Masz newsa? Powiedz nam o tym!

Najnowsze badania FedEx pokazują, że 9 na 10 europejskich przedsiębiorców z sektora małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP) wysyła swoje towary do innych krajów. Europejskie MŚP najchętniej korzystają z transportu drogowego (66 proc. badanych).

Dużą popularnością cieszy się również transport lotniczy (52 proc.), podczas gdy transport morski i kolejowy są używane rzadziej (odpowiednio 32 proc. i 16 proc.). Głównym partnerem biznesowym dla europejskich małych i średnich eksporterów są Niemcy – wskazuje to 51 proc. badanych. Na drugim miejscu plasuje się Francja (47 proc.), a dalej Belgia (33 proc.). Istotnymi miejscami przeznaczenia są również Włochy i Hiszpania (każde po 31 proc. wskazań).

W ciągu ostatnich 12 miesięcy wyższe przychody z eksportu wewnątrzregionalnego odnotowało 26 proc. badanych przedsiębiorców, niemal 30 proc. europejskich MŚP przyznało, że ich przychody z eksportu poza Stary Kontynent w ostatnim czasie wzrosły. Firmy notujące przyrosty argumentują to głównie wprowadzeniem do swojej oferty nowych produktów, wejściem na nowe rynki oraz zwiększeniem aktywności w sektorze e-commerce.

Zarówno w obrotach z innymi krajami europejskimi, jak i w eksporcie poza kontynent, wzrostu przychodów w ciągu kolejnych 12 miesięcy spodziewa się jedna trzecia firm. Małe i średnie przedsiębiorstwa rozwijają swoją działalność na nowych rynkach głównie przy wsparciu firm logistycznych. Jedna trzecia firm uznaje ich rolę w procesie ekspansji rynkowej jako kluczową lub istotną, a 44 proc. jako dość istotną.

Ze stwierdzeniem, że dostawcy usług transportowych pomagają stawiać czoła nowym trudnościom biznesowym zgadza się średnio 33 proc. biorących udział w badaniu eksporterów z sektora MŚP (najwięcej w Polsce – 42 proc.).

Komentarze

comments0 komentarzy
thumbnail
Aby ustawić powiadomienia o komentarzach - przejdź do swojego profilu