Ostatnie godziny na spełnienie nowego obowiązku wynikającego z Pakietu Mobilności

Ten artykuł przeczytasz w 2 minuty

Tylko do 15 stycznia, czyli do najbliższej niedzieli, przewoźnicy mają czas na złożenie oświadczenia, że dysponują wymaganą bazą eksploatacyjną. Wymóg ten wprowadził Pakiet Mobilności.

Trans.INFO PL

Trans.INFO PL

13.01.2023
Ostatnie godziny na spełnienie nowego obowiązku wynikającego z Pakietu Mobilności
Fot. Bartosz Wawryszuk

Aktualizacja 14:15

Obowiązki dotyczące bazy eksploatacyjnej dotyczą zarówno przedsiębiorców, którzy wykonują transport międzynarodowy, jak i krajowy.

Do 15 stycznia ci, którzy:

  • mają zezwolenie na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego, wydane przed 1 marca 2022 r.,
  • lub w stosunku do których zostało wszczęte i niezakończone przed tą datą postępowanie administracyjne ws. wydania takiego zezwolenia oraz licencji wspólnotowej)

muszą złożyć w tej sprawie stosowne oświadczenie (druk do pobrania). Składa się je do organu wydającego zezwolenie na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego, a więc na przykład do Głównego Inspektora Transportu Drogowego lub starosty właściwy dla siedziby przedsiębiorcy. Należy tam również podać adres wspomnianej bazy.

GITD podaje, że oświadczenie można złożyć:

  • pocztą tradycyjną,
  • poprzez platformę ePUAP,
  • osobiście,
  • pocztą elektroniczną, pod warunkiem, że dokument nie będzie zdjęciem lub skanem oświadczenia, a dokumentem z podpisem elektronicznym – pod adres info@gitd.gov.pl lub sekretariat.btm@gitd.gov.pl.

Baza eksploatacyjna musi spełniać określone warunki, wśród których bodaj najważniejszym jest posiadanie parkingu zapewniającego miejsce dla min. ⅓ floty.

Kolejny wymóg, na którego spełnienie przewoźnicy mają więcej czasu – do 31 marca każdego roku (licząc od roku obecnego), to składanie oświadczenia o liczbie zatrudnionych osób.
Ministerstwo Infrastruktury przypomina, że przedsiębiorcy muszą przedkładać organowi, który wydał im zezwolenie na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego:

  • oświadczenie o liczbie osób zatrudnionych na dzień 31 grudnia poprzedniego roku, bez względu na formę zatrudnienia,
  • informację o średniej arytmetycznej liczby zatrudnionych kierowców wykonujących operacje transportowe w roku poprzednim, bez względu na formę zatrudnienia.

Najpopularniejsze
0 Komentarzy
Gość