Logistyka 4.0 w praktyce. LubSys rozwija autonomiczny transport. Ma być szybciej i wydajniej

Logistyka 4.0 w praktyce. LubSys rozwija autonomiczny transport. Ma być szybciej i wydajniej

SKF Lubrications Systems (popularnie LubSys) ma siedzibę w Berlinie i wytwarza systemy centralnego smarowania. Do produkcji niezbędne jest dysponowanie tysiącami elementów pochodzącymi od dostawców zewnętrznych. Wyzwanie dla służb logistycznych jest zatem całkiem spore.

Do produkcji potrzebne są różnego rodzaju komponenty, w sumie jest dostępnych ok. 70 tys. aktywnych, stałych zestawów części od dostawców. Prawie jedna trzecia artykułów oczekuje “w gotowości” w magazynie, natomiast części, których nie ma w magazynie lub części brakujące, muszą być stale domawiane.

W przeszłości, zamawiane brakujące części, po pojawieniu się na stanowisku przyjęcia towarów, były zbierane przez pracowników i pakowane na palety. Wydanie części na stanowiska montażowe następowało dopiero wówczas, gdy paleta była całkowicie załadowana. Zbieranie trwało dość długo, co powodowało, że czas oczekiwania i czas przestoju palety, tj. brakujących części, również były bardzo wydłużone.

Rosnące zamówienia, a także presja na szybki czas ich realizacji zmusiły szefostwo firmy do zmian

Celem zaproponowanych rozwiązań było znaczące usprawnienie montażu zestawów w berlińskim zakładzie. Uznano, iż kluczowe dla realizacji tego zadania jest szybkie i łatwe zasilanie linii montażowych komponentami, a to można uzyskać np. poprzez automatyzację dróg transportu wewnątrzzakładowego (redukcja czasu przewozu, a przede wszystkim czasu oczekiwania). Jako warunek konieczny określono, że zastosowane środki transportu muszą mieć możliwość przemieszczania ładunków o wadze do ok. 30 kg.

LEO Locative to zautomatyzowany system transportowy zasilany bateryjnie do transportu skrzynek i kartonów (min. 200 x 350 mm do maks. 600 x 400 mm). Zasada jest prosta: pojazd LEO Locative przejmuje skrzynkę na stacji transferowej i przekazuje ją dalej.

Do nawigacji LEO stosuje się ścieżki wytyczone kolorowymi taśmami przyklejonymi do podłoża. Standardowy szablon ułatwia instalację ścieżki. Dostępne w kilku poziomach jakości – Flex, Robust i Ultra. Odpowiednie znaczniki są mózgiem systemu lokalizacyjnego LEO. Dzięki temu LEO Locative można zaprogramować, zmienić i ustawić w dowolnym momencie. Używając znaczników i ścieżek można też tworzyć dowolne procesy. Przyciski zatrzymania awaryjnego, umieszczone po obu stronach umożliwiają ręczne wyłączenie w razie niebezpieczeństwa. Specjalny czujnik widzi ewentualne przeszkody, które znajdą się na trasie przejazdu.

Wózek LEO Locative porusza się bez operatora

W przypadku SKF, przy transporcie lekkich pojemników i kartonów bez przerwy pracują dwa tego rodzaju systemy, łącząc ze sobą stanowiska pracy. O lokalizacji stacji przystankowych (to na nich wózki oddają lub podejmują pojemniki) decyduje sam użytkownik pojazdów.

W tym przypadku, zgodnie z wymaganiami LubSys stworzono trasę okrężną o długości 300 m, naklejając z pomocą znajdującej się w zestawie startowym barwnej taśmy klejącej tor, po którym porusza się transporter. Zasila tym samym punkty montażowe.

Na stacjach wózek przejmuje pojemniki (wykonane z tworzywa sztucznego), w których znajdują się części i komponenty. Transportowane są przez halę i oddawane odbiorcy na docelowej stacji.

Kluczową korzyścią dla SKF jest oszczędność czasu, części pojawiające się na stanowisku przyjęcia towarów, są teraz co trzy minuty transportowane bezpośrednio na stanowisko montażu. Skrócił się czas transportu i czas przestoju. Każdy LEO Locative pokonuje dziennie trasę ok. 40 km, przejeżdżając metr na sekundę.

Najpopularniejsze
Komentarze
0 Komentarzy
Użytkownik usunięty