Walka z uszkodzonymi pojazdami z zagranicy będzie efektywniejsza? Prezydent zatwierdził nowe przepisy

Walka z uszkodzonymi pojazdami z zagranicy będzie efektywniejsza? Prezydent zatwierdził nowe przepisy

Walka z uszkodzonymi pojazdami z zagranicy będzie efektywniejsza? Prezydent zatwierdził nowe przepisy

Jeśli podczas kontroli drogowej okaże się, że pojazd zarejestrowany poza Polską, w Unii Europejskiej lub w kraju należącym do Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu jest poważnie uszkodzony, informacja o tym będzie musiała trafić do odpowiednich organów zagranicą. To skutek ustawy, podpisanej 8 kwietnia przez prezydenta.

Ustawa wciela w życie rozporządzenie Komisji Unii Europejskiej. Dotyczy ono kontroli pojazdów (w tym ciągników i przyczep), które nie są zarejestrowane w Polsce. Jeśli inspektorzy Głównego Inspektoratu Transportu Drogowego stwierdzą, że auto ma poważne usterki, które zagrażają bezpieczeństwu na drodze, albo narusza wymagania ochrony środowiska, wówczas będą musieli poinformować o tym państwo, w którym samochód jest zarejestrowany.

Informacja będzie przekazywana za pomocą komunikatów RSI do innych krajów unijnych, za pośrednictwem tzw. punktów kontaktowych oraz do państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu.

Po przekazaniu takiej informacji GITD będzie mógł się zwrócić do swojego zagranicznego odpowiednika, by ten przeprowadził dodatkowe badanie techniczne pojazdu.

Walka z nieuczciwą konkurencją

To nie wszystko. Zmieni się nieco również sama kontrola – kierowcy będą przekazywać inspektorom więcej informacji, niż dotychczas. Nie powinni się więc zdziwić, jeśli inspektor zapyta ich nie tylko o numer rejestracyjny i kraj rejestracji, ale również numer VIN pojazdu.

Dane te będą umieszczane na protokole drogowej kontroli technicznej oraz w centralnej ewidencji naruszeń (CEN).

Dzięki temu poprawić się ma współpraca między organami kontrolnymi w Europie. Zyskać ma przede wszystkim branża transportowa.

Kontrole te przyczyniają się nie tylko do zwiększenia bezpieczeństwa ruchu drogowego i zmniejszenia emisji zanieczyszczeń z pojazdów, ale również do zapobiegania nieuczciwej konkurencji w transporcie drogowym związanej z różnym zakresem kontroli stosowanym przez poszczególne państwa członkowskie” – zapewniają autorzy ustawy.

Większość przepisów ustawy wejdzie w życie 14 dni po jej ogłoszeniu, a więc najprawdopodobniej pod koniec kwietnia lub na początku maja.

Fot. Dorota Ziemkowska, Trans.INFO

Najpopularniejsze
Komentarze (0)
Udostępnij artykuł
Komentarze (0)