KORONAWIRUS

Poinformuj nas o utrudnieniach

Związek Pracodawców TLP, który utworzył Sojusz na rzecz Przyszłości Transportu, otrzymał odpowiedź Komisji Europejskiej na zastrzeżenia wobec Pakietu Mobilności przedstawionego 31 maja br. przez komisarz ds. transportu Violetę Bulc.

W czerwcu tego roku członkowie Sojuszu na Rzecz Transportu przesłali list otwarty do Komisji Europejskiej, w którym przedstawili swoje zastrzeżenia wobec Pakietu Mobilności (pełną treść listu w języku angielskim znajdziecie TUTAJ).

Zdaniem członków sojuszu, mimo starań mających na celu uproszczenie przepisów regulujących transport za pomocą Pakietu, Komisja osiąga wręcz odwrotny efekt.

Ponadto propozycje KE, w opinii członków Sojuszu, nie tylko nie rozwiązują kwestii środków protekcjonistycznych, ale także mogą prowadzić do poważnego zakłócenia swobodnego przepływu towarów i usług w całej UE.

Odpowiedź Komisji

Z pisemnej odpowiedzi członkowie Sojuszu dowiedzieli się, że Komisja Europejska przeprowadziła szerokie konsultacje środowiskowe przed ogłoszeniem projektu Pakietu Mobilności oraz że wszelkie propozycje w Pakiecie zawierają wszechstronną ocenę aktualnej sytuacji prawnej i faktycznej w transporcie.

Jak czytamy na stronie związku TLP, KE zaznacza w liście, że przepisy o delegowaniu pracowników mają zastosowanie do sektora transportu i wymagają jedynie dostosowania do specyfiki tej branży.

Krajowe regulacje dotyczące płac minimalnych w transporcie oraz towarzyszące im przepisy wykonawcze stanowią nadmierne obciążenie administracyjne dla przewoźników, prowadząc jednocześnie do ograniczenia w swobodzie przepływu usług. Dlatego też Komisja zaproponowała 3-dniowy okres karencji, w ciągu którego przewoźnicy zagraniczni nie będą zobowiązani do stosowania przepisów o płacach minimalnych i urlopach, o ile nie będą wykonywać operacji kabotażowych.

KE przewiduje, iż proponowane przez nią rozwiązania w Pakiecie Mobilności, dotyczące delegowania, zmniejszą koszty administracyjne przewoźników o 58%– informuje TLP. 

Ponadto Komisja zwraca uwagę, iż projekt Pakietu Mobilności będzie lada moment przedmiotem prac Rady oraz Parlamentu Europejskiego.

Założyciel Sojuszu na rzecz Przyszłości transportu – TLP komentuje treść listu: “Nie bez zaskoczenia odpowiedź Komisji Europejskiej nie zawiera nowych faktów ani argumentów w odpowiedzi na licznie zgłaszane wątpliwości co do treści rozwiązań w Pakiecie Mobilności, w szczególności w zakresie modelu delegowania pracowników. Czy uda się odwieść legislatorów europejskich od rozwiązań szkodliwych dla transportu? – najbliższe miesiące intensywnych prac wskażą na dominujący kierunek rozwiązań prawnych.”

Sojusz na rzecz Przyszłości Transportu

Utworzenie Sojuszu na rzecz Przyszłości Transportu było odpowiedzią przewoźników ze Środkowej i Wschodniej Europy na protekcjonistyczne działania Zachodu i regulacje planowane przez KE, które dla wschodniej branży transportowej mogłyby oznaczać koniec funkcjonowania.

Do Sojuszu na rzecz Przyszłości Transportu należą obecnie związki transportowe z Polski (TLP – założyciel), Litwy, Rumunii, Bułgarii, Chorwacji oraz Macedonii.

Foto: Pixabay

Komentarze

comments0 komentarzy
thumbnail
Aby ustawić powiadomienia o komentarzach - przejdź do swojego profilu