TransInfo

Fot. AdobeStock/erikdegraaf

Nowe zasady kabotażu. Komisja Europejska podaje wytyczne do Pakietu Mobilności

Po 19 miesiącach od publikacji przepisów Pakietu Mobilności stanowiących m.in. o nowych zasadach wykonywania kabotażu i po miesiącu od dnia ich wejścia w życie, doczekaliśmy się wreszcie urzędowej interpretacji nowych norm prawnych przez Komisję Europejską.

Ten artykuł przeczytasz w 2 minuty

Trzeba przy tym pamiętać, że od strony formalnej ostateczną wykładnię unijnego prawa dokonuje Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Niemniej to właśnie Komisja Europejska stoi na straży przestrzegania praworządności (w zakresie prawa UE) i jej stanowisko będzie miało duże znaczenie dla krajowych służb kontrolnych poszczególnych państw członkowskich Unii.

Komisja w zamieszczonym na stronie internetowej materiale (w języku angielskim) odpowiada m.in. na następujące pytania:

  • Kiedy przewoźnik może wykonać kabotaż?
  • Czy wszystkie przewożone przesyłki muszą zostać dostarczone przed rozpoczęciem kabotażu?
  • Czy przewóz palet, kontenerów lub pustych opakowań jest międzynarodowym przewozem drogowym i czy stanowi operację kabotażową?
  • Czy w przewozie kabotażowym może być kilka miejsc załadunku lub rozładunku?
  • Czy dla jednej operacji kabotażowej może być kilka dokumentów przewozowych?
  • Jak liczone są okresy czasu wskazane w przepisach o kabotażu?
  • Czy kabotaż może być wykonywany więcej niż w jednym państwie członkowskim?
  • Jakie dokumenty są wymagane podczas kabotażu?

Tagi