Obowiązkowy powrót ciężarówki do kraju co 8 tygodni – weź udział w ankiecie i oceń skutki Pakietu Mobilności

Ten artykuł przeczytasz w 3 minuty

Obowiązkowy powrót ciężarówki do kraju co 8 tygodni – weź udział w ankiecie i oceń skutki Pakietu Mobilności

Wielokrotnie podnosiliśmy kwestię proponowania przez Komisję Europejską przepisów, które pozostają w oderwaniu od realiów prowadzenia działalności gospodarczej lub są wynikiem niezrozumienia skutków regulacji dla europejskiej branży transportowej. Tym razem Komisja Europejska postanowiła zbadać wpływ obowiązku regularnego powrotu pojazdu do państwa członkowskiego siedziby, ustanowionego w Pakiecie Mobilności.

Wnioski z tego badania będą gotowe przed końcem tego roku i na ich podstawie Komisja Europejska, w razie potrzeby, skorzysta z prawa do przedstawienia ukierunkowanego wniosku legislacyjnego przed wejściem w życie tego przepisu (obowiązkowy powrót ciężarówki do kraju rejestracji co najmniej co 8 tygodni ma zacząć obowiązywać od lutego 2022 r. – przyp. red.).

Celem ankiety jest określenie wpływu regularnego powrotu kierowców i pojazdu do kraju siedziby przedsiębiorstwa na klimat, środowisko, zatory komunikacyjne, a także na gospodarkę i rynek wewnętrzny. W badaniu zostaną uwzględnione skutki społeczne dla kierowców, jak również dla działalności gospodarczej. W ankiecie ujęty jest również nowy obowiązek regularnego powrotu kierowcy do domu, ustanowiony w zmienionym rozporządzeniu (WE) 561/2006 w sprawie harmonizacji niektórych przepisów socjalnych odnoszących się do transportu drogowego.

Mając na uwadze potencjalne skutki tej regulacji oraz potrzebę jasnego wskazania Komisji Europejskiej stanowiska polskich przewoźników w tej sprawie – prosimy przewoźników o wypełnienie ankiety przygotowanej na zlecenie KE.

Kliknij i wypełnij ankietę>>

Ankieta będzie dostępna do 25 września – wtedy upływa czas na przesłanie odpowiedzi.

Jedynie liczne wypełnienie ankiety pozwoli nam na odpowiednie spozycjonowanie polskiego stanowiska w ramach tych konsultacji. Pozwoli także potencjalnie wpłynąć na kształt wniosku legislacyjnego Komisji Europejskiej.

Ankietę przeprowadza na zlecenie Komisji Europejskiej firma Ricardo. Można wypełnić formularz tylko jeden raz (jedna odpowiedź na komputer). Można zapisać część odpowiedzi i dokończyć w późniejszym terminie – po otwarciu linku do ankiety na tym samym komputerze i w tej samej przeglądarce zostaniesz przekierowany na tę samą stronę kwestionariusza, gdzie wcześniejsze odpowiedzi zostały zapisane. Można również wydrukować kwestionariusz w formacie PDF.

W razie jakichkolwiek pytań można kontaktować się mailowo z firma prowadząca ankietę: TruckReturnStudy@ricardo.com

Fot. Bartosz Wawryszuk

Najpopularniejsze
Komentarze
0 Komentarzy
Użytkownik usunięty