdy przez kierowców.

Najnowsze rozwiązanie to dedykowane raporty na potrzeby rozliczeń związanych z Pakietem Mobilności. Logisat wzbogaca ofertę o nowe narzędzie informatyczne, które sczytując niezbędne dane z urządzeń telematycznych zamontowanych w autach, generuje raporty i wylicza wynagrodzenia należne kierowcom i opłaty z tym związane (np. ubezpieczenia). Najważniejsze, że pełny dostęp do wszystkich danych jest możliwy 24h/dobę z każdego miejsca na ziemi. Wystarczy smartfon z systemem Android, aby bezzwłocznie mieć dostęp do godzin pracy danego kierowcy. Rozwiązanie Logisat odciąża więc nie tylko kierowców, pomaga nie tylko dyspozytorom czy ułatwia pracę spedytorom, ale również wspomaga pracowników biurowych w przygotowaniu dokumentów wymaganych do rozliczeń.

Jak zacząć korzystać z najnowszego rozwiązania Logisat? Wystarczy zgłosić się do naszego regionalnego przedstawiciela, który przedstawi szczegóły najnowszego rozwiązania: https://logisat.pl/kontakt/

Najpopularniejsze