Polski

Wyniki polskiego transportu po I półroczu. Są powody do zadowolenia?

Ten artykuł przeczytasz w 4 minuty

Wyniki polskiego transportu po I półroczu. Są powody do zadowolenia?

Główny Urząd Statystyczny podał dane dotyczące gospodarki w I półroczu 2018 r. Polski transport radził sobie dobrze – w okresie od stycznia do czerwca wzrosła sprzedaż usług przewozowych, a przewidywania dotyczące popytu są optymistyczne. W pierwszych dwóch kwartałach w firmach zajmujących się transportem lądowym zanotowano także zwiększenie zatrudnienia.

Z raportu GUS o sytuacji społeczno-gospodarczej w Polsce w pierwszym półroczu 2018 r. wynika, że sprzedaż usług transportowych ogólnie wzrosła o 10,4 proc. w odniesieniu do analogicznego okresu 2017 roku. W drugim kwartale statystycy zaobserwowali przyspieszenie tempa wzrostu do 10,6 proc.

Wśród grup o najwyższym udziale w transporcie ogółem, w I półroczu sprzedaż wzrosła najbardziej w transporcie samochodowym – o 12,9 proc. w skali roku. Kolejowe przewozy zanotowały w tym okresie wzrost o 5,3 proc., natomiast magazynowanie i działalność usługowa wspomagająca transport – o 3,8 proc.

Transport samochodowy na czele

W sumie masa przewiezionych ładunków w okresie styczeń-czerwiec wyniosła 294,1 mln ton, co stanowi o 13 proc. więcej niż w analogicznym okresie ubiegłego roku.

Transportem samochodowym zarobkowym przewieziono 138,4 mln ton ładunków (o 18,4 proc. więcej niż przed rokiem).

Potencjał przewozowy transportu samochodowego zarobkowego zwiększył się od początku roku o 13 proc.” – czytamy w informacji GUS.

Kolej osiągnęła niewiele mniejszy wynik – 123,4 mln ton (o 8,3 proc. więcej niż przed rokiem). Jeśli chodzi o transport morski, to wzrost wynosi 8,5 proc. w skali roku, co dało 4,1 mln ton ładunków. W portach morskich, w I kwartale przeładowano 45,3 mln ton ładunków, tj. o 22,8 proc. więcej niż rok wcześniej. Najbardziej zwiększyła się masa przeładowanych kontenerów (o 44,4 proc., po spadku przed rokiem) oraz pozostałych ładunków drobnicowych (o 39,2 proc.). W większości portów przeładowano więcej ładunków niż w I półroczu ubiegłego roku (z wyjątkiem Polic, gdzie notowano spadek o 20 proc. do 0,8 mln ton).

W Gdańsku wielkość przeładunków zwiększyła się o 40,7 proc. (do 21,5 mln ton), wobec niewielkiego spadku przed rokiem. W porcie Gdynia wielkość przeładunków wzrosła o 13,4 proc. (do 10,1 mln ton), w Świnoujściu – o 12,8 proc. (do 8,2 mln ton), a w Szczecinie – o 2,8 proc. (do 4,4 mln ton)” – donosi raport GUS.

Patrząc na to, jak branża ocenia aktualną sytuację – można raczej spać spokojnie. W lipcu ogólny klimat koniunktury w sekcji transport i gospodarka magazynowa jest oceniany korzystnie, podobnie jak miesiąc wcześniej. GUS podaje, że oceny bieżące i przewidywania dotyczące popytu są nadal optymistyczne. Utrzymują się także pozytywne diagnozy sprzedaży, choć prognozy w tym obszarze są ostrożniejsze niż w czerwcu.

Dyrektorzy jednostek planują zwiększenie zatrudnienia. Ceny usług w najbliższych trzech miesiącach mogą rosnąć” – podsumowuje GUS.

Zatrudnienie w górę, płace poniżej średniej sektora przedsiębiorstw

Patrząc przez pryzmat rynku pracy, firmy zajmujące się transportem i gospodarką magazynową były w grupie tych branż, w których w I półroczu wzrosty zatrudnienia były największe. Przykładowo – w czerwcu największy wzrost zobserwowano w działalności profesjonalnej, naukowej i technicznej (o 8,6 proc.), transporcie i gospodarce magazynowej (o 6,6 proc.) oraz budownictwie (o 5,4 proc.). W tym miesiącu w sektorze transportu i gospodarki magazynowej według danych GUS zatrudnionych było 582,3 tys. pracowników.

Jeśli chodzi o zarobki, to przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w sektorze przedsiębiorstw w I półroczu br. wyniosło 4756,62 zł brutto (3381,08 zł netto) i było o 7,3 proc. wyższe niż w analogicznym okresie 2017 r. Płace w transporcie lądowym wzrosły w tym okresie najmniej na tle innych działów gospodarki, bo o 5,5 proc. W I półroczu przeciętne wynagrodzenie miesięczne wyniosło w transporcie i gospodarce magazynowej 4219,06 zł brutto, czyli 3005,96 zł na rękę. Pod względem zarobków transportowcy mieli więc średnio w kieszeni o 375 zł miesięcznie mniej.

Fot. Trans.INFO

Najpopularniejsze
Komentarze
0 Komentarzy
Użytkownik usunięty
Najpopularniejsze