Masz newsa? Powiedz nam o tym!

W ciągu dnia wielokrotnie słyszymy wśród społeczeństwa przykładowe stwierdzenie "…ja się do tego nie nadaję, jestem za stary…".
Nic bardziej omylnego, chociażby z tego względu, iż osoby po 50-roku życia stanowią przykładną "złotą kadrę pracowniczą".
Specjalny program przeznaczony dla osób w określonym przedziale wiekowym, przygotował Ośrodek Szkolenia Kierowców KULKA.

 

 

W celu zapoznania się z programem "Nowoczesne ciężarówki dla 50-latków", przeprowadziłam rozmowę z Maciejem Kulką, głównym menedżerem przedsięwzięcia.

Panie Macieju, skąd motywacja i chęć to stworzenia danego projektu?

To pierwszy projekt dla osób pracujących. Do tej pory wyłącznie osoby bezrobotne miały szanse na bezpłatne szkolenia. Dzięki naszemu projektowi osoby pracujące mają możliwość podniesienia swoich kwalifikacji a tym samym zmniejszyć ryzyko bezrobocia. Osoby te stają się bardziej aktywne.
Poza tym ważnym elementem działalności większości przedsiębiorstw jest transport, szczególnie w rozwijającym się szybko sektorze budownictwa i handlu. Rosnącym firmom z terenu województwa lubelskiego nie wystarczają już samochody obsługiwane przez kierowców z podstawową kategorią B. Istnieje bardzo duże zapotrzebowanie na kierowców dużych ciężarówek i specjalistycznego sprzętu –  dźwigów, koparek, betoniarek. Kierowcy ci, poza odrębnymi uprawnieniami, muszą posiadać prawo jazdy kategorii C lub C+E.

Zatem czy starszy pracownik, stanowi w pewnym sensie utrudnienia w firmie?

Nie ON jest problemem, a to co się wokół dzieje. Problemem szczególnie dotyczącym starszych pracowników są utrudnienia w podniesieniu kwalifikacji ze względu na niskie zarobki i wysokie zobowiązania (rodzinne, kredytowe) oraz brak motywacji zbliżająca się emerytura) Odmienne problemy mają osoby zatrudnione jako kierowcy w transporcie krajowym lub międzynarodowym. Prowadzone przez nich pojazdy to często nowoczesne ciągniki siodłowe, bogato wyposażone w systemy wspomagania pracy kierowcy. Samochód taki wart jest ok pół miliona złotych, do czego należy doliczyć wartość naczepy i przewożonego towaru. Dla tej grupy ważna jest znajomość nowoczesnego sprzętu transportowego –  nikt nie powierzy milionowej wartości składu osobie która zaliczyła kurs i egzamin prawa jazdy na 10-letnim sprzęcie. Osoby potrafiące prowadzić nowoczesną ciężarówkę mają gwarancje dobrze płatnej pracy. Sytuację tę potwierdzają przygotowywane przez Wojewódzkie Urzędy pracy analizy rynku pracy w całej Polsce. Wskazują one, że praktycznie nie istnieje bezrobocie wśród kierowców ciężarówek, liczba ofert pracy zawsze przewyższa liczbę osób z odpowiednimi kwalifikacjami.

Dlaczego akurat grupa docelowa po 50-roku życia?

Osoby po 50 roku życia są bardziej stateczne emocjonalnie. Bardziej rozważne co tym samym przekłada się na bardziej defensywną jazdę będącą zarazem jazdą bardziej bezpieczną. Kierowcy ci powodują mniej kolizji co wpływa na efektywność transportu obniżając jednocześnie jego koszty. Są bardziej zaradni co wynika z doświadczenia. Rzadziej wpadają w panikę.
Dla pracodawcy kierowca po 50 roku życia to również dobry pracownik. Pracownik, który wie czego chce, który nie będzie zmieniał firm jak przysłowiowe rękawiczki. Osoby po 50 roku życia raczej chcą stabilizacji w życiu. Dobra praca, stałe wynagrodzenie.

