Polski

Pakiet Mobilności dla transportu do 3,5 t. Coraz mniej czasu na uzyskanie licencji wspólnotowej

Ten artykuł przeczytasz w 4 minuty

Przepisy Pakietu Mobilności wprowadziły obowiązek posiadania licencji wspólnotowej przez przewoźników posługujących się taborem do 3,5 tony. Wiele firm boryka się aktualnie z koniecznością pozyskania dodatkowych uprawnień i spełnienia wielu formalności.

Pakiet Mobilności dla transportu do 3,5 t. Coraz mniej czasu na uzyskanie licencji wspólnotowej
Fot. ITD

Przepisy unijnego rozporządzenia (Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2020/1055 z dnia 15 lipca 2020 r.), które wprowadza obowiązek posiadania licencji wspólnotowej przez firmy busiarskie weszło w życie 21 lutego 2022 r. Jednakże w przepisach przewidziano, że zacznie ono obowiązywać przewoźników dopiero od 21 maja 2022. 

Podstawa prawna – ustawa o transporcie drogowym

Poza opisanym wyżej Rozporządzeniem, kwestię uzyskiwania przez przewoźników tego rodzaju licencji reguluje szczegółowo znowelizowana w 28 stycznia 2022 r. ustawa o transporcie drogowym.

Zakres obowiązywania – przewozy międzynarodowe

Przewozy wymagające zezwolenia to wyłącznie międzynarodowe przewozy towarów. Zgodnie z art. 3 ustawy o transporcie drogowym, wykonywanie przewozów krajowych nie wymaga uzyskania żadnego zezwolenia.

Wymagane dokumenty – zezwolenie na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego

Podjęcie i wykonywanie transportu drogowego wymaga uzyskania zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego. O wydanie tego zezwolenia można ubiegać się równocześnie z wnioskiem o wydanie licencji wspólnotowej, konieczne jest jednak uiszczenie dodatkowej opłaty (1000 zł).

Licencja wspólnotowa – wymagania i formalności

Wnioski o wydanie licencji wspólnotowej powinny być kierowane do Głównego Inspektoratu Transportu Drogowego (GITD). Od 5 lutego dostępne są nowe formularze wniosków – dostosowane do transportu pojazdami o dmc do 3,5 tony – na stronie GITD.

Zgodnie z ustawą o transporcie drogowym przed uzyskaniem licencji konieczne jest spełnienie wymagań w zakresie:

1. odpowiednich kompetencji zawodowych – konieczność wyznaczenia zarządzającego transportem posiadającego certyfikat kompetencji zawodowych w transporcie drogowym rzeczy, wyjątkowo w wypadku mikrofirm możliwe jest zawarcie z taką osobą umowy cywilnoprawnej,

2. niekaralności – zarówno zarządzający transportem, jak i właściciel firmy (lub wszyscy członkowie zarządu/wspólnicy zarządzający w wypadku spółki prawa handlowego) powinni uzyskać zaświadczenie z KRK i złożyć odpowiednie oświadczenie w tym zakresie,

3. posiadanie bazy eksploatacyjnej – na zasadzie złożenia odpowiedniej deklaracji,

4. złożenie na druku wykazu pojazdów ciężarowych (WPCM),

5. złożenie wniosku o wydanie licencji na formularzy i dokonanie opłaty od wniosku. Od licencji na okres:

– do 5 lat wynosi 4000 zł + 440 zł za każdy wypis z licencji

– powyżej 5 (do 10 lat) wynosi 8000 zł + 880 zł za każdy wypis z licencji

6. odpowiedniego zabezpieczenia finansowego – powinno ono wynosić:

  • 1800 euro – na pierwszy pojazd,
  • 900 euro na każdy następny pojazd.

Zabezpieczenie finansowe może zostać wykazane w jeden z następujących sposobów:

  • Roczne sprawozdanie finansowe wraz z opinią i raportem biegłego rewidenta (jeżeli sprawozdanie podlega takiemu badaniu)
  • Gwarancja bankowa 
  • Ubezpieczenie, w tym ubezpieczenie odpowiedzialności zawodowej oraz ogólne warunki ubezpieczenia 
  • Wyjaśnienia dotyczące dokonanej oceny zdolności kredytowej związanej z uzyskaniem kredytu wydane na podstawie art. 70a ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe (Dz. U. z 2021 r. poz. 2439)

Najczęstszą formą wykazania zabezpieczenia jest ubezpieczenie, jednakże w ostatnim czasie istniały problemy z jego pozyskaniem i dopiero niedawno ubezpieczyciele dostosowali swoją ofertę do potrzeb rynku w tym zakresie.

Warto rozważyć uzyskanie własnych uprawnień i odpowiedniej wiedzy potrzebnej do profesjonalnego prowadzenia działalności w zakresie transportu towarów – zdając egzamin ITS i uzyskując własny Certyfikat Kompetencji Zawodowych. 

Więcej informacji na temat szkoleń przygotowujących do egzaminu

Najpopularniejsze
Komentarze
0 Komentarzy
Użytkownik usunięty
Najpopularniejsze