TransInfo

Fot. Bartosz Wawryszuk

Ostatnie godziny na spełnienie nowego obowiązku wynikającego z Pakietu Mobilności

Tylko do 15 stycznia, czyli do najbliższej niedzieli, przewoźnicy mają czas na złożenie oświadczenia, że dysponują wymaganą bazą eksploatacyjną. Wymóg ten wprowadził Pakiet Mobilności.

Ten artykuł przeczytasz w 2 minuty
|

13.01.2023

Aktualizacja 14:15

Obowiązki dotyczące bazy eksploatacyjnej dotyczą zarówno przedsiębiorców, którzy wykonują transport międzynarodowy, jak i krajowy.

Do 15 stycznia ci, którzy:

  • mają zezwolenie na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego, wydane przed 1 marca 2022 r.,
  • lub w stosunku do których zostało wszczęte i niezakończone przed tą datą postępowanie administracyjne ws. wydania takiego zezwolenia oraz licencji wspólnotowej)

muszą złożyć w tej sprawie stosowne oświadczenie (druk do pobrania). Składa się je do organu wydającego zezwolenie na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego, a więc na przykład do Głównego Inspektora Transportu Drogowego lub starosty właściwy dla siedziby przedsiębiorcy. Należy tam również podać adres wspomnianej bazy.

GITD podaje, że oświadczenie można złożyć:

  • pocztą tradycyjną,
  • poprzez platformę ePUAP,
  • osobiście,
  • pocztą elektroniczną, pod warunkiem, że dokument nie będzie zdjęciem lub skanem oświadczenia, a dokumentem z podpisem elektronicznym – pod adres info@gitd.gov.pl lub sekretariat.btm@gitd.gov.pl.

Baza eksploatacyjna musi spełniać określone warunki, wśród których bodaj najważniejszym jest posiadanie parkingu zapewniającego miejsce dla min. ⅓ floty.

Kolejny wymóg, na którego spełnienie przewoźnicy mają więcej czasu – do 31 marca każdego roku (licząc od roku obecnego), to składanie oświadczenia o liczbie zatrudnionych osób.
Ministerstwo Infrastruktury przypomina, że przedsiębiorcy muszą przedkładać organowi, który wydał im zezwolenie na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego:

  • oświadczenie o liczbie osób zatrudnionych na dzień 31 grudnia poprzedniego roku, bez względu na formę zatrudnienia,
  • informację o średniej arytmetycznej liczby zatrudnionych kierowców wykonujących operacje transportowe w roku poprzednim, bez względu na formę zatrudnienia.

Tagi