Czy ich sytuacja jest rzeczywiście szczególna na rynku pracy?

Oczywiście, że tak. Szczególna sytuacja osób po 50 roku życia powoduje, że problemy wskazane powyżej s dla nich bardziej dotkliwe, gdyż
– są szczególnie zagrożone utrata pracy ze względu na nieaktualne kompetencje;
– przejawiają dużo mniejszą aktywność w poszukiwaniu i korzystaniu ze szkoleń;
– pomimo wysokich zobowiązań społecznych (np. utrzymanie rodziny) otrzymują niższe wynagrodzenia.
W rezultacie, wg GUS, pomimo wzrostu wskaźnika zatrudnienia w regionie wg GUS z 60% do 62% dla grupy osób po 50 roku życia spadł on z 31,6% do 30,7%. Dla zapobieżenia dalszemu zmniejszaniu się konkurencyjności pracowników po 50 roku życia na rynku pracy należy wspierać i aktywnie zachęcać te osoby do podnoszenia kwalifikacji gwarantujących dobrze płatną pracę. W sektorze transportu oraz związanymi z nim, np. budownictwem, handlem deficytowe w chwili obecnej umiejętności to prawo jazdy kategorii „ciężkich”: C, C+E, D.

Co zatem ma Pan do zaoferowania uczestnikom?

Celem projektu jest podniesienie kluczowych kompetencji w dziedzinie transportu pracowników lubelskich przedsiębiorstw po 50 roku życia.
Dlatego też projekt „Nowoczesne ciężarówki dla 50 latków” realizując cel główny stawia sobie za zadanie spełnienie następujących celów szczegółowych:
– podnieść kwalifikacje zawodowe osób po 50 roku życia zatrudnionych w lubelskich przedsiębiorstwach w wyniku uzyskania prawa jazdy kategorii C –  podnieść kwalifikacje zawodowe osób po 50 roku życia zatrudnionych w lubelskich przedsiębiorstwach w wyniku uzyskania prawa jazdy kategorii C+E –  zwiększyć aktywność ekonomiczną i edukacyjną osób po 50 roku życia
Cel ten będzie realizowany poprzez przeprowadzenie szkoleń uprawniających do egzaminu na prawo jazdy kategorii C oraz C+E.

Czego uczestnicy mogą spodziewać się ponadto?

W ramach uczestnictwa w projekcie zapewniamy bezpłatnie:
–  badania lekarskie
–  badania psychologiczne
–  zajęcia teoretyczne
–  zajęcia praktyczne
–  zajęcia teoretyczne
–  egzamin wewnętrzny prowadzony w OSK KULKA
–  materiały szkoleniowe
oraz refundację kosztów dojazdu do wysokości maksymalnie do 200 zł na jednego uczestnika.

Jakie zatem trzeba spełniać warunki, chcąc wziąć udział w danym projekcie?

Osoby te muszą spełniać następujące kryteria:
–  być zatrudnione na podstawie umowy o pracę lub umowy zlecenia, nie wykonujące działalności gospodarczej;
–  muszą być w wieku powyżej 50 roku życia (czyli ukończone 50 lat – decyduje data przyjęcia do projektu – podpisania umowy uczestnictwa)
–  mieć stałe zameldowanie na terenie województwa lubelskiego.

 

Widzimy zatem, iż jest to świetne rozwiązanie ku wyjściu na przeciw stawianym wymogom. Dzięki takim programom, możemy poszerzać swoją wiedzę jak i umiejętności, które są tak często niezbędne.
Jak określił to sam Maciej Kulka: "prowadzenie samochodu jako kluczową cywilizacyjną umiejętność wpływająca na jakość kapitału ludzkiego".

 

Dziękuję za rozmowę.
 

 

 

Autor: Paulina Pożarycka

Źródło: materiał własny

Komentarze

comments0 komentarzy
thumbnail
Aby ustawić powiadomienia o komentarzach - przejdź do swojego profilu