Jak przygotować opony na długi postój ciężarówki? Sprawdź zalecenia na czas pandemii COVID-19

Jak przygotować opony na długi postój ciężarówki? Sprawdź zalecenia na czas pandemii COVID-19

Michelin wydał specjalne wytyczne dla firm przewozowych i prywatnych operatorów unieruchamiających floty na dłuższy okres ze względu na pandemię COVID-19. To efekt ankiety przeprowadzonej przez organizację Road Haulage Association, która ujawniła, że 46 proc. brytyjskich ciężarówek, czyli około 240 tys. pojazdów, nie wykonuje obecnie żadnych kursów.

Żadna opona nie jest zaprojektowana do podtrzymywania ciężaru zaparkowanej ciężarówki lub naczepy w nieskończoność, dlatego operatorzy muszą przestrzegać wskazówek, aby zapewnić szybki powrót pojazdów do eksploatacji, gdy sytuacja na rynku się unormuje, tak by uniknąć konieczności wymiany opon. Dlatego przedstawiamy kroki, jakie należy podjąć przed dłuższym postojem pojazdów, a także porady dotyczące okresowych przeglądów i przygotowania pojazdów do ponownego uruchomienia.

Postój ciężarówki – przygotowanie

Aby przygotować pojazd do dłuższego postoju, zalecamy sprawdzenie wszystkich opon pod kątem widocznych uszkodzeń (takich jak przecięcia lub wybrzuszenia) i nadmiernego zużycia, a także sprawdzenie ciśnienia w oponach zimnych.

Jeśli kontrola ciśnienia wykaże, że opony są niedopompowane maksymalnie o 1 bar, należy sprawdzić, czy istnieje jakaś widoczna tego przyczyna, a jeśli nie zostanie ona stwierdzona, należy napompować oponę do zalecanego poziomu, stosując standardowe metody bezpiecznej pracy.

Jeśli opona jest niedopompowana o więcej niż 1 bar, należy ją zdemontować i sprawdzić wnętrze pod kątem oznak wewnętrznych uszkodzeń, takich jak plamy korozyjne i zagniecenia. W przypadku opon w bliźniaczych należy je zdemontować i sprawdzić. Operatorzy powinni także upewnić się, czy wszystkie wentyle są wyposażone w odpowiednie nakrętki.

Działania w czasie długiego postoju

Co cztery miesiące należy w miarę możliwości pojeździć pojazdem po placu. Jeśli jednak z uwagi na brak przestrzeni jest to niemożliwe – należy przekręcić opony o jedną czwartą obrotu. Przed uruchomieniem ciężarówki lub naczepy należy sprawdzić opony pod kątem niedopompowania, a w przypadku stwierdzenia jakichkolwiek problemów postępować zgodnie z punktem powyżej.

Przygotowanie do ponownego uruchomienia

Przed włączeniem pojazdu do eksploatacji trzeba sprawdzić ciśnienie w oponach zimnych – dotyczy to wszystkich opon – i uzupełnić je zgodnie ze wskazówkami producenta.

Większości operatorów nieznane jest pojęcie unieruchomienia pojazdów na dłuższy okres, wyjątkiem są tutaj może pojazdy zabytkowe i wykorzystywane sezonowo, takie jak piaskarki i pługi śnieżne. Podane przez nas wskazówki są jednak ważne i pomagają zachować opony w dobrym stanie, gotowe do dalszej eksploatacji.

Fot. Michelin

Najpopularniejsze
Komentarze
0 Komentarzy
Użytkownik usunięty