W drodze do logistyki zeroemisyjnej
Fot. DB Schenker

W drodze do logistyki zeroemisyjnej

DB Schenker chce osiągnąć ambitny cel, jakim jest neutralność klimatyczna do 2040r. Innowacyjne rozwiązania transportowe, zasilanie terminali cross-dockingowych zieloną energią i produkty neutralne pod względem emisji dwutlenku węgla dla klientów – to przykłady działań podejmowanych przez operatora, aby niwelować wpływ prowadzonego biznesu na środowisko naturalne.

DB Schenker chce osiągnąć ambitny cel, jakim jest neutralność klimatyczna do 2040r. Innowacyjne rozwiązania transportowe, zasilanie terminali cross-dockingowych zieloną energią i produkty neutralne pod względem emisji dwutlenku węgla dla klientów – to przykłady działań podejmowanych przez operatora, aby niwelować wpływ prowadzonego biznesu na środowisko naturalne.

W drodze do logistyki zeroemisyjnej
Fot. DB Schenker

Operator logistyczny robi wiele, aby jego strategia i wynikające z niej działania były kompletne i odnosiły się do wszystkich aspektów ESG. Celem DB Schenker jest czysta, ekologiczna logistyka. Firma chce minimalizować ślad węglowy i wspierać w tym swoich klientów. Robi sporo, aby być dobrym, bezpiecznym pracodawcą, sąsiadem i użytkownikiem dróg. Wśród strategicznych celów DB Schenker jest też budowanie wspólnych wartości w łańcuchach dostaw, razem z klientami i partnerami. Firma współpracuje zarówno z kluczowymi graczami, jak i wieloma start-upami, opracowując rozwiązania logistyki przyszłości.

Czysta energia napędza logistykę

W 2022 roku firma podpisała umowę  z Volta Trucks, wiodącym producentem i dostawcą usług w zakresie innowacyjnych, elektrycznych ciężarówek. DB Schenker zamówił przedpremierowo blisko 1500 elektrycznych pojazdów Volta Zero. To dotychczas największe zamówienie na elektryczne samochody ciężarowe w Europie. Już w tym roku 150 ciężarówek Volta Trucks zostanie przekazanych DB Schenker. Bezemisyjne, 16-tonowe pojazdy Volta Zero wykorzystywane będą przez europejskie terminale operatora w celu transportu towarów z węzłów dystrybucyjnych do centrów miast i obszarów podmiejskich. To właśnie w takim środowisku innowacyjna konstrukcja pojazdu, bezpieczna kabina oraz układ napędowy o zerowej emisji spalin zapewnią największe korzyści.

DB Schenker wspólnie z hylane prowadzi z kolei działania związane z budową floty z napędem wodorowym. W czerwcu ubiegłego roku odbyło się spotkanie, na którym zaprezentowano pierwszy zamówiony przez operatora logistycznego samochód ciężarowy napędzany ogniwami paliwowymi (FCEV). Od początku 2023 roku prowadzony jest codzienny serwis między Kolonią a belgijskim miastem Eupen, z wykorzystaniem 40-tonowego pojazdu zasilanego wodorem.

Operator logistyczny, razem z firmami Trailer Dynamics i Krone Commercial Vehicle Group, testuje również naczepy eTrailers wyposażone w elektryczny układ napędowy, które wspomagają ciągnik siodłowy energią, np. przy ruszaniu lub pokonywaniu wzniesień. To kolejne rozwiązanie, które może przyczynić się do dekarbonizacji transportu lądowego. W profesjonalnym teście zrealizowanym wiosną br. we Francji porównano zużycie paliwa ciągnika z konwencjonalną naczepą oraz takiego z naczepą wspomaganą silnikiem elektrycznym. Naczepa eTrailer M300 firmy Trailer Dynamics dynamicznie wspierała ciągnik siodłowy na całej trasie testowej i w czasie rzeczywistym sterowała zelektryfikowaną osią. Oszczędności różniły się w zależności od topografii i rodzaju pokonywanej trasy.

Zielone terminale z OZE

Transport lądowy to nie tylko kwestia przewożenia towarów oraz doboru odpowiedniej floty. Rozległe powierzchnie przeładunkowe i magazynowe praktycznie nieustannie potrzebują energii elektrycznej do efektywnej, bezpiecznej i niezakłóconej pracy. Pozyskanie jednej megawatogodziny w sposób tradycyjny, przez spalanie paliw kopalnych, wytwarza aż 765 kilogramów CO2. Łatwo więc uzmysłowić sobie skalę wpływu na środowisko. Obecnie już 14 z 18 terminali cross-dockingowych DB Schenker w Polsce wykorzystuje energię pochodzącą wyłącznie z OZE: farm fotowoltaicznych i wiatrowych. Od połowy 2023 roku do tej listy dołączy nowy terminal w Toruniu.

W całym 2022 roku DB Schenker w Polsce zużył 5 685,218 MWh energii elektrycznej pochodzącej z certyfikowanych, zielonych źródeł. W 2022 roku rozpoczęto także weryfikację źródeł energii zamawianej przez właścicieli wynajmowanych przez DB Schenker obiektów, w tym magazynów logistycznych. Z audytu wynika, że obecnie cztery z nich zasilane są w pełni zieloną energią. Planowane są dalsze działania pod kątem zwiększenia udziału zasilania z OZE w całym wolumenie zużywanej przez firmę energii. Długofalowym celem spółki jest przejście w 100% na zieloną energię, zarówno we własnych obiektach, jak i tych wynajmowanych.

