Nieograniczony dostęp do branżowej wiedzy

  • ciesz się czytaniem BEZ REKLAM
  • dostęp do WSZYSTKICH artykułów
  • dostęp do PODCASTÓW
Zaloguj sięlubZarejestruj się
poznaj więcej korzyści z aktywnego członkostwa premium
Ważne zmiany dla przewoźników i kierowców – prezydent podpisał ustawę o delegowaniu [AKTUALIZACJA]
Fot. trans.info

Ważne zmiany dla przewoźników i kierowców – prezydent podpisał ustawę o delegowaniu [AKTUALIZACJA]

Ustawa wprowadza do polskiego prawa przepisy dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE), która wchodzi w skład tzw. Pakietu Mobilności. Większość jej przepisów wejdzie w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. Aktualizacja 7 sierpnia, godzina 10:11

Ustawa wprowadza do polskiego prawa przepisy dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE), która wchodzi w skład tzw. Pakietu Mobilności. Większość jej przepisów wejdzie w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. Aktualizacja 7 sierpnia, godzina 10:11

Trans.INFO PL

Trans.INFO PL

03.08.2023
Ważne zmiany dla przewoźników i kierowców – prezydent podpisał ustawę o delegowaniu [AKTUALIZACJA]
Fot. trans.info

Ustawa wprowadza do polskiego prawa przepisy dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE), która wchodzi w skład tzw. Pakietu Mobilności. Większość jej przepisów wejdzie w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. Aktualizacja 7 sierpnia, godzina 10:11

Ustawa określa m.in. zasady delegowania kierowców w transporcie drogowym na terytorium Polski, przeprowadzania kontroli delegowania, współpracy między organami kontrolnymi oraz wynagradzania truckerów jeżdżących w ruchu międzynarodowym.

W dużej mierze ustawa jest skoncentrowana na kierowcach zatrudnianych przez przewoźników drogowych, mających siedzibę poza Polską, a wysyłających pracowników na teren naszego kraju.
Przedsiębiorcy ci będą musieli zgłaszać delegowanie kierowców “przy użyciu interfejsu publicznego połączonego z systemem wymiany informacji na rynku wewnętrznym (IMI)” – gdy mowa o przewoźnikach z innych krajów Wspólnoty – albo za pomocą formularza elektronicznego – gdy mowa o tych z krajów trzecich.

Delegowany kierowca będzie musiał mieć przy sobie, podczas wykonywania transportu, dokumenty potwierdzające, że transport jest wykonywany zgodnie z prawem.

Nowości na polskim rynku

Ustawa wprowadza również szereg zmian, istotnych z punktu widzenia polskich pracowników branży transportowej.

Znalazł się w niej m.in. zapis zezwalający pracodawcy na zakazanie kierowcy wykonywania pracy dla innego podmiotu, “o ile jest to uzasadnione względami bezpieczeństwa w transporcie drogowym lub koniecznością przestrzegania przepisów socjalnych w transporcie drogowym”.

Ponadto w ustawie o delegowaniu zajęto się również kwestią wynagrodzeń wypłacanych truckerom jeżdżącym w ruchu międzynarodowym.

Wprowadzona została m.in. jedna wysokość tzw. wirtualnej diety (więcej na ten temat w naszym artykule), niezależnie od tego, do jakiego kraju jedzie kierowca.

Kwota obniżająca podstawę składek społecznych, tzw. ZUS ma wynosić 60 euro. Z kolei 20 euro ma pomniejszać zaliczkę na podatek dochodowy” – przypominają eksperci Inelo z Grupy Eurowag – Kamil Wolański i Łukasz Włoch.

Co więcej, przewoźnik będzie mógł wypłacać kierowcy zawodowemu wynagrodzenia w dwóch etapach.

Pierwsza transza miałaby zostać wypłacona w terminie do 10-tego, a druga po ustaleniu pełnej wysokości wynagrodzenia, nie później jednak niż do 21-go dnia następnego miesiąca. Wiążą się z tym jednak określone warunki, które należy spełnić.

Zakładają one, że do 10-tego dnia należy kierowcy wypłacić co najmniej przeciętne prognozowane wynagrodzenie miesięczne, wynoszące aktualnie 6 935 zł, jeśli pracownik wypracował co najmniej taką kwotę. Taka propozycja spowoduje, że przewoźnicy, chcąc wiedzieć, czy dany pracownik wypracował takie wynagrodzenie i tak będą zmuszeni do rozliczenia całości wynagrodzenia kierowcy, ponieważ w prognozowanej średniej krajowej zawarte są zmienne składniki płacy takie jak godziny nadliczbowe czy płace zagraniczne. W konsekwencji taki stan rzeczy może wiązać się z koniecznością zmiany systemu rozliczania czy zatrudnieniem większej liczby osób, zajmującej się wypłatami kierowców tak, aby wszystko było gotowe do 10 dnia następnego miesiąca – komentuje Łukasz Włoch, Inelo, Grupa Eurowag.

Kiedy zmiany wejdą w życie?

Większość przepisów ustawy wejdzie w życie po 14 dniach od ogłoszenia, czyli 19 sierpnia br. W związku z czym polscy przewoźnicy muszą pamiętać, że wynagrodzenia wypłacane kierowcom jeżdżącym w ruchu międzynarodowym będą już naliczane zgodnie z nowymi zasadami.

Tym niemniej w dwóch przypadkach zapisy ustawy zaczną obowiązywać w nieco innym terminie.

  • już od 21 sierpnia 2023 r. zagraniczni przewoźnicy będą mogli wykonywać dodatkowe operacje transportowe na terytorium RP (wyłączone spod delegowania zgodnie z lex specialis), jeśli ich pojazdy będą miały cyfrowy tachograf drugiej generacji – przypomina Maciej Wroński, prezes związku Transport i Logistyka Polska.
  • dopiero od 1 stycznia 2025 r. wejdzie w życie obejmowanie przez system SENT przewozów wykonywanych przez przewoźników z tzw. krajów trzecich. Od tej samej daty SENT będzie również obejmował przewozy kabotażowe, realizowane również przez firmy transportowe z Unii Europejskiej.

Pozostało 95% artykułu do przeczytania.
Dołącz do premium lub zaloguj się i skończ czytanie

Ten artykuł jest dostępny dla subskrybentów trans.info premium

Nie trać dostępu do swoich ulubionych treści od dziennikarzy oraz ekspertów z branży TSL.

  1. ciesz się czytaniem BEZ REKLAM
  2. dostęp do WSZYSTKICH artykułów
  3. dostęp do WSZYSTKICH „Magazynów Menedżerów Transportu”
  4. dostęp do WSZYSTKICH nagrań wideo i podcastów
Poznaj wszystkie korzyściWYPRÓBUJ ZA DARMO

Wypróbuj przez 30 dni za darmo.
Każdy kolejny miesiąc 29,90 zł


Najpopularniejsze