Masz newsa? Powiedz nam o tym!

Zainteresowaniem tematem logistyki magazynowej jest obecnie spore. Przyczyną jest szybki rozwój omnichannel i e-commerce. Wiele firm przechodzi obecnie tę samą fazę rozwoju, zmniejszając rentowność poprzez zwiększenie kosztów logistycznych przy wdrażaniu omnichannel i e-commerce. Rozwój nigdy nie był tak szybki jak teraz i coraz więcej firm jest zainteresowanych inwestowaniem w technologię i wiedzę.

Obszary zainteresowania obecnie i w najbliższej przyszłości dotyczące logistyki magazynowej będą następujące:

Sztuczna inteligencja (AI) i uczenie maszynowe w systemach WMS

Wielu uznanych dostawców systemów wspierających zarządzanie magazynem (WMS – warehouse management system) zaczęło korzystać lub jest w fazie rozwoju czy eksperymentowania w zakresie uczenia maszynowego. Różnią się jednak w obszarach, w których jest ono stosowane w systemie. Niektórzy dostawcy koncentrują się na możliwościach przesyłania strumieniowego zamówień, a inni na przykład na rozmieszczeniu asortymentu w magazynie.

Bez względu na obszar koncentracji dostawców WMS w zakresie implementacji sztucznej inteligencji, wszyscy są zgodni co do tego, że oferuje ona ogromny potencjał dostarczania dodatkowej wartości klientom i wierzą, że dopiero zaczynają rozwój na tym polu.

Firmy, które zamierzają zainwestować w WMS w najbliższej przyszłości powinny sprawdzić, czy dostawcy WMS są zainteresowani rozwojem sztucznej inteligencji i uczeniem maszynowym. Jest to kosztowne i wierzę, że wielu mniejszych dostawców WMS „zniknie” w najbliższej przyszłości. Mają niewystarczającą bazę klientów i niewystarczający kapitał, aby móc dotrzymać kroku szybkiemu rozwojowi technologicznemu. Jako klient ważne jest uwzględnienie przyszłych potrzeb Twojej firmy, gdy inwestujesz w tego rodzaju złożone oprogramowanie.

Automatyzacja i bardziej zaawansowane systemy sterowania magazynem (WCS)

Wraz ze wzrostem kosztów logistycznych coraz więcej firm inwestuje w automatyzację magazynów. Przy realizowaniu zamówień e-commerce dla klientów indywidualnych, niezwykle ważne jest, aby móc obsługiwać sezonowe szczyty, które wymagają, aby magazyny miały bardziej zaawansowane i sprawne systemy WCS, znane również jako systemy klasy WES (Warehouse Execution System). Zarówno producenci automatyki, jak i dostawcy WMS zdali sobie z tego sprawę i opracowują i promują własne systemy tego typu.

Ważne jest, aby inwestować w systemy, które łatwo zintegrować z istniejącymi rozwiązaniami i które mogą wykorzystywać informacje z kilku systemów, aby automatyzacja była sprawna i reagowała na sezonowe szczyty w realizacji zamówień.

Inwestując w automatyzację, istotne jest, aby nie zapomnieć o holistycznej perspektywie w magazynie. Kompetentny WCS ma kluczowe znaczenie, aby uniknąć „pomników” (lub: uniknąć składowania zalegającego towaru) mówiąc w języku Lean. Zmienny przepływ dzisiejszej branży e-commerce powoduje, że detaliści i dystrybutorzy poszukują bardziej elastycznych i skalowalnych rozwiązań.

Cyfrowa wieża kontrolna (DCT)

Aby obniżyć koszty (nie tylko w logistyce magazynowej) i jednocześnie mieć wysoki wskaźnik jakości obsługi, niezwykle ważne jest posiadanie przejrzystego łańcucha dostaw z prawidłowymi informacjami od początku do końca. Istotna jest współpraca między działami zakupów, dostawcami, działami sprzedaży i marketingu. Wszystkie muszą być przejrzyste i udostępniać informacje całemu przedsiębiorstwu. Nie da się tego zrobić w sposób manualny, dlatego niektóre pionierskie firmy inwestują w cyfrowe wieże kontrolne, które gromadzą, analizują i wizualizują ważne informacje o znaczeniu krytycznym dla biznesu.

Niewiele firm zaczęło korzystać z tej technologii, ale z pewnością będzie ich więcej. Jestem również przekonany, że zobaczymy sztuczną inteligencję i uczenie maszynowe zintegrowane z DCT, biorąc pod uwagę ogromne ilości danych z różnych systemów. W DCT byłaby to świetna pomoc w podejmowaniu decyzji.

Wiedza i kompetencje

Większy nacisk na logistykę magazynową w perspektywie globalnej zwiększa zapotrzebowanie na kompetencje w tej dziedzinie. Firmy zaczynają szukać za granicą, aby znaleźć wykwalifikowanych pracowników. Dzisiejsi konsultanci logistyczni potrzebują szerokich kompetencji. Muszą być doświadczeni technicznie i posiadać kompetencje w zakresie automatyki, WCS / WES, WMS i TMS. Dodatkowym bonusem są również umiejętności społeczne i wiedza w zakresie zarządzania zmianami, aby dokonywać nowych wdrożeń z pracownikami magazynu.

Fot. CBRE

Komentarze

comments0 komentarzy
thumbnail
Aby ustawić powiadomienia o komentarzach - przejdź do swojego profilu