Pomoc niestety głównie dla transportu… kolejowego. Rząd nie uznał postulatów przewoźników
Fot. KPRM/Twitter

Pomoc niestety głównie dla transportu… kolejowego. Rząd nie uznał postulatów przewoźników

Przyjęta w ekspresowym tempie ustawa z 23 marca 2022 r. o szczególnych regulacjach w zakresie transportu i gospodarki morskiej w związku z konfliktem zbrojnym na Ukrainie dotyczy m.in. przewozów drogowych i kolejowych, dokumentów stosowanych w transporcie i ruchu drogowym. W projekcie większość przepisów poświęcona jest przewozom kolejowym i kolejowym przedsiębiorstwom. Niestety mimo apeli związku pracodawców Transport i Logistyka Polska o udzielenie wsparcia polskim przewoźnikom drogowym, oraz propozycji z naszej strony konkretnych zapisów umożliwiających otrzymanie takiej pomocy, rząd nie uznał tych postulatów za zasadne.

Ten artykuł przeczytasz w 4 minuty

Maciej Wroński

Maciej Wroński

Prezes TLP

29.03.2022

Przyjęta w ekspresowym tempie ustawa z 23 marca 2022 r. o szczególnych regulacjach w zakresie transportu i gospodarki morskiej w związku z konfliktem zbrojnym na Ukrainie dotyczy m.in. przewozów drogowych i kolejowych, dokumentów stosowanych w transporcie i ruchu drogowym. W projekcie większość przepisów poświęcona jest przewozom kolejowym i kolejowym przedsiębiorstwom. Niestety mimo apeli związku pracodawców Transport i Logistyka Polska o udzielenie wsparcia polskim przewoźnikom drogowym, oraz propozycji z naszej strony konkretnych zapisów umożliwiających otrzymanie takiej pomocy, rząd nie uznał tych postulatów za zasadne.

Pomoc niestety głównie dla transportu… kolejowego. Rząd nie uznał postulatów przewoźników
Fot. KPRM/Twitter

Firmy kolejowe mają otrzymać wsparcie rządowe rekompensujące ponoszone przez te przedsiębiorstwa straty i koszty wynikające z konfliktu zbrojnego na Ukrainie. Dlaczego władze pominęły przewoźników drogowych? Tego niestety nie wiemy.

A przecież firmy transportowe w równym, a może nawet większym od kolejarzy stopniu zaangażowane są w pomoc humanitarną dla Ukrainy, bezpłatne przewozy uchodźców i inne podobne działania. Firmy transportu drogowego, wśród których dominują przedsiębiorstwa zaliczane do MŚP, w znacznie większym stopniu od gigantycznych spółek kolejowych odczuwają skutki toczącej się za wschodnią granicą wojny i szybciej stracą zdolność do prowadzenia dalszej działalności gospodarczej. No ale chyba nie jest to dostatecznie rozumiane.

Oprócz kwestii pomocy dla branży kolejowej w ustawie znalazło się szereg potrzebnych rozwiązań związanych z dokumentami stosowanymi w transporcie drogowym. Są to:

Zmiany dla polskich pracodawców transportu drogowego i dla zatrudnionych przez nich ukraińskich kierowców

(obowiązujące od 24 lutego do 31 grudnia 2022 r.):

– Przedłużenie z mocy prawa do końca 2022 roku ważności świadectw kierowców (oraz wypisów z tych dokumentów), które utraciły lub utracą ważność po 24 lutego 2022 r. Na wniosek przewoźnika, Główny Inspektor Transportu Drogowego wydawać będzie – w uproszczonej do minimum procedurze – nowe świadectwo kierowcy potwierdzające fakt jego przedłużenia. Zamiast weryfikacji wszystkich warunków, których spełnienie jest wymogiem do wydania świadectwa kierowcy, urzędnikom wystarczy oświadczenie przedsiębiorcy, że wspomniane warunki nie uległy zmianie.

– Wskazanie, że naklejkę wizową w dokumencie podróży ukraińskiego kierowcy zatrudnionego w polskiej firmie transportowej, przedłużającą ważność wizy krajowej, umieszczać będzie wojewoda właściwy ze względu na miejsce pobytu tego kierowcy.

Ważne zmiany dla ukraińskich kierowców

(obowiązujące od 24 lutego do 31 grudnia 2022 r.):

– Zawieszenie 6-miesięcznego ograniczenia w posługiwaniu się ukraińskim prawem jazdy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez osobę posiadającą taki dokument, która rozpoczęła stały lub czasowy pobyt w naszym kraju. Tym samym na takiej osobie nie ciąży obowiązek wymiany ukraińskiego prawa jazdy na polskie krajowe uprawnienie do kierowania pojazdem silnikowym (art. 14 ust. 1 ustawy).

– Uznanie ważności ukraińskich praw jazdy, w przypadku gdy termin na jaki dokument ten został wydany upłynął (art. 14 ust. 2 ustawy).

– Zwolnienie osoby kierującej pojazdem zarejestrowanym na Ukrainie od obowiązku posiadania przy sobie i okazywania polskim służbom kontrolnym dokumentu potwierdzającego prawo do używania pojazdu, w przypadku gdy takie prawo nie wynika bezpośrednio z ukraińskiego dowodu rejestracyjnego (art. 15 ustawy).

Zmiany dla przewoźników pasażerskich

(obowiązujące do 31 grudnia 2022 r.):

– Wprowadzenie dla przewozów osób z Ukrainy do Polski możliwości stosowania przez przewoźników odstępstw od warunków określonych w zezwoleniu na międzynarodowy zarobkowy przewóz drogowy osób. Możliwość stosowania odstępstw ograniczona jest wyłącznie do terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (art. 12 ustawy).

– Wprowadzenie dla polskich przewoźników pasażerskich możliwości zmiany ukraińskiego partnera na wspólnych międzynarodowych liniach regularnych prowadzonych, o ile wystąpiły okoliczności uniemożliwiające wykonywanie przewozów drogowych osób przez tego partnera przez okres dłuższy niż 7 dni. Decyzję w sprawie odstępstwa od zezwolenia na wspólnej linii regularnej wydawać ma w terminie 14 dni Główny Inspektor Transportu Drogowego na wniosek polskiego przewoźnika. Wniosek będzie uwolniony z opłaty administracyjnej i skarbowej (art. 13 ustawy).

Najpopularniejsze
Komentarze (0)
Udostępnij artykuł
Komentarze (0)