KORONAWIRUS

Poinformuj nas o utrudnieniach

Najnowszy raport GUS, który podsumowuje 2017 r. przynosi dobre dane o polskiej gospodarce. Produkt Krajowy Brutto wzrósł, podobnie jak produkcja przemysłowa, przeciętne miesięczne wynagrodzenie. Spadło za to bezrobocie. Patrząc na to jak radził sobie sektor transportu, widać także dodatnie wskaźniki. Firmy transportowe przewiozły o 11,9 proc. więcej ładunków niż w 2016 r.

Według wstępnych szacunków GUS, PKB Polski w 2017 r. zwiększył się realnie o 4,6 proc. w skali roku. Dla porównania wzrost PKB w 2016 roku był na poziomie 2,9 proc. W ocenie statystyków to przede wszystkim zasługa konsumpcji i popytu w kraju, eksport i inwestycje miały w tym mniejszy udział.

Przemysł produkował w ubiegłym roku pełną parą, co znalazło odzwierciedlenie w sprzedaży wytworzonych dóbr. Wstępne wyliczenia mówią, że produkcja przemysłowa była w 2017 r. wyższa niż przed rokiem o 6,6 proc. W przedsiębiorstwach, które zatrudniają powyżej 9 pracowników wzrost produkcji wyniósł 6,5 proc.

Dobra sytuacja w firmach sprawiła, że potrzebowały one rąk do pracy. W rezultacie na koniec ubiegłego roku liczba bezrobotnych zarejestrowanych w urzędach pracy była niższa o 19 proc. w porównaniu do końcówki 2016 r. (1081,7 tys. osób nie miało pracy). Stopa bezrobocia w Polsce wyniosła w grudniu 6,6 proc. (zwiększyła się o 0,1 punkt proc. w porównaniu z listopadem).  

Jak podaje GUS, wzrosła ponadto średnia pensja w sektorze przedsiębiorstw. Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w 2017 r. wynosiło 4530,47 zł, czyli ok. 3223 zł na rękę. To o 5,9 proc. więcej niż przed rokiem. Przeciętne wynagrodzenia zwiększyły się we wszystkich działach o znaczącym udziale w zatrudnieniu – najbardziej w handlu detalicznym (o 9,8 proc) i budowie obiektów inżynierii lądowej i wodnej (o 7,6 proc.).  W transporcie i gospodarce magazynowej średnia pensja wynosiła natomiast w ubiegłym roku 4157,42 zł brutto, czyli około 2963 zł netto.

Warto jednak odnotować, że średnia krajowa w grudniu była już wyższa i wynosiła 4973,73 zł brutto (ok. 3531 zł netto), a w transporcie odpowiednio – 4491,40 zł brutto (ok. 3195 zł na rękę).

Polski transport poprawia wynik o 11,9 proc.

Dobre dane płyną także z sektora transportu. Z wyliczeń GUS wynika, że firmach zatrudniających powyżej 9 osób, sprzedaż w 2017 r. wzrosła o 12,3 proc. w porównaniu do 2016 r.

W 2017 roku, w grupach o największym udziale w transporcie ogółem, szybszy niż przed rokiem był wzrost sprzedaży w magazynowaniu i działalności usługowej wspomagającej transport (13,5 proc. wobec 6,1 proc.) oraz w transporcie samochodowym (11,9 proc. wobec 6,7 proc.). Wzrosła też sprzedaż w transporcie kolejowym – o 9,5 proc., co jest znaczącą odmianą po spadku o 0,4 proc. przed rokiem.  

Patrząc na transport samochodowy, w 2017 r. przewieziono 245,3 mln ton ładunków. To wynik lepszy o 11,9 proc. w stosunku do 2016 r. W grudniu przetransportowano 19,7 mln ton ładunków, co dało wzrost o 6,6 proc. w skali roku.

Firmy z sektora transportowego są nadal nastawione optymistycznie, jeśli chodzi o przyszłość. W styczniu ogólny klimat koniunktury w sekcji transport i gospodarka magazynowa oceniany jest pozytywnie, lepiej niż w grudniu 2017 roku. Przedsiębiorcy spodziewają się pozytywnych zmian jeśli chodzi o popyt i sprzedaż. Lepiej niż przed miesiącem oceniają także sytuację finansową.

Pozytywne i lepsze niż w grudniu ubiegłego roku są oceny bieżącej sprzedaży oraz popytu. Przedsiębiorcy sygnalizują możliwość zwiększenia zatrudnienia oraz wzrostu cen usług” – podaje GUS.

Fot. Fotolia

Komentarze

comments0 komentarzy
thumbnail
Aby ustawić powiadomienia o komentarzach - przejdź do swojego profilu