W terminalach DB Schenker dokładnie przygląda się kwestiom środowiskowym. Już siedem z nich posiada certyfikację BREEAM (Building Research Establishment Environmental Assessment Method), która określa najwyższe standardy w zakresie ekologii i komfortu użytkowania. Terminale funkcjonują zgodnie z zasadami ergonomii oraz z myślą o ograniczaniu wpływu na środowisko. Zastosowano tam m.in. rozwiązania takie jak oświetlenie LED, które pomaga ograniczyć zużycie energii, system wykorzystania szarej wody, nowoczesne systemy grzewcze czy kolektory słoneczne do podgrzewania wody.  Kolejny ósmy terminal DB Schenker w Toruniu jest w trakcie procesu certyfikacji.

Ważnym aspektem w rozwoju sieci terminali DB Schenker jest ich lokalizacja, dogodna nie tylko ze względu na połączenia transportowe, ale też z punktu widzenia potencjalnych sąsiadów i mieszańców miast. Dlatego firma konsekwentnie „wyprowadza” terminale
z miast, lokalizując je z dala od osiedli mieszkaniowych i skupisk ludzkich. Biorąc pod uwagę skalę działalności DB Schenker, ma to wpływ na zmniejszenie poziomu hałasu, spalin i korków w miastach.

Zeroemisyjne loty oraz autonomiczne drony

DB Schenker dąży do zrównoważenia branży przewozów lotniczych, wspierając klientów w redukcji emisji CO2. Wspólnie z partnerem Lufthansa Cargo, firma oferuje zeroemisyjne loty na bazie zrównoważonego paliwa lotniczego (SAF: sustainable aviation fuel). Pod koniec 2020 roku miał miejsce pierwszy taki lot, na trasie z Frankfurtu do Szanghaju. Po wstępnych próbach z transportem przesyłek wybranych klientów, międzykontynentalne połączenia weszły do stałej siatki lotów w ofercie DB Schenker.

Operator logistyczny rozwija również koncepcję w pełni elektrycznych, bezzałogowych dronów użytkowych. Wspólnie z Volocopter pracuje nad dronami do transportu ciężkich ładunków. Efektem tej współpracy jest VoloDrone, zaprojektowany do przenoszenia ładunków o wadze nawet do 200 kilogramów z możliwością dostawy na odległość do 40 kilometrów. Drony mogą być przeznaczone do realizacji wymagających zleceń dla klientów z różnych branż.

Fot. DB Schenker

Biopaliwo napędzające transport morski i Econeutral dla przesyłek w transporcie lądowym

Po udanym wprowadzeniu bezemisyjnych lotów cargo, DB Schenker kontynuuje tego typu inicjatywy na innych polach. Jest pierwszą firmą logistyczną, która przestawiła wolumen przesyłek drobnicowych realizowanych drogą oceaniczną na regularne, bezemisyjne połączenia pomiędzy światowymi portami.

Na początku tego roku firma podpisała porozumienie z największą na świecie linią kontenerową MSC, które dotyczy wykorzystania biopaliwa dla wszystkich własnych skonsolidowanych ładunków, LCL, FCL i kontenerów chłodniczych. Klienci DB Schenker mogą teraz rezerwować regularny transport oceaniczny „zero netto” i otrzymać roczny certyfikat redukcji emisji dla swojego śladu węglowego.

Operator logistyczny umożliwia też niwelowanie śladu węglowego nadawanych przesyłek w transporcie drogowym dzięki opcji Econeutral. Jest ona dostępna dla międzynarodowych przesyłek drobnicowych, a więc wszystkich produktów DB SCHENKERsystem, w tym także DB SCHENKERsystem premium. Pozwala na zrównoważenie emisji dwutlenku węgla poprzez wsparcie na rzecz projektów ochrony klimatu certyfikowanych przez Mechanizm Czystego Rozwoju (ang. Clean Development Mechanism, CDM). Partnerem DB Schenker dla Econeutral jest atmosfair, europejska organizacja non-profit, która aktywnie przyczynia się do redukcji CO₂ na całym świecie. Jak to działa w praktyce?

Klienci DB Schenker korzystający z opcji Econeutral przekazują niewielką opłatę w celu kompensacji emisji dwutlenku węgla generowanej przez ich przesyłkę. Za tę kwotę DB Schenker zakupuje kredyty węglowe, które rekompensują emisję przesyłki. Jeden kredyt węglowy oznacza uniknięcie lub usunięcie jednej tony dwutlenku węgla.

Holistyczne podeście do zmian

Branża logistyczna jest jedną z kluczowych w walce z ochroną środowiska i zmianami klimatu. Cele z tym związane wpisane są w strategię firmy. W DB Schenker podchodzi się do tego zagadnienia w sposób holistyczny. W celu ograniczania emisji gazów cieplarnianych niezbędne jest właściwe wykorzystanie zasobów na wielu poziomach. Pod uwagę trzeba wziąć flotę podwykonawców i jej wypełnienie, inwestycje w rozwój zielonych rozwiązań, efektywność energetyczną terminali oraz nowoczesne narzędzia IT. Ważna jest również ścisła współpraca z klientami, dostawcami i innymi interesariuszami firmy. Łatwiej jest, jeśli razem podziela się te same zasady i wartości biorąc je pod uwagę w strategiach i codziennych działaniach. Wszystkie biznesy DB Schenker, lądowy, oceaniczny, lotniczy jak i logistyka magazynowa, poszukują, testują i wdrażają rozwiązania, które mają doprowadzić firmę do neutralności klimatycznej.

Najpopularniejsze