Strona główna

/

Transport

/

Pakiet Mobilności dla transportu...

Pakiet Mobilności dla transportu do 3,5 t. Coraz mniej czasu na uzyskanie licencji wspólnotowej
Fot. ITD

Pakiet Mobilności dla transportu do 3,5 t. Coraz mniej czasu na uzyskanie licencji wspólnotowej

Przepisy Pakietu Mobilności wprowadziły obowiązek posiadania licencji wspólnotowej przez przewoźników posługujących się taborem do 3,5 tony. Wiele firm boryka się aktualnie z koniecznością pozyskania dodatkowych uprawnień i spełnienia wielu formalności.

Przepisy Pakietu Mobilności wprowadziły obowiązek posiadania licencji wspólnotowej przez przewoźników posługujących się taborem do 3,5 tony. Wiele firm boryka się aktualnie z koniecznością pozyskania dodatkowych uprawnień i spełnienia wielu formalności.

Pakiet Mobilności dla transportu do 3,5 t. Coraz mniej czasu na uzyskanie licencji wspólnotowej
Fot. ITD

Przepisy unijnego rozporządzenia (Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2020/1055 z dnia 15 lipca 2020 r.), które wprowadza obowiązek posiadania licencji wspólnotowej przez firmy busiarskie weszło w życie 21 lutego 2022 r. Jednakże w przepisach przewidziano, że zacznie ono obowiązywać przewoźników dopiero od 21 maja 2022. 

Podstawa prawna – ustawa o transporcie drogowym

Poza opisanym wyżej Rozporządzeniem, kwestię uzyskiwania przez przewoźników tego rodzaju licencji reguluje szczegółowo znowelizowana w 28 stycznia 2022 r. ustawa o transporcie drogowym.

Zakres obowiązywania – przewozy międzynarodowe

Przewozy wymagające zezwolenia to wyłącznie międzynarodowe przewozy towarów. Zgodnie z art. 3 ustawy o transporcie drogowym, wykonywanie przewozów krajowych nie wymaga uzyskania żadnego zezwolenia.

Wymagane dokumenty – zezwolenie na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego

Podjęcie i wykonywanie transportu drogowego wymaga uzyskania zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego. O wydanie tego zezwolenia można ubiegać się równocześnie z wnioskiem o wydanie licencji wspólnotowej, konieczne jest jednak uiszczenie dodatkowej opłaty (1000 zł).

Licencja wspólnotowa – wymagania i formalności

Wnioski o wydanie licencji wspólnotowej powinny być kierowane do Głównego Inspektoratu Transportu Drogowego (GITD). Od 5 lutego dostępne są nowe formularze wniosków – dostosowane do transportu pojazdami o dmc do 3,5 tony – na stronie GITD.

Zgodnie z ustawą o transporcie drogowym przed uzyskaniem licencji konieczne jest spełnienie wymagań w zakresie:

1. odpowiednich kompetencji zawodowych – konieczność wyznaczenia zarządzającego transportem posiadającego certyfikat kompetencji zawodowych w transporcie drogowym rzeczy, wyjątkowo w wypadku mikrofirm możliwe jest zawarcie z taką osobą umowy cywilnoprawnej,

2. niekaralności – zarówno zarządzający transportem, jak i właściciel firmy (lub wszyscy członkowie zarządu/wspólnicy zarządzający w wypadku spółki prawa handlowego) powinni uzyskać zaświadczenie z KRK i złożyć odpowiednie oświadczenie w tym zakresie,

3. posiadanie bazy eksploatacyjnej – na zasadzie złożenia odpowiedniej deklaracji,

4. złożenie na druku wykazu pojazdów ciężarowych (WPCM),

5. złożenie wniosku o wydanie licencji na formularzy i dokonanie opłaty od wniosku. Od licencji na okres:

– do 5 lat wynosi 4000 zł + 440 zł za każdy wypis z licencji

– powyżej 5 (do 10 lat) wynosi 8000 zł + 880 zł za każdy wypis z licencji

6. odpowiedniego zabezpieczenia finansowego – powinno ono wynosić:

  • 1800 euro – na pierwszy pojazd,
  • 900 euro na każdy następny pojazd.

Zabezpieczenie finansowe może zostać wykazane w jeden z następujących sposobów:

  • Roczne sprawozdanie finansowe wraz z opinią i raportem biegłego rewidenta (jeżeli sprawozdanie podlega takiemu badaniu)
  • Gwarancja bankowa 
  • Ubezpieczenie, w tym ubezpieczenie odpowiedzialności zawodowej oraz ogólne warunki ubezpieczenia 
  • Wyjaśnienia dotyczące dokonanej oceny zdolności kredytowej związanej z uzyskaniem kredytu wydane na podstawie art. 70a ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe (Dz. U. z 2021 r. poz. 2439)

Najczęstszą formą wykazania zabezpieczenia jest ubezpieczenie, jednakże w ostatnim czasie istniały problemy z jego pozyskaniem i dopiero niedawno ubezpieczyciele dostosowali swoją ofertę do potrzeb rynku w tym zakresie.

Warto rozważyć uzyskanie własnych uprawnień i odpowiedniej wiedzy potrzebnej do profesjonalnego prowadzenia działalności w zakresie transportu towarów – zdając egzamin ITS i uzyskując własny Certyfikat Kompetencji Zawodowych. 

Więcej informacji na temat szkoleń przygotowujących do egzaminu

Najpopularniejsze
Komentarze (0)
Udostępnij artykuł
Komentarze (0)