Certyfikat Kompetencji Zawodowej – jak zdać część testową?

Ten artykuł przeczytasz w 5 minut

Egzamin na certyfikat kompetencji zawodowych przewoźnika w transporcie drogowym rzeczy (CKZ) składa się z dwóch części – testowej oraz praktycznej, polegającej na rozwiązaniu dwóch zadań. Niżej omawiam przykłady zadań egzaminacyjnych, które mogą pojawić się na teście.

Test składa się z 64 pytań wielokrotnego wyboru (z czterema możliwymi odpowiedziami) obejmujących w każdym module po 8 losowo wybranych pytań – w zakresie transportu drogowego osób lub rzeczy. W trakcie testu od kandydata oczekuje się przede wszystkim znajomości przepisów prawa związanych z prowadzeniem przedsiębiorstwa transportowego (m. in. prawo cywilne, handlowe, podatkowe) oraz wiedzy o technicznych aspektach prowadzenia tego rodzaju działalności i bezpieczeństwa w transporcie.

Nie da się ukryć, że zdecydowaną większość pytań odnosi się do zagadnień prawnych. W ostatnim czasie daje się zauważyć, że pytania stają się coraz bardziej skomplikowane i szczegółowe. Ich rozwiązanie może sprawić trudność, szczególnie że jest to test wielokrotnego wyboru. Zaznaczenie dodatkowo jednej błędnej lub niezaznaczenie jednej prawidłowej odpowiedzi powoduje, że za pytanie egzaminacyjne (jest ich 64) otrzymamy zero punktów. Moje obserwacje są też takie, że układający pytania poświęcają dużo uwagi problematyce spółek handlowych, a postawione pytania są nieraz tak podchwytliwe, że udzielenie jednoznacznej odpowiedzi może być problematyczne nawet dla prawnika.

Poniżej przykłady takich pytań wraz z omówieniem – pytania pochodzą z oficjalnej strony ITS.

Do czyich obowiązków należy wystawienie międzynarodowego listu przewozowego CMR?

A. tylko przewoźnika

B. tylko nadawcy

C. Konwencja nie rozstrzyga kto ma obowiązek jego wystawienia, natomiast określa, że ma go podpisać nadawca i przewoźnik

D. tylko spedytora

Konwencja CMR nie reguluje kwestii tego czyim obowiązkiem jest wystawienie listu przewozowego CMR. Jej art. 5 przewiduje tylko, że:

List przewozowy wystawia się w trzech oryginalnych egzemplarzach, podpisanych przez nadawcę i przez przewoźnika, przy czym podpisy te mogą być wydrukowane lub też zastąpione przez stemple nadawcy i przewoźnika, jeżeli pozwala na to ustawodawstwo kraju, w którym wystawiono list przewozowy. Pierwszy egzemplarz wręcza się nadawcy, drugi towarzyszy przesyłce, a trzeci zatrzymuje przewoźnik.

Wobec tego prawidłowa jest odpowiedź C.

Certyfikat kompetencji zawodowych przewoźnika

W jakim przypadku, w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością, podjęcie uchwały wymaga zgody wszystkich wspólników?


A. odwołania członka zarządu

B. podjęcia uchwały dotyczącej istotnej zmiany przedmiotu działalności spółki

C. podjęcia uchwały dotyczącej zmiany umowy spółki, zwiększającej świadczenia wspólników lub uszczuplająca prawa udziałowe bądź prawa przyznane osobiście poszczególnym wspólnikom

D. powołania nowego członka zarządu

Jest to właśnie przykład pytania, które wzbudza dużo kontrowersji. W zasadzie (i tak wynika z klucza odpowiedzi), prawidłowa powinna być odpowiedź C. Zgodnie z art. 246 §  3 Kodeksu spółek handlowych:

uchwała dotycząca zmiany umowy spółki, zwiększająca świadczenia wspólników lub uszczuplająca prawa udziałowe bądź prawa przyznane osobiście poszczególnym wspólnikom, wymaga zgody wszystkich wspólników, których dotyczy”.

Wynika z tego więc wprost, że taka uchwała wymaga zgody wszystkich, których dotyczy (na przykład tych, którym mają być uszczuplone prawa udziałowe), a nie wszystkich wspólników spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. Głosować mogą przecież też pozostali wspólnicy, których uchwała nie dotyczy, a nawet przegłosować tych, których dotyczy. Detal, wydaję się, ale tak mało precyzyjnie zadane pytanie może sprawić wiele trudności zdającym. Paradoksalnie, najwięcej tym, którzy mają już pewną wiedzę na temat uregulowań dotyczących sp. z o.o. To pytanie pochodzi ze wzoru już dość dawno opublikowanego na stronie ITS, miejmy więc nadzieję, że tego rodzaju niedociągnięcia nie będą obecne w arkuszach egzaminacyjnych.

Zdarzają się też łatwiejsze pytania, w których odpowiedzi są dość intuicyjne, nawet bez znajomości zagadnienia, na przykład:

Na jakich zasadach, zgodnie z prawem, przedsiębiorca powinien wykonywać działalność gospodarczą?

A. uczciwej konkurencji

B. eliminowania konkurencji

C. poszanowania dobrych obyczajów

D. bezwzględnej rywalizacji, z uwagi na dużą konkurencję na rynku usług przewozowych

Oczywiście prawidłową odpowiedzią jest A, C i D. Trudno sobie wyobrazić, by przepisy pozwalały na eliminowanie konkurencji. Dlatego warto nie rezygnować z udzielenia odpowiedzi na wszystkie pytania. W trakcie prowadzonych przeze mnie szkoleń zawsze organizujemy egzamin wstępny i z mojego doświadczenia wynika, że kandydaci bardzo często pozostawiają nawet kilka pytań bez żadnej odpowiedzi, tracąc w ten sposób szansę na uzyskanie dodatkowego punktu.

Najbliższe terminy egzaminów organizowanych przez Instytut Transportu Samochodowego

Miasto Termin składania wniosków Egzamin
Poznań 26 października 9 listopada
Bydgoszcz 9 listopada 23 listopada
Szczecin 16 listopada 30 listopada

W serii artykułów będziemy Państwu przekazywać praktyczne informacje mające na celu jak najlepiej przygotować do egzaminu. Zachęcamy także do zapisów na szkolenia organizowane przez Trans.INFO, więcej informacji można znaleźć na stronie szkoleń.

Fot. Pixabay/geralt

Tagi